Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (OB Mimarlık Ofisi), Kepez Belediyesi Odak Yapı Fikir Projesi Yarışması

Mimari proje raporu:

  1. A.     Projenin Ana İlkeleri

Kent merkezinin doğal panoramik seyir terası olan arazinin, kent yaşamına katılması, iletişim halinde olduğu insanların yaşam kalitesine olumlu yönde katkı yapması, yakın çevre ile uyum odaklı projelendirilmesi ve oluşturulan değerler ile yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektir.

  1. B.      Konsept

Konsepti oluşturan temel öğe, arazinin topografik yapısının hızlı bir şekilde kesintisiz yükselmesi, yapının da aynı şekilde katmanlar şeklinde yükselmesini sağlamış, en üst noktadaki dikey yükselti ve üzerine aldığı çelik örtü ile seçilirliğini ve ilgi odağı olma iddiasını ortaya koymuştur.

Akılda kalıcılığı sağlamak ve kolay tarif edilebilmeyi imkânlı kılmak için, sade ancak güçlü ve aynı zamanda zarif bir form tercih edilmiştir. Merkezde bulunan kulede 100 metre yükseklikte bulunan kartal yuvasıyla da, tüm Antalya’yı ve Akdeniz’i kesintisiz bir görüş alanı içine alma imkânı ile eşsiz bir manzara/bakı noktası elde edilmektedir.

  1. C.      Arazi Kullanımı ve Çevre

Kentsel mekân olma iddiamız; kişileri doğadan gelen yeşilin, mavi ile birleştiği su elemanı önerisiyle karşılamaktadır. Her yaştan ziyaretçilerin doğa ile iç içe, keyifle zaman geçirebilecekleri bir eğlence adası yaratılmıştır. Mevcut topografyanın bize verdiği referanslardan yola çıkarak, bir gölet ve çevresinde aktif kullanabilecekleri yürüyüş yolları, dinlenme noktaları, açık ve/veya yarı açık yeme içme mekânları, çocuk oyun parkları, macera ve eğlence amaçlı aktiviteler önerilmiştir. Gölet çevresi eğlencenin yanı sıra, spor alanlarını da kapsamakla birlikte, basketbol, mini futbol, kaykay ve açık hava kondisyon aletleri ile aktif kullanıcılara sunulmuştur. Çocuk bilim müzesine gidiş güzergâhında tanımlanmış sanat yolu, ziyaretçiler yol boyunca eşlik eden heykeller, sanatsal objeler ile modern sanat müzesine yönlendirmektedir.

Günümüzdeki manzara izleme tepesi kullanımını korumak, iyileştirmek adına aynı noktada bir seyir parkı önerisi kurgulanmıştır. Gösteri ve fuar alanının kentsel kullanım kriterleri göz önüne alınarak, serbest dolaşımı özgür kılan, yoğun kalabalıklara müsaade eden bir mekân önerilmiştir. Bu önerimizde zeminde, yer yer yeşilin meydanı vurgulayan çizgileri yine bütünleşik tasarımımızı destekleyecek yönde tasarlanmıştır. Projemizde mevcut doğal topografya yalnızca küçük dokunuşlarla disipline edilerek, bir doğa parkı yaratılmak istenmiştir. Bu düşüncemizi destekleyecek eğitim, kültür ve bilgi amaçlı bir botanik park önerilmiştir. Doğanın sunduğu canlıların da bu parkta yerlerini almaları desteklenerek kuşların ve kelebeklerin toplandığı bir mekân da önerilmiştir.

Doğanın vazgeçilmezi su, botanik parkımızın içinden yeniden doğarak farklı bir ortamda ziyaretçilerine dingin, huzurlu bir resim sunumu ile devamında canlı bir şelaleye dönüşmüş ve mekâna dinamizm katması amaçlanmıştır.

  1. D.     Trafik ve Sirkülâsyon

Proje alanının doğusundan geçen 30 metre kesitli ana arter bağlantısı ile kent merkezine ulaşım bağlantısının direkt sağlanamadığı görüldüğünden, daha üst kotta bulunan 25 metre kesitli trafik yolu bu bağlantının güçlendirilmesi için trafiğin yönlendirildiği ve kullanıldığı bir arter olarak tercih edilmiştir. Trafiğin içeri alındığı her iki noktada, yeterli sayıda olacak şekilde;  hem otobüsler, hem de otomobiller için otopark ihtiyacı karşılanmaktadır. Doyurulan bu otopark ihtiyacının ötesinde bir ihtiyaç doğması halinde, arazide kapalı otopark yapılmasına yönelik altyapı da hazırlanmıştır.

Yaya ulaşımı için; proje alanı dışında kalan ancak, mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile öngörülen yeşil alanlar/parklar, yoğun konut alanlarından proje alanına yeşil akslar ile taşınarak yine park ve düzenlemeler ile her kotta kişilere parka ulaşma olanağı sağlanmıştır.

Arazi yapısının en zor olduğu kuzeydoğu kısımlarında, mevcut yolda bulunan otobüs durağı noktasındaki giriş, bir otopark olarak düzenlenerek hobi bahçelerine özel araç ve otopark alanına ulaşım temin edilmiş; bu alt fonksiyon alanındaki yaya ulaşımı ile ağırlıklı olarak yürüyüş parkuruna, doğal yaşam alanına ve gezi parkına erişim sağlanması hedeflenmiştir.

  1. E.      Taşıyıcı Sistem   

Tüm yapılarda çelik brüt beton ve ahşap kaplamalar kullanılmış ve camın güçlü etkisi hissettirilmiştir.

Kulede ise iç ve dış perde düşünülmüş, parçalanmış olan perdeler yatay kuvvetler için merdiven DİYAGRAFLARI ile asansörün kenarlarındaki dikey perdeler ile desteklenmiştir. Perdenin boşaltıldığı bütün yerlerde geniş yatay kirişlerle besleme yapılmıştır.

İlk yaklaşımda 50 cm olarak düşünülmüş olan ana betonarme perde ve çekirdek etrafını saran genişletilmiş alüminyum kaplı kaburgayı taşıyan çelik konstrüksiyon ise; üç ana ayak üstünde iç çekirdekle entegre olarak yükselmektedir. Bunların zemine 180/230 ayaklar ile irtibatlandırılmıştır.

Çekirdek üzerinde yükselen konstrüksiyon, 100 metre kotunda kartal yuvası seyir platformunda da çelik konstrüksiyon sisteme taşıtılmaktadır.

Yapının üç ayak üzerinde güçlü üçgen yapısı sistemin kolay ve statik açıdan sağlam olmasına yardımcı olmaktadır.

  1. F.       Aydınlatma

                Yapıda var olan yatay taşıyıcı sistemin gece için ışıklandırılması ile arazinin doğal yapısında var olan yükseliş etkisi yapıya yansıyarak devam etmektedir. Bu sayede yapının gündüz verdiği etki ile gece görüntüsü arasında farklı efektler elde edilmektedir.

Künye
Proje Yeri: Antalya
Proje Tipi: Anıt / Simge Yapı, Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: Kepez Belediyesi
Danışman: Akın Akıncı
Proje Yöneticisi: Bilal Ateş
Grafik Tasarım: Saadet Demirbağ

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Oya Ateş

Bilal Ateş
Yardımcı Mimar(lar)
Hülya Akgüneş