Other Works
Similiar Projects

JEANSLAB

Urbanjobs’a verilen brifte, mağazaların erkek-kadın giysilerinin satış oranları ve mağazaya giriş bilgileri paylaşılmış, nihayetinde kadın satış oranının artışının sağlanması gerektiği belirtilmişti.

Tasarım ekibi için heyecan verici ve çözülmesi gereken olan bir problem vardı; atanmış cinsiyetten bağımsız olarak herkesi içine kucaklayan bir mekan tasarlanmalı, fakat zor olan kısmıysa bu oranın işveren tarafından %70 ve %30 oranında verilmiş olmasıydı. Sayısal veriye dayalı istatistikler ve gözleme dayalı olarak bu trafiğin nasıl programa dahil edilebileceği çözümlendi. Dokuların çağrıştırdığı hisler, tavan ve duvar renk tonları daha ziyade bir gruba hitap ederken, maskülen çizgideki modülasyon formları ve bunların metalik rengi diğer bir gruba hitap etmesi kararlaştırıldı. Metalik rengin tüm grupları içine çekecek bir tonlamada olmasına karar veren tasarım ekibi, tek bir renk koduyla ilerlemek yerine, farklı karışımlarla elde ettiği ve formülasyonu bulunmayan bir malzeme elde etti. Lake gibi uygulanan bu boyadaki can alıcı nokta, malzemenin ışık altında oluşturduğu net, temiz, yalın, erkeksi ve aynı zamanda kadınsı, pudramsı bir tonlama oluşturmasıydı.

Tasarımın teknik kısmına geçildiğinde, konseptin aynı anda birden fazla marka satan bir mağazalar zinciri için tasarlanıyor olmasıydı. İşverenin temel bir sorunu vardı; her mağazada satılan markanın oransal ağırlığı, mağazanın bulunduğu konuma göre değişiyordu. Bu konu, değişen ürün gamıyla birlikte, ürünlerin sunum biçimlerinin de değişmesi anlamına geliyordu. Sunum biçimi değişirken farklı mobilya tipolojilerinin çıkması, böylece hem aynı mekanda hem de markanın farklı mağazaları arasında ayrışan bir dil bütünlüğü problemine sebep oluyordu. Aynı anda açılan ve bir yandan da yenilenmesi gereken mağazalarda bu dil birliğinin oluşturulması noktasında Urbanjobs, tek bir tasarım dilinin entegre edilmesi fikrini geliştirdi. Bu bağlam içerisinde, aynı modülasyonlar birbirini tekrarlarken, tek tipe indirgenmiş duvar sistemleri sahada hızlı bir şekilde uygulanabilecek, farklı noktalardaki mağazalar arası dil birliği sağlanırken, yalnızca tavana uygulanan renk değişimi ile mekan içerisindeki mefruşatların farklılaşması ile monotonluk kırılmış oluyordu. Urbanjobs’ın geliştirdiği sistemin en büyük avantajı sahadaki imalat sürelerini kısaltırken, saha dışı imalatları standardize etmesi, böylece mekanın inşaat sürecinde zaman ve emek tasarrufu sağlaması, işveren adına bütçelerin minimize edilebilmesi ve en önemlisi de mekanlar arası geçişte bütünlük sağlanmasıydı.

Urbanjobs’ın bu tasarım yaklaşımı, benzer modüllerin kendilerini tekrar etmesi, ancak her birinin kendi içindeki işlevleri değiştirilmesi oldu Böylece standardize edilmiş modülasyon ebatları, monotonlaşmadan uzak bir yalınlığı sağladığı gibi, tasarımın temel öğelerinden olan çizgilerin birbirini takip etmesini sağladı. Görsel bütünlüğü sağlamak adına başvurulan bu yöntemin basit fakat bir o kadar da zor yanı, farklı fonksiyonları tek bir tipolojiye entegre etmek, böylece bütüncül bir kompozisyonu oluşturmaktı.

Details
Project Type: Store / Showroom
Proje Tipi Grubu: Commercial
Employer: Özlenir Giyim
Project Start Date: 2021
Total Construction Area: 150 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Murat Dede

Gizem Korkmaz

Esra Saklı

Ufuk Seçgel