Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Özel Sezin Okulu İlkokul Alanı

Özel Sezin Okulu İlkokul Alanı iç mekan tasarımı ATÖLYE tarafından yapıldı ve 2018 yılında uygulandı.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Özel Sezin Okulu’nun ilkokul ve anaokulu alanlarında gerçekleştirilen proje, ​5 - 10 yaş arasındaki çocukların kullandığı alanlara dair mevcut düzeni ve ihtiyaçları anlamak için 55 saatlik saha araştırmasıyla başladı. Araştırmadan çıkan temel prensiplere göre esnek öğrenme ortamı ihtiyacı, öğrencilerin bağımsız bireyler olarak görülmesi, sınıfın çok merkezli bir deneyim alanına dönüşmesi, okul içindeki alanların keşfetmeye teşvik edici olması ve sınıfların şeffaflaşması gibi içgörüler tasarım için benimsendi. Bu yaklaşım ile öğrencilerin aidiyet duygusunun artması ve ev-okul arasındaki ilişkinin homojenleşmesi amaçlandı. Böylece öğrencilerin merak güdüsünün mekân ve formatif prensiplerden bağımsız olarak pekişmesi hedeflendi.

İçe dönük ve dışa dönük karaktere sahip öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını bir arada karşılayacak pasif ve aktif enerji alanlarını daha okunur kılacak bir eğitim mobilyası seti ATÖLYE​’​nin girişimi olan CNVS tarafından tasarlandı. Öğrencilerin sıralarından bağımsız olabildikleri ve vücutlarını istedikleri forma sokabilecekleri sınıflar tasarlarken, öğretmen-öğrenci hiyerarşisini ortadan kaldıracak mekânsal ve algısal müdahaleler yapılarak sınıfların şeffaflaşması hedeflendi. Sınıflara dijital ve analog ortam altyapısı oluşturma, efektif kullanımı kolaylaştıran depolama alanları, değiştirilebilecek aydınlatma senaryoları ile düşey ve yatay yüzeyleri bilginin paylaşılabileceği alanlara çevirme gibi müdahaleler tasarlandı. Tüm bunlar ile öğrencinin ihtiyaçlarını karşılarken kendi kendine yetebilmesi, öğrencilerin birbirlerinden öğrenebilecekleri bir ortam yaratılması ile tek merkezli olmasına alıştığımız sınıfın çok merkezli olduğu bir biçime dönüşmesi hedeflendi.

Harita
Künye
Proje Yeri: Çekmeköy, İstanbul
Proje Tipi: İlkokul
Proje Tipi Grubu: Eğitim
İşveren: Özel Sezin Okulu
Ana Yüklenici: Tayfur Sömer İnşaat
Proje Yöneticisi: Nesile Yalçın
Grafik Tasarım: Ece Çiftçi
Statik Projesi: Doruk Mühendislik
Mimari Mesleki Kontrollük: ATÖLYE
Proje Başlangıç Yılı: 2018
Proje Bitiş Yılı: 2018
İnşaat Başlangıç Yılı: 2018
İnşaat Bitiş Yılı: 2018
Toplam İnşaat Alanı: 720 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Begüm Ural

Can Görgün

Engin Ayaz

Merve Dokumacı

Nesile Yalçın