Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (Çadır Mimarlık İşliği), Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

'Spor en üst seviye olan olimpiyatlardan başlangıç seviyesi olan amatör seviyeye kadar çağdaşlığı ve barışçı mücadeleyi içinde barındırmaktadır. Spor temelinde sporcunun kendi kendisiyle yarışması hatta bu bağlamda kendini terbiye etmesi ve sağlıklı bireyler oluşturulmasında çok önemli bir yere sahiptir.'

Proje kapsamında alanda oluşturulacak yüzme havuzu projesi sayesinde öncelikle amatör seviyeden başlamak üzere yerel spor kültürünün gelişmesi desteklenecek ve genç nesiller sportif kültürle büyüyeceklerdir.

'Çaycuma deli akışlı Filyos Irmağı'nın binlerce yılda özenle oluşturduğu bereketli topraklar üzerinde kurulmuş bir ilçedir.Dünyanın en güzel şehirleri ortasından nehir geçen şehirlerdir.Nehirler peyzaj özellikleri, görsel öğeleri ve yarattığı dinamizmle kentsel planlamaya çok değerli malzeme sunar.'

Bu doneler ışığında yola çıkılarak tasarım konsepti, karmaşık, yoğun ve süslü detaylardan arındırılarak daha yalın, net ve minimal bir altlıkta temellendirilmiştir.Öncelikli olarak toplumsal alegorilerin işlevsel ve entellektüel bir yorumu olabilecek şekilde tasar mantığı geliştirilmiş 'evin içinde köy' felsefesine dayanarak masif kütle içinde akıcı ve dinamik bir yaşam oluşturulmuştur. Filyos Irmağı yapı içinde soyutlanarak hem işlevlerine göre mekanlar ayrılmış hem de orta alanda yatay ve düşey sirkülasyonun merkezi niteliğinde bir atrium meydana getirilmiştir. Sosyal mekanların yönü atriuma bakacak şekilde planlanmış böylelikle yapı içinde etkili, ferah ve işlevsel alanlar yaratılmıştır.İhtiyaç programına ek olarak spor merkezinin sosyal konumunu güçlendirecek mekanlar önerilmiş, sporun gerçek amacına hizmet eden mekansal fonksiyonlar türetilmiştir.

Sosyal donatı ve teknik veriler etkili bir şekilde irdelenerek temelde iki alana ayrılan birimlerin içerisinde mekanlar, kullanıcı odaklı çözümlerle lineer ve mantıksal bir kurguda konumlandırılmıştır. Yapı dışında ise atriumdan devam eden su öğesi her iki yönde mekandan taşarak peyzaj alanı yapı ile bütünleştirilmiştir.Ayrıca sosyal donatıların devamı niteliğinde aynı tasarım kriterleri ile oluşturulan yeşil alan ve sert yüzeyler yapı içinde ve dışında bir bütün olarak çalışan mekansal sistemin parçaları olmuşlardır.

Bunlara ek olarak sürdürülebilirlik kapsamında yapı içinde ve yüzeylerinde öneriler geliştirilmiş, yağmur suyu ve güneş enerjisi kullanımı, uygun malzeme seçimi ve etkili enerji kullanımına dayalı sistem detayları tasarlanmıştır. Çatı üzerinde planlanan güneş panelleri ile elektrik üretimi düşünülmüştür.Ayrıca atriuma doğru eğimli şekilde kullanılan yüzeyler ile yağmur suyu kontrollü bir şekilde orta havuzda toplanarak suyun geri dönüşümü amaçlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Çaycuma, Zonguldak
Proje Tipi: Kapalı Yüzme Havuzu
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Ömer Faruk Bayram

Necmi Yaprak

Betül Eres