Similiar Projects

Katılımcı (Burçak Pekin, Emir Drahşan), Kayseri İç Kalesi'nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi için İki Kademeli Ulusal Mimarlık YarışmasıKayseri tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, önemli kültür bölgelerinden biridir. Bizans'tan selçuklu'ya osmanlıdan türkiye cumhuriyetine geçen asırlarcavarlığını devam ettirebilmiş bu kent ve kentin yaşam alanı olan kale, çağların ve uygarlıkların, buna paralel olarak da düşüncelerin buluşma noktası olmuştur. Kalenin mimari bütünlüğü hakkında Albert Gabriel ve diğer bilim adamlarının yapmış oldukları çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilerle restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanacaktır. Bu bağlamda korunması amaçlanan burçlar, tarih boyunca türk kültürünün yetiştirdiği ve dünya kültürüne gerek bilim gerekse hoşgörü ve adalet anlayışıyla iz bırakmış Mimar Sinan, Mevlana, Hacı Bektaş, Ahi Evran, vb. Türk büyüklerinin hayat felsefelerinin uzantıları olan isimlerini taşıyacak kültürel birimler olarak düzenlenmesi önerilmektedir.

Ortaçağ selçuklusundan osmanlıya ve oradan da Türkiye Cumhuriyetine miras kalan ve her çağda yeniden yorumlanan anadolu felsefesi kalıcılığını simgeler şekilde kalenin burçlarında oluşturulacak sergi mekanlarında yeni nesillere aktarılacaktır.

Details
Project Location: Kayseri
Project Type: Urban Design, Cultural Center
Concept Design: Kayseri Belediyesi
Project Start Date: 2008
Project End Date: 2008

Pin It
Architects

Burçak Pekin

Emir Drahşan