Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Beylikdüzü Gösteri Merkezi

Alanın çevresel ve topoğrafik verilerinin doğru okunması ile biçimlenmiştir.

Dervişoğlu Caddesi ile Proje Alanı arasındaki kot farkı ve alana yaklaşım aksları; ana mimari kurguyu biçimlendiren öğelerdir. Gösteri Merkezi Yapısı, gerek ön meydan ve sosyal alanları kapsayan yerleşim kurgusuyla, gerekse 3 boyuttaki etkisiyle Beylikdüzü'nün yeni cazibe merkezi olmaya adaydır. Yapı, dolu boş yüzeyleri Ve farklı ritmdeki arkad elemanları kullanımlarıyla, durağan kütle etkisinden sıyrılmaktadır.

Proje alanında; doğu – batı aksına paralel doğrultuyu yakalayan ve ziyaretçileri ana konferans salonu yapısına bağlayan bir platform kurgulanması ve "Sanat Meydanı"nın biçimlenmesi, ana yerleşim kurgusunun omurgasını oluşturmaktadır. Bu platform; kullanıcıların toplandığı, küçük satış birimlerinden yararlandığı ve kafelerin kullanıldığı bir sosyal mekan statüsünde olup, gösteri merkezi bloğuna girişleri sağlamaktadır. Arazideki eğim, platformun kotlarını belirlemekte ve bu kademeli platformlar farklı fonksiyon gruplarının girişini işaret etmektedir. Bu platforma paralel ve konturu yakalayan tek geometrik etkideki blok ile doluluk-boşluk bağlamında arazi bütününde dengeli bir bütün yaratılmaya çalışılmıştır. Yapının girişinde kullanılan geniş saçak elemanı ve su öğesi ile görsel zenginlik arttırılmaya çalışılmıştır.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Beylikdüzü
Proje Tipi: Kültür Merkezi
İşveren: Beylikdüzü Belediyesi
Statik Projesi: Oran Mühendislik
Elektrik Projesi: Enkom Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2011
Arsa Alanı: 5,000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 17,000 m2

Pin It
Mimar

Jülide Kazas

Sevcan Bölükbaşı

Özlem Özmen