Other Works
Similiar Projects

Nar Konutları

Nevşehir'in uzantısı olan Nar beldesi sınırları içinde, derin vadi peyzajına bakan eğimli bir arazi üzerinde tasarlanan projeyi MArS - Mimarlar geliştirdi.

Ofis projeyi anlatıyor:

"Nar Konutları, Öğretmenevi projesinin arazi tahsisi sorunlarını çözmek için mevzii imar planına konulması gereken şerhlerin, planın mimarca bir yaklaşımla daha nitelikli ve yaşanır hale getirilmesine evrilmesi çabasından kaynaklandı. Geniş gelişme alanı arazisi tek bir mülk sahibine ait olduğu için bu revizyon sorunsuzca gerçekleştirildi.

Farklı tipolojilere sahip yeni yapı adaları kentsel tasarım konseptine bağlı olarak belirlendi. Yapılaşma ve peyzaj ilkeleri tanımlandı. Üç örnek adada Mimari Ön Proje önerileri geliştirildi. Koruma Kurulu'nca kabul gören bu önerilerden birisi üzerinde örnek uygulamaya başlandı. İlk iki yapı adasında konut blokları ortak ve korunaklı iç bahçeleri çevrelerken kamusal alanları da içeren üçüncü yapı adasındaki program küçük alanlara sahip konut birimlerinin galerili zemin katlarında ticari ve kamusal kullanımlarla bir arada kurgulanmasını içeriyor. Birbirine paralel iki uzun kütleden oluşan bütün bir yanda vadiye ve rekreasyon alanlarına, öte yanda ise gerideki kamusal yapılar topluluğuna açılıyor. Proje bir yandan üzerinde yer aldığı çevre içinde çözüm geliştirirken öte yandan da yöre için yeni konut ve yerleşme tipolojileri öneriyor."

Details
Project Location: Nevşehir, Kapadokya, Nar
Project Type: Housing Complex
Proje Tipi Grubu: Konut
Employer: Ali Erdoğmuş
Project Start Date: 2010
Project End Date: 2011
Construction Start Date: 2011
Building Plot Area: 10,250 m²
Total Construction Area: 11,200 m²

Pin It
Architects

Atilla Yücel
Contributing Architect(s)
Burçin Baykurt