+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Katılımcı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kampus Yönetim Binası, Kütüphane, Bilgi İşlem Merkezi Mimari Proje Yarışması

Projede kampüsün merkezi konumundaki ODTÜ meydanının uzun kenarı boyunca yaklaşık 1/3 'lük bölümü "meydan içinde bir alle" olarak ele alınmış ve falez üzerinden Kuzey Kıbrıs'a açılan bir "pencere" olarak ODTÜ balkonu ile sonlandırılmış.

Bu doğrultu genel yerleşimin omurgalarından biri. Bu omurga, Yönetim yapıları, Bilgi İşlem Merkezi ve Kütüphane yapılarının arasından kuzeydoğu – güneybatı doğrultusunda geçerek yapılar için ayırma ve birleştirme işlevini üstleniyor. Fakülteler ve kültür yapıları ile yurtları bağlayan kuzeybatı – güneydoğu doğrultusunda ki "Bilgi Aksı" da ikinci omurgayı oluşturuyor. İki omurganın dik açı ile kesiştiği noktada "Bilgi Meydanı" yer almakta. "Bilgi Meydanı" köşelerini oluşturan dört yapının arasındaki boşluklardan derin perspektiflerle üç yönde okula ve bir yönde de Kuzey Kıbrıs'a açılıyor. Bu tutum monoblok bir büyük kütlenin her iki doğrultuda aralanıp, parçalı ve geçirgen bir yapı oluşturmasını sağlamakta. Bu kararlar doğrultusunda, sıcak Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgede güneş ve rüzgar verileri dikkate alınarak konumlandırılan yapılar gölgeli ve serin dış ortamların oluşmasını sağlıyor. Her iki ucundaki ağaçlandırılmış alanlar ve üzerindeki su kanallarıyla desteklenen "Bilgi Aksı" geçirgen yarı açık bir mekana dönüşüyor. İklim, kullanım, topoğrafya ve kampüs genel yerleşim özelliklerinin bir arada değerlendirilmesiyle oluşan ve dik açılı iki aks doğrultusunda ayırıp yeniden birleştirme olarak özetlenebilecek tasarım kararları, arayüzler yardımıyla kullanışlı,serin,geçirgen bir yapı oluşturmakta.

Details
Project Location: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Project Type: Library, Higher Education Building
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Employer: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı
Project Start Date: 2003
Project End Date: 2003
Building Plot Area: 8.000 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Aydan Volkan

Selim Cengiç