+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Arkas - L.A Şarap Tadım Tesisi

Proje, İZMİR in TORBALI ilçesinde yapılması planlanan şarap üretim ve buna bağlı olarak özellikle İzmir ve çevresine hitap edecek şarap tadım merkezi olarak tasarlanmıştır.

Üzüm bağlarının çevrelediği üretim ve tadım merkezinde topografyaya uyum sağlayan ve çevre ile bütünleşen aynı zamanda iç ve dış mekan ilişkilerinin güçlendirildiği bir yapı tasarlamak amaçlanmıştır.

Bu bağlamda ana kütle;  arazi eğim verilerine göre, form olarak da topografyanın devamı niteliğindeki, 4 ana parçaya ayrılarak konumlandırılmıştır. Her kütle farklı bir programı barındıracak şekilde, parçalardan bütüne varılmıştır. Bir kütlenin İç mekanından diğer kütlenin terasına çıkılmasına olanak sağlanacak şekilde topografyaya uyumlu bir kotlandırma yapılarak; iç-dış sirkülasyon arasındaki ilişki  güçlendirilmiştir.

Yer altındaki üretim-mahzen kısmının arazinin dışına yansıması kurgusu üzerinden şarap fıçıları soyutlanarak, her birimin çelik strüktürel formları içerdiği programın karakterine göre oluşturulmuştur.

Tadım merkezinin devamında konumlandırılan  ana kütlenin devamı niteliğindeki yürüyüş yollarındaki kütlelerden girişler sağlanarak, toprak altında konumlandırılan üretim tesisini-mahzenin misafirlerin üst kottan direk gözlemleyebilmesini sağlayacak şekilde bir yapılanma sağlanmıştır.

Details
Project Location: Torbalı, İzmir
Project Type: Store / Showroom
Proje Tipi Grubu: Commercial
Employer: Arkas Holding
Projcet Manager: Öznur Çakır
Project Start Date: 2010
Project End Date: 2010
Building Plot Area: 8,000 m²
Total Construction Area: 4,500 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Öznur Çakır
Contributing Architect(s)
Ayfer Güleç