İlgili Projeler

Akşemseddin Camii Yenileme Projesi

Maltepe Gülsuyu'nda bulunan Akşemseddin Camii'nin sağlıklı bir ibadet alanı ve mikro bir yaşam merkezine çevrilmesi projesi.

Akşemseddin Camii yenileme projesi, bir inşaat firmasının gönüllü olarak ön ayak olduğu mikro ölçekli bir kentsel dönüşüm projesidir. Maltepe’nin düşük gelirli bir bölgesinde bulunan cami, mevcut haliyle hem statik açıdan hem de fiziksel şartlar itibariyle ibadete elverişli bir yapı değildi. Ancak çevre halkın, mevcut durumu düzeltebilecek ekonomik güce sahip olmaması caminin uygunsuz koşullarda hizmet etmesine sebep olmaktaydı. Merkezi aynı bölgede bulunan bir inşaat firmasının, caminin modern bir tarzda ve düşük bütçeli olarak yenilenmesi konusunda gönüllü olmasıyla cami ve yakın çevresi için dönüşüm başlamış oldu.

Mevcut cami binası ve yanındaki müştemilat binalarında öncelikli olarak statik incelemeler yapıldı. Bu incelemede müştemilat binalarının tahkim edilerek kullanılabileceği ancak cami ana binasının yıkılması gerektiği sonucuna varıldı. Bu durumdan yola çıkılarak yenileme için proje çalışmalarına başlandı.

Cami projelendirme sürecinde ve inşaat aşamalarında yakın çevrede yaşayanlar ve cami cemaati ile işbirliği halinde süreç yürütüldü. Böylece hem mahalle sakinlerinin projeye dahil edilerek yabancılaşmamaları sağlanırken, hem de gerçek ihtiyaçlar belirlenmiş oldu. Sürecin çevre halk ile birlikte yürütülmesi geleneksel formların dışında bir yapı olan caminin , kullanıcıları tarafından sahiplenilmesi ve benimsenmesini sağladı.

Proje ve inşa sürecinde gönüllü firma, Maltepe Belediyesi, Maltepe Müftülüğü ve İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün verimli birliktelikleri ve destekleri de projenin en keyifli yanlarından biri oldu.

Proje kapsamında, sadece namaz vakitlerinde aktif olmayan aynı zamanda özellikle çevredeki kadın ve çocuklar için de sosyal merkez niteliği taşıyan bir yapı üretilmesi amaçlandı. Bu kapsamda mescit kısmının altına kadın ve çocuklar için projeksiyon olanağı da bulunan mini bir kitaplık-toplantı salonu inşa edildi.

Kısacası, çevre halk, özel ve kamu sektörünün birlikte gerçekleştirdiği mikro ölçekli bir yenileme projesi ortaya çıktı.

Harita
Künye
Proje Yeri: İstanbul, Maltepe
Proje Tipi: Cami / Mescit
Proje Tipi Grubu: Dini
İşveren: ATR Grup
Ana Yüklenici: ATR Grup
Proje Yöneticisi: İsmail Tandoğan
Şantiye Yöneticisi: İsmail Tandoğan
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2011
İnşaat Başlangıç Yılı: 2012
İnşaat Bitiş Yılı: 2012

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

İsmail Tandoğan