+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi

MTF Proje, Adana Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması'nda 1. Ödül alan, 2013 yılında uygulanan ve ARKIV Seçkileri 2013'te yer alan projeyi anlatıyor:

ARKIV Bulusmalar - 33- Adana Cukurova Ilce Belediyesi Hizmet Binas ve Kultur Merkezi

Yarışma arazisi Adana'nın yeni gelişim bölgesi olan Belediye Evleri Mahallesi'nin Kuzey - Güney odakları arasında "SülüklüPınar Mevkii" denilen yeşil bir alanın kıyısında kalır. Yarışma arazisinin konumundan hareketle kentsel ölçekte bir tasarım yaklaşımı benimsenerek bu alan "ÇUKUROVA KENT PARKI" olarak ele alınmıştır. Proje, yeşil alan ile bina ilişkisi kurabilen ve mekânsal oluşumları yeşil bir çatı ile örterek çevreye olan etkiyi en aza indirme çabasıyla oluşur. Topografya ile uyumlu, az katlı bir yapı tasarlayarak katılımcı ve özgün bir dil yaratma denemesidir.

Çevresel bağlamda Kent Parkı içinde güçlü ve tüm alt kotlara erişebilen yeni bir yaya aksı tasarlanarak yapı bu ilişki içerisinde konumlandırılmıştır. Peyzaj ile bütünleşen yapı eteğinin altında Kültür Merkezi yer alır. Yapı kabuğu'nun hareketi ve kültürel etkinlikleri vurgulayan dinamik çizgileri Kültür Merkezi'ni işlevsel olarak Ana Bina'dan ayırır. Yeşilin altına boyluboyunca uzanan yapı Meclis Salonu'nun karşılayıcı açılımı ile sonlanır. Meclis Salonu uzun bir cümlede bir nokta görevi görür.

Belediye Hizmet Binası'nın geleneksel kamusal yapıların anıtsal duruşundan uzak, kurulu sistemden çok kullanıcısına öncelik ve hareket alanı sağlayan bir kurgusu vardır. Binaya yaya girişleri çevre zeminin bir devamı niteliğinde herhangi bir kot farkı yaratmadan "düzayak" tasarlanmıştır. Böylece engelli kullanımına da elverişli bir yaya ulaşım çözümü sunulmuştur. Bina programı bodrum kat ile birlikte 4 katlı Belediye Hizmet Binası, 450 kişi kapasitesinde Kültür Merkezi, Nikah Salonu, Kent Kitaplığı, Kent Bilgi merkezi ve Atölyelerden oluşur.
Çukurova bereketli topraklar anlamına gelir. Burada yaşayan yerel halk için önemli olan "toprak" ilişkisi bu alanda nasıl yaşatılabilir sorusu sorulur. Günümüz yapılı çevre-insan ilişkilerinde "yer duygusundan yoksunluk" izleği ön planda yer alır. Bu durum Deleuze'ün "yersiz – yurtsuzluk" kavramını akıllara getirir. Projede, buradan yola çıkarak birliktelik, topluluk bağlılığı gibi kavramlar doğrultusunda yerel halkın bir araya gelebileceği, karşılaşabileceği mekânlar, odak noktaları ve amfi tiyatro tasarlanır. Yerel halkın Çukurova Kent Parkı'nda kitap okumak, dinlenmek, bisiklet kullanmak, gezinti yapmak, sanat atölyelerinde çalışmak gibi muhtelif aktivitelerde bulunabilmesi amaçlanır.

Proje kapsamında kullanıcının yaşantısına ve konforuna önem veren bir iç planlama öngörülür. İnsanın mekân içindeki konforu, çevresi ile ilişkisi ve çalışma verimi ile sürdürülebilir bir yaşantıyı sağlama düşüncesi taşınmıştır. İç hacimde yaratılan "Avlu" kullanıcıya az katlı yapıyı kısa zamanda algılama şansı tanır. Yapının avlu kurgusu ve sirkülasyon sistemi yapı kullanımını kolaylaştırır ve işlevsellik katar. Farklı açılar yaratılarak oluşturulan koridorlar kullanıcıya yeni deneyimler sunar.

Yapının güney cephesinde kullanılan Metal mesh malzeme cephede gölgelenme etkisi yaratır. Atrium üzerinde yaratılan cam yarıktan doğal ışık endirekt olarak iç mekâna alınır. Yarık üzerinde açılabilir doğramalar sayesinde yapıda doğal havalandırma imkânı yaratılır. Adana ikliminde teras çatının yeşil çatı olarak tasarlanması yapıyı ciddi anlamda bir ısı yükünden korur. Proje yapıda enerji ihtiyacının azaltılması ve çevreye uyumu ile ekolojik girdiler barındırır.

Map
Details
Project Location: Çukurova, Adana
Project Type: Cultural Center, Municipal Building
Proje Tipi Grubu: Kamu, Kültür
Employer: Çukurova Belediyesi
Peyzaj Mimarlığı: Çukurova Belediyesi
Interior Architecture: MTF Proje (Mimari Tasarım Fikirleri)
Projcet Manager: Kopmaz İnşaat
Structural Project: Ata Şehir Proje
Mechanical Project: Ata Şehir Proje, Tempo
Electrical Project: Atabar
Akustik Projesi: Deda Sahne
Photography: Ozan Öztepe, Uğur Ceylan
Project Start Date: 2011
Project End Date: 2012
Construction Start Date: 2012
Construction End Date: 2013
Building Plot Area: 12,860 m2
Total Construction Area: 17,100 m2

Pin It
Architects

Derya Ekim Öztepe

Ozan Öztepe

Deniz Ekim Çubukçu

Z.Sofia Török
Contributing Architect(s)
Umut Sert