Kadir Has Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Mimarlık BölümüProjeleri