Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

ATV Stüdyoları ve Sabah Gazetesi Merkez Binası

Mehmet Konuralp ve Akil Göncü tarafından tasarlanan ve İstanbul''da Teşvikiye''de bulunan ATV-Sabah binası günümüzde The Sofa Hotel tarafından otel olarak işletiliyor.

Nur AKIN ve Afife BATUR, 2003 yılında Mimarist''e yazdıkları yazıda projeyi anlatıyorlar:

Teşvikiye caddesi üzerinde yer alan, Sabah-ATV binası, üzerinde yer aldığı parsellerde bulunan beş katlı, dar cepheli üç binanın yıkılıp tek bir bina olarak projelendirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Ancak bu üç binadan Nişantaşı yönünde yer alan ilki için Anıtlar Kurulu’nun özel bir kararı bulunmaktadır. Bu karar uyarınca, söz konusu yapı “orijinal haline uygun olarak eski cephenin özelliklerinin korunması” koşuluyla yıkılıp yeniden yapılmış ve binanın bu cepheyle bitişik yeni bölümlerinin tasarımında, bu cephenin tipolojik özellikleri esas olarak alınmıştır. Söz konusu özelliklerin bütünleştirici birlikteliği ile yeni tasarlanan iki cephe ve kurul kararı ışığında eskinin az farkla yeniden inşa edildiği üçüncüsü, bir arada tek bir çatı altında toplanmıştır. Burada mimarın yeni binaların cephe tasarımında, çevrenin karakteristik özellikleriyle uyum sağlamasını, ancak yine de yapıldığı dönemi yansıtan nitelikte olmasını amaçladığı amaçla görülmektedir.


Cepheyi ele alışındaki yaklaşımı konusunda Konuralp, caddeyi oluşturan karakteristik dönem yapılarındaki cephe ritminden söz etmekte ve burada da temel ilkesinin, parsel boyutlarını esas tutmak ve söz konusu ritmi “bir şekilde sürdürmek olduğunu vurgulamaktadır. Böylece bina, semt dokusuna 2000 li yıllarda çağdaş bir ifadeyle katılan ve onunla bütünleşen bir süreklilik yaratmayı hedeflemektedir. Sonuçta, bugün elde edilen cephe de, birbiriyle büyük ortaklıkları olan ve bu nedenle de çevreyle uyum içinde olan iki yeni bina ile üçüncüsünün başarılı birlikteliğini sergilemektedir. Bu üç yapının bir çatı altında bir araya getirilişi, öylesine bir bütünlük oluşturmaktadır ki, yeni yorumla, ona esin kaynağı olan eskiyi ilk bakışta ayırt etmek zordur. Konuralp, cepheyle ilgili tasarım çalışmaları sırasında “binanın sahne özelliklerine yönelik yükümlülüğü” ön planda tuttuğunu ve bu özelliklerle program, bina boyutları ve yeni işlevlerin bütünleştirilmesine çalıştığını belirtmekte, cephedeki sürekliliği yakalama çabaları sırasında “öykünme, romantizme düşme gibi tehlikelerin bilincinde olduğunun” altını çizmektedir. Oysa, yukarıda da belirtildiği gibi projelendirme sonunda elde edilen cephe, iki yeni birimin var olan ya da yeniden yapılan üçüncüyle tipolojik ortaklıklarını vurgulayan, ancak farklı olanı çağdaş bir dille, renk ve doku farklılıklarıyla belirginleştiren bir bütünlük yaratmaktadır. Yönetim, televizyon ve gazete yayın işlevlerini içeren plan ise, cadde cephesinin semtin geleneksel düzeniyle bütünleşen durağan düzeninin tersine, bir medya grubu için yeni ve modern kullanımın gerektirdiği onca yüksek teknolojiyi ve onunla bütünleşen ayrıntıdaki özeni sergilemektedir.Zemin kat ve teras katı dışında diğer katlar boyunca yükselen orta boşluğun görsel etkisi, asansör boşlukları boyunca yerleştirilen 800’ün üstünde resimle sergilenen 20. yüzyıl belgeseli, giriş holünün yıldızlı bir göğe gönderme yapan örtüsü, teras katındaki konik havalandırma öğesinin üzerindeki kozmik harita ve sarkaç, ayrıca birinci kattan çıkılan özenli bir biçimde düzenlenmiş arka bahçe ve terastan seyredilen peyzaj, binayı “özel” bir örnek olmaya değer yapmaktadır. Dolayısıyla da Sabah-ATV binası, yazının esas konusu olan “cephe sürekliliği” açısından duyarlı bir örnek olmanın yanı sıra, iç mekan düzeni açısından da ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Şişli, İstanbul
Proje Tipi: Televizyon - Radyo Yapısı, Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Sabah Yayıncılık
Danışman: Alpaslan Ataman
İç Mekan Projesi: Mehmet Konuralp, Serhat Kiraz
Mimari Mesleki Kontrollük: Mehmet Konuralp
Proje Başlangıç Yılı: 1999
Proje Bitiş Yılı: 1999
İnşaat Başlangıç Yılı: 1999
İnşaat Bitiş Yılı: 2000

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mehmet Konuralp

Akil Göncü