Pin It

Vcycle

Vcycle, mimarlar, tasarımcılar, çiftçiler ve şehir plancılarından oluşan çok disiplinli bir organizmadır.

Vcycle, her projenin ihtiyaçlarına göre işbirlikleri ile genişleyen esnek bir yapıya sahiptir: Mühendisler, permakültür ve peyzaj tasarımcıları, sübvansiyon ve iş danışmanları, eğitim uzmanları ve yerel yönetimler gibi birçokları arasında işbirliği yapar.

Vcycle farklı ölçeklerde bütüncül sistemler tasarlar ve bunları uygulamaya geçirir. İnsanlar ve gezegen için sürdürülebilir döngüler yaratan canlı, esnek modeller yaratmak temel amacıdır.Bu yüzden mimari olsun ya da olmasın her projenin, dünya üzerindeki etkisinin daha geniş etkilerinin öngörülmesi ve bütünleştirici bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine inanır.

Bu vizyon, aşağıda sıralanan çeşitli parametrelerin göz önünde bulundurur:

* Yerel, sosyal, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirlik
* Su, enerji ve atık yönetimi
* Çevreleyen ekosistemler
* Ekolojik gıda üretimi
* Hareketlilik
* Bilişim Teknolojileri
* Sürdürülebilir inşaat sistemleri ve inşaat yönetimi
* Tasarıma dayalı düşünce yöntemi