Arkitera Mimarlık Merkezi - Proje http://www.arkiv.com.tr/proje/index 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. Müze Salon http://www.arkiv.com.tr/proje/muze-salon/8887 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/argos-yapi/muze-salon/2.jpg-1067271384.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Aslı Özbay<br>Mimarlık Ofisi : Argos Yapı<br><br>Müze-Salon, Argos in Cappadocia otelin restorasyonlar yoluyla Uçhisar ve bölgeye kazandırdığı yeni bir toplanma mekânı.<br><br><p>Ocak ayından buyana kullanılmaya başlayan salon, zemininde tarihi bir &lsquo;bezirhane&rsquo;nin değirmen yataklarını ve katır kanallarını sergiliyor.&nbsp;&nbsp;Harap durumdaki bir alanın i&ccedil;inde kalan iki yıkılmış evin izlerini s&uuml;ren restorasyon ekibi, alanın temizliği sırasında trakt&ouml;r&uuml;n zemine saplanması vesilesiyle &ccedil;ok değerli bir bilginin g&uuml;n ışığına &ccedil;ıkarılması fırsatını buldu: Muhtemelen Osmanlı d&ouml;nemine ait ve - yıkılmadan &ouml;nce - &ccedil;atısı kaya blok olan tarihi bir end&uuml;stri yapısının zemini, Eyl&uuml;l 2015'de ortaya &ccedil;ıkarıldı. Bu keşiften &ouml;nce alandaki yıkılmış geleneksel evlerin yeniden yapımına odaklanan proje, bu nedenle birka&ccedil; kez değişikliğe uğradı ve 9.00mt x 14.00mt boyutlarındaki hacim i&ccedil;inde bezirhane detaylarının herkes tarafından g&ouml;r&uuml;lebileceği bir ortak kullanım alanına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;.&nbsp;</p> <p>Kayaoyma zeminin &ccedil;ok iyi durumda korunmuş olduğu mek&acirc;ndaki kanal detayları ve değirmen taşları, keten tohumundan bezir yağı &uuml;retilen antik bir end&uuml;stri yapısının izlerini sergiliyor. Bu keşif, U&ccedil;hisar i&ccedil;inde, aynı mahallede, birbirine 250mt mesafedeki iki ayrı bezirhane yapısının varlığını g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne seriyor. (Diğer bezirhane, yine Argos otelin b&uuml;nyesindeki Manastır Kilisesinin Osmanlı d&ouml;nemine ait işlevlerinden biri idi.) &Ccedil;atısını &ouml;rten kaya bloğun y&uuml;zyıllar &ouml;nce &ccedil;&ouml;kmesi ile kullanım dışı kaldığı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len bezirhanenin ahşap mekanizmasına ait iz bulunamadı ancak, sağlam durumdaki 2 değirmen taşı ve bir b&uuml;y&uuml;k seramik k&uuml;p mek&acirc;nın i&ccedil;inde sergileniyor.</p> <p>1950'li yıllara dek kırsal k&uuml;lt&uuml;r&uuml;m&uuml;z&uuml;n &ouml;nemli bir par&ccedil;ası olarak işlev g&ouml;ren geleneksel bezirhaneler hakkında bug&uuml;n neredeyse hi&ccedil;birşey bilmiyoruz. Konu toplumsal hafızamızdan silinmiş durumda. Bezir yağının, elektrik &ouml;ncesi mek&acirc;nların aydınlatılması i&ccedil;in kullanılan kandillere yakıt olduğu; ayrıca boya teknolojisinde ve &ouml;zellikle ahşap yalıtımında kullanılan, dahası ila&ccedil; end&uuml;strisinde de kullanılan &ouml;nemli bir kimyasal olduğu biliniyor. Kapadokya'nın kendine &ouml;zg&uuml; bezirhane k&uuml;lt&uuml;r&uuml;nden geriye &ccedil;ok az &ouml;rneğin kaldığı g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde, geleneksel k&ouml;y dokusu i&ccedil;inde ortaya &ccedil;ıkarılan bu mek&acirc;n aracılığı ile kayaoyma bezirhanelerin yeniden anlaşılmasına olanak sağlayacak bir sergileme alanı ve film de hazırlanıyor.&nbsp;</p> Thu, 17 May 2018 13:55:00 +03 Erzincan Üniversitesi Camii http://www.arkiv.com.tr/proje/erzincan-universitesi-camii/9156 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/atus-mimarlik/erzincan-universitesi-camii/erzincan-uni-cami_01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Emre İmik<br>Mimarlık Ofisi : Atus Mimarlık<br><br>Erzincan Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde klasik çizgilere sahip bir camii projesi hazırlanmıştır.<br><br><p>B&uuml;t&uuml;nleşik tek bir kubbenin kemerler yardımıyla kare bi&ccedil;imli planın &uuml;zerine oturması ana hacmi şekillendirirken, arkad yapılarıyla tanımlanmış bir avlu ve avlunun merkezinde bulunan şadırvan ile tasarım tamamlanmıştır. B&uuml;t&uuml;nleşik kubbede renkli cam vitray malzeme kullanılarak mek&acirc;na kontroll&uuml; ışık alımı sağlanmış ve mek&acirc;nın uhrevi kimliğini g&uuml;&ccedil;lendirmek hedeflenmiştir. Topografik yapının sonucu olarak ortaya &ccedil;ıkan bodrum katta ise gerekli teknik hacimler ve rezerv namazg&acirc;h hacmi &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiştir. Yaklaşık 2.500 m&sup2; alana kurulmuş ve 2013 yılında hizmete a&ccedil;ılmıştır.</p> Wed, 16 May 2018 15:48:11 +03 Ankara Pamuklar Boğaziçi Camii http://www.arkiv.com.tr/proje/ankara-pamuklar-bogazici-camii/9155 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/atus-mimarlik/ankara-pamuklar-bogazici-camii/pamuklar-cami_01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Emre İmik<br>Mimarlık Ofisi : Atus Mimarlık<br><br>Ankara’da Pamuklar ilçesinde klasik çizgilere sahip bir camii projesi hazırlanmıştır. <br><br><p>Cami Ana K&uuml;tlesi sekizgen &uuml;zerine oturtulmuş, tezyinat projesi &ccedil;izilirken bu kıstas g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak projelendirilmiştir. B&uuml;t&uuml;nleşik tek bir kubbenin kemerler yardımıyla sekizgen bi&ccedil;imli planın &uuml;zerine oturması ana hacmi şekillenmiştir. Zemin katta bulunan ana hacimde 380 kişilik namazgah &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Topografik yapının sonucu olarak ortaya &ccedil;ıkan bodrum katlarda ise abdesthaneler, derslikler, gerekli teknik hacimler &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiştir. Yaklaşık 2.000 m&sup2;&rsquo;dir.<b>&nbsp;</b></p> Wed, 16 May 2018 15:43:33 +03 Sakarya Diyanet Kompleksi http://www.arkiv.com.tr/proje/sakarya-diyanet-kompleksi/9154 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/atus-mimarlik/sakarya-diyanet-kompleksi/Görselleştirme_01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Emre İmik,Ekrem Bahadır Çalışkan<br>Mimarlık Ofisi : Atus Mimarlık<br><br>Sakarya Diyanet Kompleksi; Serdivan ilçesinde konumlanmaktadır. <br><br><p>Arazinin alanı 26.527 m&sup2;&rsquo;dir ve kuzey-g&uuml;ney doğrultusunda yaklaşık 20 metre eğimi vardır. Bu eğime uygun şekilde k&uuml;tlelerde kademelenme oluşturulmuştur. &Ccedil;evre Parselleri konut kullanımı olan bir alanda k&uuml;tlesel b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; fazla bir yapı yapmanın getireceği olumsuz koşullar giderilmeye; tam tersine konut alanlarının baktığı ve a&ccedil;ık alanlarıyla &ccedil;evresini rahatlatan bir yapı kompleksi planlamaya &ccedil;alışılmıştır. Proje kapsamında yurt, otel, konuk evi, k&uuml;lt&uuml;r kongre merkezi ve eğitim merkezi planlanmıştır. Bu işlevleri barındıran her bir k&uuml;tle ayrı ayrı ele alınmış ve bu k&uuml;tleler arası k&ouml;pr&uuml;ler ile fiziksel bir bağlantı sağlanmıştır. Proje kapsamında yurt, otel, konuk evi, k&uuml;lt&uuml;r kongre merkezi ve eğitim merkezi planlanmıştır. Yapı yaklaşık 53.000 m&sup2; kapalı inşaat alanına sahiptir.</p> Wed, 16 May 2018 15:34:00 +03 Çorum Belediyesi Hizmet Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/corum-belediyesi-hizmet-binasi/9153 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/atus-mimarlik/corum-belediyesi-hizmet-binasi/corum-belediyesi-bina_01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Emre İmik<br>Mimarlık Ofisi : Atus Mimarlık<br><br>Çorum Belediye Hizmet Binası; Çorum kent merkezinde konumlanmaktadır. <br><br><p>Yapı&nbsp;işlevi gerekleri doğrultusunda masif ve yatayda baskın k&uuml;tlesi ile bulunduğu alana h&acirc;kim olmayı hedeflemektedir. Yapı genelinde cephe hareketleri, kat silmeleri, Sel&ccedil;uklu Yıldızı&rsquo;nın kullanımıyla klasik mimari geleneğine &ouml;yk&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Konumlandığı parsel b&uuml;t&uuml;n&uuml;nce tasarıma katılmıştır. Yapı ve yapı &ccedil;evresi b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde dil birliği hedeflenmiştir. Proje plan d&uuml;zleminde iki kol &uuml;zerine kurgulanmıştır; bu iki kolun kesiştiği alan ise yapının simetri ekseni g&ouml;revini &uuml;stlenmektedir. Bahsi ge&ccedil;en bu alandan protokol girişi sağlanmıştır, yapının protokol giriş dışında iki girişi daha bulunmaktadır. İdari birimlerin bulunduğu bu yapıda zemin katlarda; kamu kullanımı i&ccedil;in gerekli birimler konumlandırılmıştır, &uuml;st katlarda ise idari birimler, toplantı salonları gibi hacimler yer almaktadır. Son katta &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon, belediye meclis salonu, yemekhaneler bulunmaktadır. Yapı yaklaşık 30.000 m&sup2; kapalı inşaat alanına sahiptir.</p> Wed, 16 May 2018 15:28:31 +03 FNSS İdari Ek Bina http://www.arkiv.com.tr/proje/fnss-idari-ek-bina2/9152 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/atus-mimarlik/fnss-idari-ek-bina/fnss-idari-bina_01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Emre İmik<br>Mimarlık Ofisi : Atus Mimarlık<br><br>Ankara/Gölbaşı mevkiinde bulunan kampüs içerisinde, 2012 yılında hizmete açılan Ar-Ge plaza ile komşu parselde yer alan yapının, Ar-Ge plaza ile birlikte çalışması ve benzer mimari dile sahip olması hedeflenmiştir.<br><br><p>İ&ccedil;erisinde bulundurduğu b&uuml;y&uuml;k a&ccedil;ık ofislerin geniş a&ccedil;ıklıklarının ge&ccedil;ilebilmesi i&ccedil;in ardgerme teknolojisi kullanılmıştır. Katlardaki yoğunluğu azaltmak, ferah &ccedil;alışma alanları oluşturmak amacıyla galeri boşluklarına sahip olan dairesel merdivenler ve cephede geniş şeffaf y&uuml;zeyler kullanılmıştır. Yapı, ofis bloğu olması dışında sosyal aktivitelere olanak sağlayacak alanlar i&ccedil;ermektedir. 170 kişilik &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon, spor salonu ve bu mekanlara hizmet eden alanlarıyla sosyal gereksinimlere cevap verebilecek olan kompleks yaklaşık olarak 5.000 m&sup2; alana sahiptir.</p> Wed, 16 May 2018 15:22:05 +03 Erzincan Üniversitesi Besyo Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/erzincan-universitesi-besyo-binasi/9151 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/atus-mimarlik/erzincan-universitesi-besyo-binasi/erzincan-uni-besyo_00.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Emre İmik<br>Mimarlık Ofisi : Atus Mimarlık<br><br>Erzincan Üniversitesi yerleşke içerisinde bulunan yapı, kapalı spor salonu binasının komşu parselinde yer almaktadır.<br><br><p>Eğitim, k&uuml;lt&uuml;r ve spor alanları olmak &uuml;zere &uuml;&ccedil; ana işlevi b&uuml;nyesinde barındıran besyo binası yaklaşık olarak 17.000 m&sup2; inşaat alanına sahiptir. Giriş aksı fuaye ve konferans salonunu i&ccedil;erirken, aksın bir tarafı eğitim, diğer tarafı ise spor alanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Basketbol, tenis, voleybol, badminton vb. spor aktivitelerine ev sahipliği yapacak alanlar i&ccedil;ermektedir. Ana sahaları saran yapı kabuğunun formuyla, i&ccedil; mek&acirc;nda dinamizm hedeflenmiştir. Değişken hava koşullarından bağımsız olarak hizmet verebilmek i&ccedil;in yapı i&ccedil;erisine koşu parkuru entegre edilmiştir.</p> Wed, 16 May 2018 15:12:05 +03 Bayburt Üniversitesi Yerleşke Planı http://www.arkiv.com.tr/proje/bayburt-universitesi-yerleske-plani/9150 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/atus-mimarlik/bayburt-universitesi-yerleske-plani/bayburt-uni-yerleske_01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Emre İmik<br>Mimarlık Ofisi : Atus Mimarlık<br><br>Bayburt Üniversitesi yeni yerleşke alanı için tahsis edilen proje alanı, Erzurum ve Erzincan şehirlerarası yollarına ve mevcutta kent merkezinin kuzeybatısında bulunan üniversite yerleşkesine komşu, 1230 dönümlük alanı kapsamaktadır. <br><br><p>Mevcut kot farkının 144 m olarak tespit edildiği ve eğimlerin ortalama değerlerine g&ouml;re 3 b&ouml;lgeye ayrıldığı yerleşkede; 1. b&ouml;lge eğitim, idari ve k&uuml;lt&uuml;rel birimlerin bulunduğu &ouml;ncelikli yapılaşma b&ouml;lgesini; 2. b&ouml;lge gelişim alanlarını ve 3. b&ouml;lge rekreasyon alanlarını i&ccedil;ermektedir.</p> <p>Yerleşkenin dolaşım kurgusunda taşıt trafiğinin yaya ulaşımı &uuml;zerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak i&ccedil;in, taşıt dolaşımının kamp&uuml;s&uuml;n &ccedil;eperinden sağlandığı ve merkezde bir yaya allesinin yerleşkenin omurgasını oluşturduğu Rad-Burn Sistemi tercih edilmiştir. Tasarımda yaya yollarına karar verilmeden &ouml;nce zaman analizleri yapılmış, yayaların sıkılmadan y&uuml;r&uuml;yebilecekleri, ana alleye eklemlenerek gelişen, dinamik perspektifte bir bina yerleşimi hedeflenmiştir. Alleden alınan yayalar arazideki eğim ve soğuk iklim koşulları dikkate alınarak mevcut kamp&uuml;se bağlanan bir sosyal t&uuml;nele y&ouml;nlendirilmektedir. Yerleşke bina ve işlev hiyerarşisine g&ouml;re b&ouml;lgelendirme tekniğiyle organize edilmiş; b&ouml;ylelikle kurgulanan master planın uzun vadeli, esnek ve gelişime a&ccedil;ık olması sağlanmıştır.</p> Wed, 16 May 2018 15:02:47 +03 Sunis Residence http://www.arkiv.com.tr/proje/sunis-residence/9149 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/alpugan-mimarlik/sunis-residence/2.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br>Mimarlık Ofisi : Alpugan Mimarlık<br><br>Alpugan Mimarlık anlatıyor:<br><br><p>Antalya; kentinin farkındalık yaratmak amacıyla &uuml;retilen pop&uuml;list kentsel politikalara ihtiyacı yoktur. Tanıklık ettiği ve adı ile anılan tarihsel kesit, kentin kimliği ve toplumsal bellekte yarattığı g&uuml;&ccedil;l&uuml; vurgu ile kenti ayrıcalıklı kılar. Kent, tarihin &ouml;nemli bir par&ccedil;asıdır; ya da, tarih, kentin &uuml;st kimlik okumalarında vazge&ccedil;ilmez bir girdidir. Ancak, kent i&ccedil;inde yaşayan, bulunan veya kenti deneyimleyen her birey i&ccedil;in Antalya tarihinden &ccedil;ok daha fazlasına sahiptir. Antalya, dinamik bir coğrafya da mavi ile yeşil&rsquo; in buluştuğu bir odaktır. Kent b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde, birbirini takip eden farklı katmanları okuyabilmek m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Kent merkezinde yer alan ve sit alanı olarak tariflenen organik doku ilk katmandır. Geleneksel merkezin de yer aldığı bu katman, transit ge&ccedil;işler ile &ccedil;akışan kent i&ccedil;i taşıt yaya sirk&uuml;lasyonu ve ulaşım altyapısının yetersizliği nedeni ile sorun yaratır. Diğer katman; Cumhuriyet d&ouml;neminden 2000&rsquo;li yılların başına kadar oluşmuş katmandır. Proje alanını da kapsayan bu yapı stoğunun kademeli ve etaplar halinde d&ouml;n&uuml;şeceği, d&ouml;n&uuml;şmesi gerektiği &ouml;ng&ouml;r&uuml;lebilir.</p> <p>Son katman kentin &ccedil;eperini tutar. Doğu batı aksında gelişen kent ekseninde turizm yapıları ve &ccedil;alışanlar i&ccedil;in gerekli yapılar ile gelişmiştir. Kuzeydeki gelişme konut alanları ve seralar olarak kendini belli eder. Yer yer aşırıya ka&ccedil;an yol en kesitlerinden, yapıların proporsiyonlarına ve ada bazında doluluk boşluk oranlarına kadar &ouml;l&ccedil;ek olarak yerleşik alan &ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml;ne aykırıdır.</p> <p>Bu veriler ile tasarımı oluşturan &ouml;zelliklerin tarihsel, doğal ve fiziksel parametreler ile yeniden tarif edilmesi &uuml;zerine yoğunlaşmaya &ccedil;alıştık. Tasarım da, fonksiyonları, bağımsız b&ouml;l&uuml;mleri, bağımsız b&ouml;l&uuml;mlerin hem birbirleri ile olan ilişkileri hem de kentle ilişkileri, yeşil alan kullanımını ve en &ouml;nemlisi tasarımın deniz ile kuracağı ilişkileri g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alarak &ouml;rg&uuml;tlenmeye &ccedil;alıştık. Tasarım i&ccedil;erisinde ki yatay ve dikey sirk&uuml;lasyonları, yeşil alanlar ile birleştirici unsur olarak kullanmaya &ccedil;alıştık.</p> <p>T&uuml;rk Mimarlık tarihine baktığımız da, ge&ccedil;mişten g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze ziyaret edip okunacak birbirinden değerli kentimiz ve koruma alanlarımız vardır. Antalya Kale i&ccedil;i, Bursa Cumalıkızık, Eskişehir Odunpazarı, Safranbolu, Ankara Samanpazarı, Trabzon Uzun sokak gibi kentler, eski T&uuml;rk Mimarisini ve yaşamını g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar taşımayı başarmış yerlerdir. Bu kentlerden edindiğimiz bilgiler, bize mimarlık eylemini doğru kurgulamamızı sağlarlar. Bu sayede mimari bakışımız oluşur. Bir cumbanın varlığı hem vista oluşturmak hem de i&ccedil;erden dışarıyı algılamak i&ccedil;in yapıya nasıl hareket veriyor ve anlamlandırıyor ise; Hayat&rsquo;ı, avluyu ve ağılı da &ouml;yle kurgulamak gerekir. Le Corbusier&rsquo;nin T&uuml;rkiye&rsquo;den ve T&uuml;rk evlerinden edindiği bilgiler, insanlık tarihini ve mimarlığı değiştiren, modern mimarlığın temellerini atan ilkeleri oluşturmuştur. B&ouml;yle bir nesnel varlığın yukarıda s&ouml;z ettiğimiz gibi yadsınması veya mimarlıklarımızı etkilememesi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lemez.</p> <p>Ayrıca, arsa bir mimari tasarım i&ccedil;in en iyi &ccedil;evresel verileri barındıran ve tasarıma bu konu da yardım eden bir noktadadır. Kuzey g&uuml;ney y&ouml;nelimi g&uuml;neşin kış ve yaz kullanımlarında en kolay yerleşimi vermektedir. Bu yerleşim aynı zamanda da manzara y&ouml;n&uuml; olduğundan arsa konum a&ccedil;ısından &ccedil;ok keyiflidir. Kent merkezine olan yakınlığı, hemen &ouml;n&uuml;nden denize girilebilmesi, yeni sahil d&uuml;zenlemesi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde burada yaşayacak olanları ve tasarımı bu kavramlardan koparmamayı ve bu durumu yeşil ile birleştirmeyi hedefledik.</p> <p>Tasarımda ki ilk hedefimiz ve ama&ccedil;lanan yaşam kurgusu, alt katlar da balkonlar ve bah&ccedil;eler, &uuml;st katlarda ise &ccedil;atı terasları &uuml;zerinden komşuluk ve sosyalleşme potansiyellerinin artırılması y&ouml;n&uuml;ndedir. Bu sayede yaşayacak kişilerin &ouml;rg&uuml;tlenmelerine bir olanak sunduk. Tasarım sırasında &uuml;zerinde &ccedil;alıştığımız ve bu &ouml;rg&uuml;tlenmeye yardım edecek konut tipolojisinin en belirleyici &ouml;zelliği, Antalya kent yaşamı ile tatil anlayışını bir araya getirecek şekilde, &ouml;zelleşmiş mod&uuml;ler i&ccedil;erikler tanımlamasıdır. Bu sebeple &uuml;retilecek tasarım i&ccedil;in, modern ve &ccedil;ağdaş &uuml;slubuyla, klasik konut tipolojisinden ayrışan farklı konut tipleri &ouml;nerilmiştir. Hem yaz kış kullanılacak bir konut grubu hem de yazlık olarak kullanılacak bir konut tipi. Bu sebep ile yapı da ki her konutun i&ccedil; tasarımları da bizim i&ccedil;in &ccedil;ok &ouml;nemli kararlar olarak karşımıza &ccedil;ıkmaktadır.</p> <p>Bu arsanın verdiği manzara, kullanım ve deniz ilişkileri keyfini her konutun ayrı ayrı yaşayabilmesi i&ccedil;in tasarım i&ccedil;erisinde ki her bağımsız b&ouml;l&uuml;m&uuml;n deniz g&ouml;rmesi ve konutun i&ccedil;inde tutabilmesi fikri &uuml;zerinde durduk. B&ouml;ylece, yapıyı bir arada, b&ouml;l&uuml;nmeden ve tek par&ccedil;a yapmaya karar verdik. U formu b&ouml;yle bir durumu en iyi verebilecek şekil olarak kullandık. Ayrıca, bu form sayesinde her konutun denize ve yeşile ulaşmasını sağladık. Bu form arka yerleşimleri kapatacak bir form olduğundan arka alan da kat bah&ccedil;eleri kullanarak beton g&ouml;r&uuml;nt&uuml;den kurtarıp arka yerleşik yaşam i&ccedil;erisinde bulunan kişilere en azından farklı bir Vista yaratmaya &ccedil;alıştık. &Ouml;n cephe de oluşan i&ccedil; avlu da havuz ve yeşil alanı yerleştirerek ortak alanı avlu da kurduk. Bu alanın &ouml;n&uuml;ne kurguladığımız alış veriş sokağı ve ticari alanlar ile de kentli ile bağı g&uuml;&ccedil;lendirmeye &ccedil;alıştık.</p> <p>Bu bağlamda ticari işlev koridoru, işletilebilir ticari birim sayısına da katkı sağlayacak şekilde, zemin ve alt zemin katlarda s&uuml;rekliliği olan bir alışveriş sokağı olarak planlanmıştır. &Ccedil;ift katmanlı &ldquo;Alışveriş Sokağı&rdquo; hem i&ccedil;e d&ouml;n&uuml;k hem de yaya kullanımına ayrılmış hali ile &ldquo;&Ccedil;arşı&rdquo; tipolojisine d&ouml;n&uuml;şm&uuml;şt&uuml;r. Alışveriş sokağı boyunca yeşil alanın efektif kullanımı, yoğunluğu kabul edilebilir seviyelere &ccedil;ekmek i&ccedil;in &ouml;nemli katkı sağlar. Aynı zaman da burada ki ticari alanları kiralayacak veya satın alacak kişilerin kot farkı sayesinde asma kat ile havuz katını değerlendirmelerini ve bu alana da hizmet vermelerini kolaylaştırır.</p> <p>Yapıyı y&uuml;kseltmeye başladığımız da, y&uuml;kselen katlar, birbirinin &ouml;n&uuml;n&uuml; kesmeyecek şekilde, h&acirc;kim y&ouml;neliş esas alınarak teraslar şeklinde konumlanır bu sayede havuz alanına g&uuml;neşi daha verimli bir şekilde almak ve fayda sağlamak m&uuml;mk&uuml;n olmaktadır. Bu teraslar &uuml;zerinde oluşturduğumuz yeşil alanlar ile &ccedil;ok katlı bir bina da yaşama izlerini, bah&ccedil;eli bir evde yaşama ortamına &ccedil;evirmeye &ccedil;alıştık.</p> <p>Bu terasların yanı sıra, yapının orta kısmında bulunan b&ouml;l&uuml;m&uuml; de aşağı &ccedil;ekerek sağ ve sol taraf arasını a&ccedil;arak r&uuml;zg&acirc;rın hem yapının arkasına ge&ccedil;mesini, hem yapının arka cephesini d&uuml;zenlemeyi hem de teraslı evleri arttırmayı ama&ccedil;ladık. Bu sayede yapının o heybetli k&uuml;tlesini de kırmayı başardık.</p> <p>&Uuml;retilen projede ana hedef; katılımcı bir model ile ekonomik, ekolojik ve sosyal bileşenleri eş zamanlı ve dengeli bi&ccedil;imde &ouml;ncel hale getiren, kentin dinamiklerine aykırı d&uuml;şmeden hızlı ve kolay uygulanabilir bir proje &uuml;retmektir. Projeye konu alan, ekonomik ve fiziksel değerlerine rağmen, yapı i&ccedil;erisinde ki komşuluk grubu &ouml;l&ccedil;eğinde iyi &ouml;rg&uuml;tlenmiş planlı bir mek&acirc;n karakteristiğine sahip olması, tasarımın temel kabullerindendir. Tasarımlanan &ldquo;a&ccedil;ık yeşil sistem&rdquo; bize bu durumu g&uuml;&ccedil;lendiren alt yapıyı da oluşturmamızı sağlamıştır. Bu sistemin bir par&ccedil;ası olarak g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z ve kamuya terk ettiğimiz deniz tarafında ki yeşil alan, kullanım değeri a&ccedil;ısından &ouml;ncelikli bir yerdedir. Tasarımı kıyısı ile buluşturabilmek i&ccedil;in &ouml;zel bir proje konusu olarak ele alınmalı ve ayrıca tasarlanmalıdır. Yapıyı &ccedil;evreleyen, avluda ki havuzu ve yapının i&ccedil; &ccedil;eperini saran yeşil koridor, bir diğer bileşen olarak &ldquo;a&ccedil;ık yeşil sistem&rdquo;in s&uuml;rekliliğini sağlar. Bu sistem aktif rekreasyon olanaklarının yanı sıra ticari alanı da kapsayarak tasarımın i&ccedil;ine akar. Bu yeşil kuşaklar, tasarım i&ccedil;indeki negatif boşlukların s&uuml;rekliliği ile yeşil sistem ağını tanımlar. İlkesel olarak proje b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde yaya dostu bir tasarım felsefesi benimsedik. Alanda ki ara&ccedil; trafiği ve sirk&uuml;lasyonu, otopark giriş &ccedil;ıkış noktaları ve ge&ccedil;ici park alanları &ccedil;epere itilmiş, alanı dışarıdan besleyen bir taşıt ulaşım şeması benimsenmiştir.</p> <p>Yapı aksları &ouml;zel kabuller &uuml;zerinden tasarlanmış, daire tipleri, ticari birimler, sirk&uuml;lasyon birimleri ve cephe sistemi de bu aks sistemi &uuml;zerinden tanımlanmıştır.</p> <p>Yeşil alanlarda kullanılan sulama suyunun en verimli şekilde kullanılması bağlamında etkin bir drenaj ağı ve vejetasyon tabakası &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Toprak katmanının &uuml;st 15-20 cm&rsquo;lik kısmı i&ccedil;in hazırlanacak ge&ccedil;irgen ve hafif yapılı bir karışım ile toprak y&uuml;zeyinde kalan suyun buharlaşması engellenmiş olacak, aynı zamanda &ccedil;im alan / yer&ouml;rt&uuml;c&uuml; bitkilerin sağlıklı olarak k&ouml;klenmesi sağlanacaktır. Bu katmanın altındaki &ccedil;akıl kesiti, aşağı inen suyun drenaj hatlarına kolaylıkla iletilmesine imkan verecektir. &Ccedil;akıl katmanının altındaki organik maddece zengin toprak karışımı, &ouml;zellikle bitki k&ouml;klerine denk gelen alanlarda, suyu ve topağın nemini muhafaza edecek elemanlarla desteklenecektir. Alanın sulanması, merkezi bir kontrolle otomatik olarak yapılacaktır. &Ccedil;atılardan ve bah&ccedil;elerden toplanan yağmur ve sulama suları drene edilerek, tekrar kullanılmak &uuml;zere yağmur suyu deposuna aktarılacaktır. Alanın tamamı gece direkt ve endirekt elemanlarla aydınlatılacak ve aydınlatma kurgusu zonlama esasına g&ouml;re yapılacaktır. Havuz i&ccedil;lerinde, oturma elemanlarının altlarında lineer aydınlatma ile g&ouml;rsel b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k sağlanacaktır.</p> <p>B&uuml;t&uuml;n bu fikirler ile geleceği d&uuml;ş&uuml;nen, esnek ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir bir yapı tasarımı sağlanmıştır.</p> <p>Yapı i&ccedil;erisinde teknik veriler ve yeni nesil yenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ayrıca bir g&ouml;r&uuml;ş<olarak></olarak></p> Wed, 16 May 2018 14:47:39 +03 Mesa Bodrum Demirbükü Proje Tanıtım Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/mesa-bodrum-demirbuku-proje-tanitim-ofisi/8891 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/erginoglu-calislar/mesa-bodrum-demirbuku-proje-tanitim-ofisi/_ (5).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Erginoğlu,Hasan Çalışlar,Romain Cadoux,Emre Cestel,Aslı İngenç,Umut Atlı,Duygu Uzunalı,Elif Özüçağlıyan,Zeynep Sümbül Enhoş,Alp Kenan Koska<br>Mimarlık Ofisi : Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık<br><br>Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık tarafından tasarlanan satış ofisi Bodrum Göltürkbükü'nde bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Kuzeyde orman ve doğuda denizle &ccedil;evrili olan yapı, bulunduğu yerle ve doğayla g&uuml;&ccedil;l&uuml; ilişkiler kurarak bu bağlamda en iyi &ouml;rneklerden biri olmayı ama&ccedil;lar. Bodrum yarımadasında yer alan Demirb&uuml;k&uuml; Evleri&rsquo;ne hizmet edecek bir sahil restoranı olarak kurgulanan yapı, &ouml;ncesinde proje tanıtım ofisi olarak kullanılabilecek esneklikte tasarlanmış ve hızlı bir şekilde inşa edilirken &ccedil;evreye olan etkisi minimuma indirgenecek şekilde planlanmıştır. Arazideki eğim, mevcut bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml;, ağa&ccedil;ların konumu ve program gereklilikleri analiz edilerek yapının en uygun noktaya konumlanması hedeflenmiştir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/bodrum_res_2.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Proje tanıtım ofisinin etrafındaki b&ouml;lge, korunmuş bir doğal alan olarak sahil aktivitelerine ayrılmıştır. Arazide bulunan mevcut bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml; ve ağa&ccedil;lar, g&uuml;neşlenme terasları, &ccedil;ocuk oyun alanları, k&uuml;&ccedil;&uuml;k havuzlar, soyunma ve duş kabinleri ile organize edilecek olan b&ouml;lge i&ccedil;in etkileyici doğal bir ortam oluşturmaktadır. Satış ofisinin 100 metre uzaklığında yer alan 400 metre uzunluğundaki plaj bu yeşil alan ile doğrudan bağlantılıdır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/bodrum_res.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Yapı, mevcut dere yatağının yakınında konumlandırılarak, sıcak iklimin etkilerinin azaltılması ama&ccedil;lanmıştır. Ziyaret&ccedil;ilerin erişimi i&ccedil;in girişte k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir otopark alanı organize edilmiş, denizden ulaşım i&ccedil;inse tekne yanaşma iskelesi tasarlanmıştır. Yaya erişimi, mevcut ağa&ccedil;ların arasından ge&ccedil;en bir patika ve su akıntısının &uuml;zerinden ge&ccedil;en hafif bir k&ouml;pr&uuml;yle sağlanmıştır. Bu ulaşım rotası ziyaret&ccedil;ileri doğrudan doğanın i&ccedil;erisine &ccedil;eker.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/bodrum_12.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Bina kurgusu oluşturulurken, &ccedil;evreyle ilişkili kurulan b&uuml;y&uuml;k teraslar ve eşlenik olarak &uuml;zerine yerleşen g&ouml;lgeleyici bambu platformdan yola &ccedil;ıkılmıştır. Programdaki kapalı alan ihtiya&ccedil;ları bu iki platform arasında yerleşen, kendi &ccedil;atıları ile de bi&ccedil;imlenen, şeffaf mekanlardan oluşur.Yerleşimdeki mevcut ağa&ccedil;lar konunarak, platform onların etrafında şekillenmiştir. Restaurant ve proje tanıtım ofisi fonksiyonlarının her ikisine de hizmet edebilecek ana plan kurgusunun, ihtiyaca g&ouml;re b&uuml;y&uuml;yebilmesi hedeflenmiştir. Platform-&ccedil;atı d&uuml;zlemleri yapının pasif iklimlendirmesinde de &ouml;nemli rol oynamaktadır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/SO_model_res.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Proje tanıtım ofisi olarak esnek, rahat bir mekan deneyimi sunan yapı, &ccedil;evresiyle var olup, kullanıcılarına doğanın i&ccedil;erisinde onunla birlikte yaşama hissini yaşatmayı hedeflemiştir. Yapının kendisinde ve peyzajında yerel malzemeler kullanılarak hem bu hissiyat g&uuml;&ccedil;lendirilmiş hem de projenin ilerleyen aşamaları i&ccedil;in &ouml;rnek teşkil etmesi hedeflenmiştir.</p> Wed, 16 May 2018 14:33:00 +03 FLO Bağcılar U.S. Polo Assn. Showroom http://www.arkiv.com.tr/proje/uspolo-showroom/9148 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cbte-mimarlik/flo-bagcilar-us-polo-assn-showroom/uspolo_1_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Çağdaş Belen,Tanem Eren Belen,Ceren Kosif,Ufuk Ercin,Tuğçe Göncü<br>Mimarlık Ofisi : CBTE Mimarlık<br><br>FLO Mağazacılık çatısı altındaki Dockers, Kinetix, Lumberjack, Mavi, Mercedes, US Polo markalarının FLO'nun Bağcılar mağazasında bulunan showroomları, CBTE Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><div class="block golge" data-wd-pending="" id="detay"> <div class="readmoreeee" data-wd-pending="" id="proje_long_body"> <p>Bu showroomların girişleri ortak bir hol ile sağlanıp, markalara hizmet verecek olan ofis ve kafe &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri de giriş kısmında konumlandırıldı. Toplam 1.790 m<sup>2</sup>&nbsp;alanda planlanan showroomların b&uuml;y&uuml;kl&uuml;klerine markaların ihtiya&ccedil;ları doğrultusunda karar verildi.</p> <p>Her marka i&ccedil;in ayrı konsept geliştirilip, bu konseptlerde markaların &ccedil;ıkış hikayeleri ve kimliği baz alınarak uygun malzeme, doku se&ccedil;imleri ve tarzlarıyla b&uuml;t&uuml;nleşen hacimler oluşturuldu.</p> </div> </div> Wed, 16 May 2018 14:25:34 +03 FLO Bağcılar Mercedes Showroom http://www.arkiv.com.tr/proje/flo-bagcilar-mercedes-showroom/9147 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cbte-mimarlik/flo-bagcilar-mercedes-showroom/mercedes_1_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Çağdaş Belen,Tanem Eren Belen,Ceren Kosif,Ufuk Ercin,Tuğçe Göncü<br>Mimarlık Ofisi : CBTE Mimarlık<br><br>FLO Mağazacılık çatısı altındaki Dockers, Kinetix, Lumberjack, Mavi, Mercedes, US Polo markalarının FLO'nun Bağcılar mağazasında bulunan showroomları, CBTE Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><div class="block golge" data-wd-pending="" id="detay"> <div class="readmoreeee" data-wd-pending="" id="proje_long_body"> <p>Bu showroomların girişleri ortak bir hol ile sağlanıp, markalara hizmet verecek olan ofis ve kafe &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri de giriş kısmında konumlandırıldı. Toplam 1.790 m<sup>2</sup>&nbsp;alanda planlanan showroomların b&uuml;y&uuml;kl&uuml;klerine markaların ihtiya&ccedil;ları doğrultusunda karar verildi.</p> <p>Her marka i&ccedil;in ayrı konsept geliştirilip, bu konseptlerde markaların &ccedil;ıkış hikayeleri ve kimliği baz alınarak uygun malzeme, doku se&ccedil;imleri ve tarzlarıyla b&uuml;t&uuml;nleşen hacimler oluşturuldu.</p> </div> </div> Wed, 16 May 2018 14:02:48 +03 FLO Bağcılar Mavi Showroom http://www.arkiv.com.tr/proje/flo-bagcilar-mavi-showroom/9146 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cbte-mimarlik/flo-bagcilar-mavi-showroom/mavi_1_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Çağdaş Belen,Tanem Eren Belen,Ceren Kosif,Ufuk Ercin,Tuğçe Göncü<br>Mimarlık Ofisi : CBTE Mimarlık<br><br>FLO Mağazacılık çatısı altındaki Dockers, Kinetix, Lumberjack, Mavi, Mercedes, US Polo markalarının FLO'nun Bağcılar mağazasında bulunan showroomları, CBTE Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><div class="block golge" data-wd-pending="" id="detay"> <div class="readmoreeee" data-wd-pending="" id="proje_long_body"> <p>Bu showroomların girişleri ortak bir hol ile sağlanıp, markalara hizmet verecek olan ofis ve kafe &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri de giriş kısmında konumlandırıldı. Toplam 1.790 m<sup>2</sup>&nbsp;alanda planlanan showroomların b&uuml;y&uuml;kl&uuml;klerine markaların ihtiya&ccedil;ları doğrultusunda karar verildi.</p> <p>Her marka i&ccedil;in ayrı konsept geliştirilip, bu konseptlerde markaların &ccedil;ıkış hikayeleri ve kimliği baz alınarak uygun malzeme, doku se&ccedil;imleri ve tarzlarıyla b&uuml;t&uuml;nleşen hacimler oluşturuldu.</p> </div> </div> <div class="block golge" data-wd-pending="" id="proje-attribute"></div> Tue, 15 May 2018 17:05:05 +03 FLO Bağcılar Lumberjack Showroom http://www.arkiv.com.tr/proje/flo-bagcilar-lumberjack-showroom/9145 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cbte-mimarlik/flo-bagcilar-lumberjack-showroom/lumberjack_1_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Çağdaş Belen,Tanem Eren Belen,Ceren Kosif,Ufuk Ercin,Tuğçe Göncü<br>Mimarlık Ofisi : CBTE Mimarlık<br><br>FLO Mağazacılık çatısı altındaki Dockers, Kinetix, Lumberjack, Mavi, Mercedes, US Polo markalarının FLO'nun Bağcılar mağazasında bulunan showroomları, CBTE Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><div class="block golge" data-wd-pending="" id="detay"> <div class="readmoreeee" data-wd-pending="" id="proje_long_body"> <p>Bu showroomların girişleri ortak bir hol ile sağlanıp, markalara hizmet verecek olan ofis ve kafe &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri de giriş kısmında konumlandırıldı. Toplam 1.790 m<sup>2</sup>&nbsp;alanda planlanan showroomların b&uuml;y&uuml;kl&uuml;klerine markaların ihtiya&ccedil;ları doğrultusunda karar verildi.</p> <p>Her marka i&ccedil;in ayrı konsept geliştirilip, bu konseptlerde markaların &ccedil;ıkış hikayeleri ve kimliği baz alınarak uygun malzeme, doku se&ccedil;imleri ve tarzlarıyla b&uuml;t&uuml;nleşen hacimler oluşturuldu.</p> </div> </div> Tue, 15 May 2018 16:59:13 +03 FLO Bağcılar Kinetix Showroom http://www.arkiv.com.tr/proje/flo-bagcilar-kinetix-showroom/9144 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cbte-mimarlik/flo-bagcilar-kinetix-showroom/kinetix_1_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Çağdaş Belen,Tanem Eren Belen,Ceren Kosif,Ufuk Ercin,Tuğçe Göncü<br>Mimarlık Ofisi : CBTE Mimarlık<br><br>FLO Mağazacılık çatısı altındaki Dockers, Kinetix, Lumberjack, Mavi, Mercedes, US Polo markalarının FLO'nun Bağcılar mağazasında bulunan showroomları, CBTE Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p>Bu showroomların girişleri ortak bir hol ile sağlanıp, markalara hizmet verecek olan ofis ve kafe &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri de giriş kısmında konumlandırıldı. Toplam 1.790 m<sup>2</sup>&nbsp;alanda planlanan showroomların b&uuml;y&uuml;kl&uuml;klerine markaların ihtiya&ccedil;ları doğrultusunda karar verildi.</p> <p>Her marka i&ccedil;in ayrı konsept geliştirilip, bu konseptlerde markaların &ccedil;ıkış hikayeleri ve kimliği baz alınarak uygun malzeme, doku se&ccedil;imleri ve tarzlarıyla b&uuml;t&uuml;nleşen hacimler oluşturuldu.</p> Tue, 15 May 2018 16:55:34 +03 FLO Showroom Cafe http://www.arkiv.com.tr/proje/flo-showroom-cafe/9143 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cbte-mimarlik/flo-showroom-cafe/floshowroom_1_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Çağdaş Belen,Tanem Eren Belen,Ceren Kosif,Ufuk Ercin,Tuğçe Göncü<br>Mimarlık Ofisi : CBTE Mimarlık<br><br><br><br> Tue, 15 May 2018 16:28:35 +03 FLO Bağcılar Dockers Showroom http://www.arkiv.com.tr/proje/flo-dockers-showroom/9142 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cbte-mimarlik/dockers-showroom/dockers_1_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Çağdaş Belen,Tanem Eren Belen,Ceren Kosif,Ufuk Ercin,Tuğçe Göncü<br>Mimarlık Ofisi : CBTE Mimarlık<br><br>FLO Mağazacılık çatısı altındaki Dockers, Kinetix, Lumberjack, Mavi, Mercedes, US Polo markalarının FLO'nun Bağcılar mağazasında bulunan showroomları, CBTE Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p>Bu showroomların girişleri ortak bir hol ile sağlanıp, markalara hizmet verecek olan ofis ve kafe &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri de giriş kısmında konumlandırıldı. Toplam 1.790 m<sup>2</sup> alanda planlanan showroomların b&uuml;y&uuml;kl&uuml;klerine markaların ihtiya&ccedil;ları doğrultusunda karar verildi.</p> <p>Her marka i&ccedil;in ayrı konsept geliştirilip, bu konseptlerde markaların &ccedil;ıkış hikayeleri ve kimliği baz alınarak uygun malzeme, doku se&ccedil;imleri ve tarzlarıyla b&uuml;t&uuml;nleşen hacimler oluşturuldu.</p> Tue, 15 May 2018 15:58:42 +03 Cepa Evleri İncek http://www.arkiv.com.tr/proje/cepa-evleri-incek/9141 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/a-tasarim-mimarlik/cepa-evleri-incek/FCepa0001.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Osman Öztürk,Eser Çengel,Canan Karakaya,Süreyya Atalay,Burcu Şenal,Güray Tekin,Öznur Yıldız,Cenk Erkoçoğlu,Tuğberk Cem Kuranel,Bülent Karakaya<br>Mimarlık Ofisi : A Tasarım Mimarlık<br><br>A Tasarım Mimarlık tarafından tasarlanan konut sitesi Ankara Çayyolu Alacaatlı konut yerleşim bölgesinde yer alıyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>188 daireli yerleşimde az ve &ccedil;ok katlı bloklar d&uuml;zenlenmiştir. Doku &ccedil;eşitliliği ile yapı yoğunluğunun dengeli dağılımı sağlanmıştır. &Ccedil;ok katlı bloklarda her katta 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler yer almaktadır. Az katlılarda ise daha b&uuml;y&uuml;k daireler d&uuml;zenlenmiştir.&nbsp;</p> <p>Mahalle yaşamını anımsatan &ouml;l&ccedil;eği ile yerleşimde ortak kullanımları i&ccedil;eren sosyal merkez, girişten kolay algılanan bir konumda d&uuml;zenlenmiştir. &Ccedil;ınarlı meydanı ile sosyal merkez komşuları buluşturan bir konumdadır. Site girişindeki otopark alanları b&uuml;y&uuml;k ağa&ccedil;ları ile yeşil alan d&uuml;zenlemelerini b&uuml;t&uuml;nleştirici bir d&uuml;zendedir. A&ccedil;ık alanlar gen&ccedil;ler, &ccedil;ocuklar ve her yaş grubuna y&ouml;nelik d&uuml;zenlemeleri i&ccedil;ermektedir.&nbsp; Yatay bloklar arasındaki g&uuml;l bah&ccedil;esi, &uuml;z&uuml;m bağı, dutluk ve ıhlamur ağa&ccedil;ları y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş yoluna bağlanmaktadır.&nbsp; Bah&ccedil;e dairelerin &ouml;zel terasları peyzaja katılmaktadır.</p> <p>Yapıların doğal malzemesi olan tuğlanın rengi referans alınarak cephe panellerinde farklı tonlarda se&ccedil;ilen terracotta paneller beyaz ve gri ile birlikte kullanılmıştır.</p> Tue, 15 May 2018 15:50:05 +03 Avcılar Elegant Konutları Avan Proje http://www.arkiv.com.tr/proje/avcilar-elegant-konutlari-avan-proje/9140 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/vero-concept-mimarlik/avcilar-elegant-konutlari-avan-proje/avcilar_elegant_konut_mimari1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gonca Ateş Öztürk,Emre Öztürk<br>Mimarlık Ofisi : Vero-Concept Mimarlık<br><br><br><br> Tue, 15 May 2018 14:21:34 +03 MEF FADA Hangar Stüdyosu http://www.arkiv.com.tr/proje/mef-fada-hangar/8908 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/mef/mef-fada-hangar-studyosu/mef_fada_studyo (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Arda İnceoğlu,Burcu Serdar Köknar,Başak Eren,Derya Uzal,Eda Yeyman,Egemen Nardereli<br><br><br>FADA Hangar, Maslak’ta yer alan MEF Üniversitesi binası içerisinde yer alan, MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin 24 saat kullanımı için tasarlanan stüdyo ve ilişkili mekanların yeniden düzenlendiği bir iç mekan projesidir.<br><br><p>Mevcut k&uuml;lt&uuml;r ve iş kompleksi Uniq&rsquo;in giriş katı kotunda yer alan doğal ışık almayan mekanlar hem bir i&ccedil; bah&ccedil;e ile doğal ışık alır hale getirilmiş hem de farklı kullanımları olan mekanlar ile &uuml;niversite yapısına bağlanmıştır. Bağlantıyı sağlamak &uuml;zere t&uuml;m &uuml;niversitenin ortak kullanımına hizmet edecek bir a&ccedil;ık amfi ve geniş boşluklar d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu boşluklara a&ccedil;ılan ayrıca 2 derslik, 1 &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon ve konferans salonu da bulunmaktadır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/mef_fada_studyo%20%2810%29.jpg.jpeg" /></p> <p>FADA Hangar fak&uuml;ltenin t&uuml;m &ouml;ğrencilerinin aynı anda st&uuml;dyo yapabilmelerini sağlar. Hangar&rsquo;ın tasarımı ile ekip farklı kullanım bi&ccedil;imlerine ve değişime imkan tanıyabilmeyi hedeflemiştir. &nbsp;Her bir grubun akslar arasında yer alan asma katlara ve asma katlar ile b&ouml;l&uuml;c&uuml;ler arasındaki boşluklara yerleşmesi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Asma katlar st&uuml;dyonun ortasındaki i&ccedil; bah&ccedil;eye doğru konsollar ile uzanır. İ&ccedil; bah&ccedil;e ile asma katlar arasında kalan boşluklar her an başka yeni bir işlev y&uuml;klenmeye hazırdır; sergiler, workshoplar, toplantılar i&ccedil;in kullanılır. Bu boş alanlardan birinin ucunda ise a&ccedil;ık bir amfi bulunur.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/mef_fada_studyo%20%2817%29.jpg.jpeg" /></p> <p>İ&ccedil; bah&ccedil;enin bir ucunda a&ccedil;ık bir sunum alanı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu alan st&uuml;dyonun tam ortasında herkesin kolayca dahil olabileceği bir konumdadır.</p> <p>Hangar&rsquo;ın bir kenarı boyunca uzanan koridor boyunca &ccedil;eşitli fonksiyonlar ile FADA ahşap at&ouml;lyesi, FADA Lab, kitchenette, teknik hacimler gibi st&uuml;dyo destek mekanları bulunur. Hangar&rsquo;ın i&ccedil;erisinde ayrıca y&uuml;ksek lisans st&uuml;dyosu olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş kapalı bir b&ouml;l&uuml;m de bulunmaktadır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/mef_fada_studyo%20%2818%29.jpg.jpeg" /></p> Tue, 15 May 2018 13:49:00 +03 Medicana Hastanesi Kızıltoprak İç Mekan ve Cephe Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/medicana-hastanesi-kiziltoprak/8917 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/zoom-tpu-168635978/medicana-hastanesi-kiziltoprak/medicana_hastanesi_kiziltoprak (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Atilla Kuzu,Levent Çırpıcı,Yunus Emre Kara<br>Mimarlık Ofisi : Zoom TPU<br><br>Zoom TPU tarafından iç mekan ve cephe tasarımı yapılan hastanenin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Medicana Grubu ile &ccedil;alışılan ilk proje olma &ouml;zelliği taşıyan Medicana Kızıltoprak Hastanesi, 65 yatak kapasitesi ile İstanbul&rsquo;un Kadık&ouml;y il&ccedil;esinde 14.104 m&sup2; inşaat alanı &uuml;zerine kurulmuştur. Fenerbah&ccedil;e, Bağdat Caddesi, k&ouml;pr&uuml; ve sahil bağlantı yollarının kesiştiği, hem yerleşim, hem de iş d&uuml;nyası ve sosyal yaşam merkezlerinin i&ccedil; i&ccedil;e olduğu bir konumda yer almaktadır.</p> <p>Yapının tasarım s&uuml;recine cephe ile başlanmış olup, dolu ve boş cephe ilişkilerine g&ouml;re lineer kompozit par&ccedil;alarla d&uuml;şey etki g&uuml;&ccedil;lendirilmiş, boyalı cam y&uuml;zeyler ile derinlik artırılmıştır.</p> <p>Yapının merkezindeki ışıklık sayesinde, katlar arasında g&ouml;rsel ilişki kurulmuş olup, peyzaj elemanlarıyla da desteklenerek hem g&uuml;n ışığından hem de yeşil alan konseptinden yararlanılması sağlanmıştır. Doğal ışıktan m&uuml;mk&uuml;n olduğunca yararlanılan yapı i&ccedil;in aydınlatma se&ccedil;imleri de doğal ışığı destekler nitelikte kullanılmıştır.</p> <p>Lobi girişinden itibaren, yapının f&uuml;t&uuml;ristik ve organik tasarım &ouml;zellikleri &ouml;ne &ccedil;ıkmaktadır. &Ouml;zellikle lobi bankosunun lobi merdivenleri ile olan ilişkisi ve tavanda kullanılan parametrik lineer dalga formları, yapının genelinde ortak bir dilde ilerleyen konseptin ilk ipu&ccedil;larıdır.</p> <p>Poliklinik bekleme alanlarındaki banko ve oturma elemanları, yapının tamamı ile organik bağ kuracak şekilde kurgulanmıştır. Mekanları birbirine bağlayan poliklinik ve hasta koridorları gibi alanlar sadelikle mahalleri birbirine bağlamaktadır. Hasta odaları ise, yatak başı ile depolama alanları bir arada olacak şekilde tasarlanmış olup, bu y&ouml;n&uuml;yle ZOOM/TPU&rsquo;nun organik form anlayışlarını destekler nitelikte mekanlara d&ouml;n&uuml;şm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Yapının tamamı, salt olarak fonksiyonların ya da mobilyaların yerleşiminden ziyade, bunların yapıyla b&uuml;t&uuml;nleşmesi esasına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.</p> Thu, 10 May 2018 14:05:00 +03 Karaburun'da Ev http://www.arkiv.com.tr/proje/karaburunda-ev/9137 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/karaburunda-ev/KaraburundaEv_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal,Mustafa Gökhan Çelikağ,Merve Köz<br>Mimarlık Ofisi : ofisvesaire<br><br>14 metre kot farkına sahip bir parselde tasarlanan villa yapısı, 2 ayrı kütle ve 4 farklı kota yayılarak kurgulanmıştır. Ana kütle yaşam alanları ile yatak odalarını barındırmaktadır.<br><br><p>Ana k&uuml;tlenin ortasında yer alan yaşam alanı 2 farklı kota yayılan ebeveyn yatak odası ile &ccedil;ocuk yatak odaları arasında ise bağlayıcı bir g&ouml;rev &uuml;stlenmektedir.</p> <p class="TemelParagraf">Ana k&uuml;tleden farklılaşan ikinci k&uuml;tlede misafir yatak odası/hobi odası ile birlikte kapalı otopark ve teknik hacimler yer almaktadır. Bu k&uuml;tlenin &ccedil;atı terası mekanlaşarak ev sakinleri i&ccedil;in yarı-a&ccedil;ık bir oturma odası olarak planlanmıştır.</p> Wed, 09 May 2018 14:51:07 +03 Tetris Kule http://www.arkiv.com.tr/proje/tetris-kule/9136 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/tetris-kule/TetrisKule_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal,Mustafa Gökhan Çelikağ,Ceren Kocabıyık<br>Mimarlık Ofisi : ofisvesaire<br><br>Yapı yükselirken neredeyse tüm dairelerin Adalar manzarasından maksimumda yararlanması sağlanmış, bununla birlikte tabana yayılmadan, arsanın %80'i yeşil alan olarak ayrılmıştır.<br><br><p>Y&ouml;nelim tercihi sayesinde t&uuml;m daireler direkt g&uuml;neş ışığı almaktadır. Farklı konut tipolojilerinin yer aldığı yapıda b&uuml;y&uuml;k tip daireler cepheden &ccedil;ıkma yaparak farklı kombinasyonlarla yığılmakta, Tetris oyunundaki formal etkiyi yansıtmaktadır.</p> Wed, 09 May 2018 14:47:04 +03 Gün Çatı Katı http://www.arkiv.com.tr/proje/gun-cati-kati/9135 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/gun-cati-kati/GuzelgunCatiKati_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal,Mustafa Gökhan Çelikağ,Ceren Kocabıyık<br>Mimarlık Ofisi : ofisvesaire<br><br>İstanbul Kartal'da yer alan konutun çatı katı Güzelgün Ailesinin günlük yaşamı için alternatif bir mekan üretme amacıyla tasarlanmıştır.<br><br><p>Ailenin ortak kullanacağı alan yeme-i&ccedil;me, oturma, izleme, g&uuml;neşlenme, okuma gibi aktiviteler g&ouml;zetilerek planlanmıştır. A&ccedil;ık alan kullanımının maksimize edildiği projede &ccedil;elik taşıyıcılarla &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenen kapalı mekan, değişen iklim koşullarına g&ouml;re hem &ccedil;atıda hem de cephede a&ccedil;ılır/kapanır şekilde kurgulanmıştır.</p> Wed, 09 May 2018 12:23:34 +03 no.494 http://www.arkiv.com.tr/proje/no494/9134 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/no494/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal,Mustafa Gökhan Çelikağ,Ceren Kocabıyık<br>Mimarlık Ofisi : ofisvesaire<br><br>Zemin kattaki ticari birim dışında her katta bir konut biriminin çözüldüğü projede, dairelerin iç organizasyonu yapının kütlesi üzerinde etkili olmuştur.<br><br><p>Kontrast dokuların bir arada kullanıldığı projede malzeme değişimi ile k&uuml;tlesel kırılmalar daha da vurgulanmaktadır. D&uuml;şeyde ahşap ve br&uuml;t betonun s&uuml;rekliliği, yatayda kullanılan ve d&ouml;şemeleri vurgulayan yatay &ccedil;elik profiller ile par&ccedil;alanmıştır.</p> Wed, 09 May 2018 12:19:34 +03 Boğaziçi Üniversitesi Gözlükule Kazısı Araştırma Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/bogazici-universitesi-gozlukule-kazisi-arastirma-merkezi/9093 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/grup-sayin/bogazici-universitesi-gozlukule-kazisi-arastirma-merkezi/6B-revak.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Saadet Sayın<br><br><br>19. yüzyılın ikinci yarısında İngilizler tarafından yapıldığı söylenen Tarsus Çırçır Fabrikası bölgenin ilk endüstri yapılarından biridir.<br><br><p>&Ouml;zg&uuml;n mimari niteliklerini b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de koruyan yapı Tarsus&rsquo;un Cumhuriyet Mahallesinde Aziz Paul Kilisesinin doğusundadır. Batısında Abdi İpek&ccedil;i Caddesi, g&uuml;neyinde ise tali bir yol yer almaktadır.</p> <p>Bu alanın g&uuml;neybatısında yer alan G&ouml;zl&uuml;kule olarak bilinen arkeolojik alan; i&ccedil;erdiği tarihi değerler, topoğrafik konumu ve bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml; ile Tarsus&rsquo;un en &ouml;nemli &ldquo;k&uuml;lt&uuml;rel peyzaj&rdquo;ını oluşturmaktadır. G&ouml;zl&uuml;kule Kazı ve Araştırmaları, 2001 yılından bu yana Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmektedir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/gebze_peyzaj.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p class="Standard">2000 yılında K&uuml;lt&uuml;r Bakanlığı'na tahsis edilen &Ccedil;ır&ccedil;ır Fabrikasının Abdi İpek&ccedil;i Caddesi'ne cephe veren mekanları, 2001 yılında Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi&rsquo;ne tahsis edilerek G&ouml;zl&uuml;kule Kazısı Araştırma Merkezi olarak, diğer b&ouml;l&uuml;m&uuml; ise Tarsus Kent Araştırma Merkezi olarak kullanılması doğrultusunda projelendirilmiştir. Bu aşamada Do&ccedil;.Dr. Emre Madran ve Dr. Nimet &Ouml;zg&ouml;n&uuml;l projeye danışmanlık yapmışlardır.</p> <p class="Standard">K&uuml;lt&uuml;r Bakanlığının sağladığı kaynak ile 2001 yılı projesi &ccedil;er&ccedil;evesinde sadece en k&uuml;&ccedil;&uuml;k hangar onarılarak eser deposu ve &ccedil;alışma odası olarak kullanılmıştır.</p> <p>2011 yılında Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi, yapının kendisine tahsis edilmiş b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n proje ve uygulama &ccedil;alışmalarını başlatma kararı almıştır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/onar%C4%B1m_sonras%C4%B1.jpg.jpeg" /></p> <p>2013 yılında d&ouml;nemin Rekt&ouml;r&uuml; Prof.Dr. G&uuml;lay Barbarosoğlu, Kazı Başkanı Prof.Dr. Aslı &Ouml;zyar ve Yapı İşleri Teknik Dairesi'nin &ccedil;abalarıyla yapının t&uuml;m&uuml;n&uuml;n Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi'ne tahsisi sağlanmıştır.</p> <p>Bu tarihte, yapının b&uuml;t&uuml;n&uuml;ne y&ouml;nelik mimarlık ve m&uuml;hendislik proje &ccedil;alışmaları yeniden ele alınmıştır. İşleve y&ouml;nelik proje, yapının potansiyeli doğrultusunda, &ouml;zg&uuml;n plan şeması ve mimari elemanlar korunarak tasarlanmıştır.</p> <p>Akdeniz B&ouml;lgesi'nin ilk end&uuml;stri yapılarından biri olarak bilinen yapı grubu, &ouml;zg&uuml;n işlevini s&uuml;rd&uuml;rme olanağını yitirmiştir. Ancak; konumu, b&uuml;nyesinde taşıdığı mimari, otantik ve k&uuml;lt&uuml;rel değerler bağlamında b&ouml;lgenin &ouml;nemli bir k&uuml;lt&uuml;r odağı olma potansiyeline sahiptir.</p> <p>Bu ama&ccedil;la, Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi G&ouml;zl&uuml;kule Arkeolojik Kazıları Araştırma Merkezi kapsamında yer alan; Sergi Salonu, Konferans Salonu ve K&uuml;t&uuml;phane ile de kent yaşamına katılması &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Tarsus ve yakın &ccedil;evresi, B&ouml;lgenin gelişim ve sanayileşmesine y&ouml;nelik s&uuml;re&ccedil;, Tarsus &ouml;zelinde &Ccedil;ır&ccedil;ır Fabrikası'nın ge&ccedil;irdiği m&uuml;dahale ve değişimler araştırılmış; yapısal izler, malzeme analiz ve araştırmaları ile s&ouml;zl&uuml; kaynakların değerlendirilmesi sonucunda &ouml;zg&uuml;n yapı grubunda d&ouml;nemsel bir yapılanma tespit edilmemiştir.</p> <p>Proje kapsamında; &Ccedil;alışma Ofisi, Sergi Salonu, Konferans Salonu, Laboratuvar, K&uuml;t&uuml;phane, Kafeterya, Kazı Evi, Eser Depoları, Su Deposu, G&uuml;venlik mekanları yer almaktadır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/20C-ofis.jpg.jpeg" /></p> <h3>M&uuml;dahaleler</h3> <p>Yapı grubuna işlevden bağımsız olarak yapılan m&uuml;dahalelerde;</p> <ul> <li>Niteliksiz eklerin kaldırılması,</li> <li>&Ouml;zg&uuml;n mimari elemanların minimum m&uuml;dahale ile sağlıklaştırılarak korunması,</li> <li>İşlev ve statik zorunluluklar gereği yapılan eklerin geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;ml&uuml;, yapıya uyumlu ve izlenebilir olması, temel ilke olarak benimsenmiştir.</li> </ul> <p>&Ccedil;ır&ccedil;ır Fabrikası yapı grubu bir i&ccedil; avlu &ccedil;evresinde toplanmaktadır.</p> <p>Kitleler arasında yer alan a&ccedil;ıklık avlulaştırılarak &ccedil;ağdaş formda taş kaplanmıştır.</p> <p>Kazı ekibinin kullanımı i&ccedil;in avlunun kuzeybatı y&ouml;n&uuml;nde bir ahşap revak planlanmıştır. Tarsus ve y&ouml;resindeki end&uuml;stri yapılarında bir revak elemanının olmaması, geleneksel bir elemanın &lsquo;&lsquo;ihyası&lsquo;&lsquo; spek&uuml;lasyonunu da ortadan kaldıracaktır.</p> <p class="Standard">Avlunun g&uuml;neybatı y&ouml;n&uuml;nde yer alan niş niteliğindeki alan kafe olarak d&uuml;zenlenerek avluya katılmış, g&uuml;neyde yer alan iki katlı betonarme yapı ise Kazı Evi olarak kullanılmak &uuml;zere sağlıklaştırılmıştır.</p> <p>Mekanlarda g&ouml;r&uuml;len sıkıştırılmış toprak d&ouml;şemenin &ouml;zg&uuml;n olduğu &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Yeni uygulamada ise benzer binalarda g&ouml;r&uuml;lebilecek eski bir d&ouml;şemeye (tuğla, taş vb.) referans vermeyecek form, malzeme ve teknikte ger&ccedil;ekleştirilmesi benimsenmiştir. Bu bağlamda i&ccedil; mekanlarda terracotta ve suni taş kullanılmıştır.</p> <p>Duvarlar, genelde taşıyıcı niteliğini korumaktadır.</p> <p>Ancak, &ccedil;imento katkılı sıva ve dış koşullar nedeniyle &ouml;zg&uuml;n taşların bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; niteliğini kaybetmiştir.</p> <p class="Standard">Bu bağlamda &ouml;zg&uuml;n taşların temizlenerek yerinde korunması, niteliğini yitiren taşların &ouml;zg&uuml;n malzeme ve formda yenilenmesi benimsenmiştir.</p> <p>&Uuml;st yapıda, ahşap makaslar ve &ccedil;atı fenerlikleri gerek form ve detayları gerekse otantik &ouml;zellikleri ile yapı grubunun en &ouml;nemli mimari elemanlarıdır. Ahşap makaslar, yapının uzun s&uuml;re boş kalması ve dış koşullardan etkilenmeleri nedeniyle taşıyıcı niteliğini belli &ouml;l&ccedil;&uuml;de kaybetmiştir.</p> <p>Bu bağlamda yapının &ccedil;atı y&uuml;k&uuml;n&uuml;n ahşap makaslardan bağımsız olarak &ccedil;elik bir sisteme taşıtılması, ahşap makasların temizlenerek onarılması, &uuml;st&uuml;ne y&uuml;k bindirilmeyerek sadece kendini taşıması &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Ahşap fenerlikler &ouml;zg&uuml;n niteliği ve işlevi korunarak onarılmıştır.</p> <p class="Standard">Mevcut &uuml;st yapı &ouml;zg&uuml;n değildir. Yapının yeni işlevi bağlamında, nem ve ısı yalıtımı da dikkate alınarak, koruyucu &ccedil;atı &ccedil;elik taşıyıcı sisteme oturtulmuş ve kiremit kaplamayla bitirilmiştir.</p> <p class="Standard">Yapı grubunda bulunan &ouml;zg&uuml;n nitelikteki kapı ve pencere kanatları sağlıklaştırılarak korunmuştur. Kapı kanatları ve kasası mevcut olmayan a&ccedil;ıklıklar i&ccedil;in ise, işlevin gerektirdiği nitelikte, y&ouml;rede benzeri binalarda mevcut kapı kanat ve kasalarına referans vermeyen, n&ouml;tr g&ouml;r&uuml;n&uuml;ml&uuml; kapıların &ccedil;ağdaş detaylarla oluşturulması benimsenmiştir.</p> <p class="Standard">Yapı grubunun cephesinde ve i&ccedil; mekanlarında mevcut &ouml;zg&uuml;n ahşap kapı, pencere ve kepenkler onarılarak korunmuştur. Yeni yapılan kapı ve pencere doğramalarında ise işlevin gerektirdiği d&uuml;zenlemeler yapılmıştır.</p> <p>&Ouml;zg&uuml;n &ccedil;atı fenerlikleri korunarak doğal aydınlatma ve havalandırma sağlanmıştır.</p> <p>Ayrıca, yapının &ccedil;atısına G&uuml;neş panelleri yerleştirilerek kendi ihtiyacı olan enerjinin &uuml;retimi sağlanmış, sıcak su ihtiyacı karşılanmıştır.</p> <p>Yaz aylarında Kazı ekibinin, eserleri yıkama &ccedil;alışmalarında kullanmak &uuml;zere yağmur sularının depolanmasına y&ouml;nelik bir sistem geliştirilerek, su kullanımının azaltılması ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p>Bu &ccedil;alışmaların yanı sıra, onarım m&uuml;dahalelerinde &ouml;zg&uuml;n taş, har&ccedil;, d&ouml;şeme kaplaması gibi yapıya uyumlu malzemeler tercih edilmiştir. Bu kriterler bağlamında yapı, Gold LEED sertifikası almıştır. Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi G&ouml;zl&uuml;kule Kazısı Araştırma Merkezi Gold LEED sertifikası alan ilk end&uuml;stri mirası k&uuml;lt&uuml;r varlığıdır.</p> Wed, 09 May 2018 11:31:00 +03 Letafet Apartmanı http://www.arkiv.com.tr/proje/letafet-apartmani/9132 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/sanalarc/letafet-apartmani/SANALarc_Hacımimi82_01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Murat Şanal,Alexis Şanal,Begüm Öner,Matyas Skardelli,Handan Akyürek<br>Mimarlık Ofisi : SANALarc Mimarlık, Araştırma ve Kentsel Tasarım<br><br>İstanbul Hacımimi Mahallesi'nde bulunan apartman SANALarc tarafından tasarlandı.<br><br> Tue, 08 May 2018 15:11:29 +03 Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi (Hamamyolu Urban Deck) http://www.arkiv.com.tr/proje/hamamyolu-urban-deck/6591 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/yazgan-tasarim/hamamyolu-urban-deck/05.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Yazgan,Begüm Yazgan<br>Mimarlık Ofisi : Yazgan Tasarım Mimarlık<br><br>Eskişehir'de Hamamyolu Caddesi'nde bulunan, 2018 yılında Odunpazarı Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve Yazgan Tasarım Mimarlık tarafından tasarlanan "Hamamyolu Urban Deck" projesi, 2017 yılında LEAF ödüllerinde ‘Yılın Kentsel Tasarımı’ seçilmişti.<br><br><p class="basicparagraph">Yazgan Tasarım Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p class="basicparagraph">Odunpazarı&rsquo;nın en &ouml;nemli kentsel alanlarından biri olan Hamamyolu caddesinde tasarlanan &ldquo;Hamamyolu Urban Deck (Hamamyolu Kentsel Platform)&rdquo;, yoğun kent dokusunun i&ccedil;inde var olan caddenin canlandırılmasına y&ouml;nelik davetkar bir bakış a&ccedil;ısı sağlamaktadır. Geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilir ahşap kompozit kullanılarak oluşturulan peyzaj elemanlarından, su sistemlerinden ve yoğun bitki dokusundan oluşan bu &lsquo;yeşil yaya aksı&rsquo;, Odunpazarı&rsquo;ndan Porsuk Nehri&rsquo;ne doğru uzanan modern ve hareketli buluşma alanları yaratmaktadır.</p> <p class="basicparagraph"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/08.jpg.jpeg.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p class="basicparagraph">&ldquo;Hamamyolu Urban Deck&rdquo;, belirli temalara dayanan 8 ana zondan oluşmaktadır. Esin kaynakları, bulundukları tarihi doku ve sosyal bağlamdan alan bu zonlar sırasıyla; Hicri Sezen Parkı Bağlantı Yolu (zon 1), Alaaddin Parkı (zon 2), &Ccedil;anak Havuzu ve Kitap Fuarı Alanı (zon 3), Kafe-Oturma Alanı (zon 4), İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi &Uuml;st Ge&ccedil;iti ve M&uuml;ze Alanı (zon 5), &Ccedil;ocuk Oyun ve Sergi Alanı (zon 6), Buhar Havuzu ve Oturma Alanı (zon 7), Dikey Aydınlatmalı Ge&ccedil;iş Alanı (zon 8) olarak ziyaret&ccedil;ilerle buluşmaktadır. &ldquo;Hamamyolu Urban Deck (Hamamyolu Kentsel Platform)&rdquo; projesinde b&uuml;t&uuml;n bu zonlar, 10 temel tasarım prensibine dayandırılarak oluşturulmuştur.</p> <p class="basicparagraph">İlk prensip, Hamamyolu Caddesinin Odunpazarı ve Porsuk nehri arasındaki bağlantıyı kentsel &ouml;l&ccedil;ekte g&uuml;&ccedil;lendirmek &uuml;zerine kurulmuştur. Projede, Odunpazarı&rsquo;nın tarihi dokusu Porsuk Nehrine kesintisiz bir yaya aksı ile bağlanmıştır.</p> <p class="basicparagraph">İkinci olarak, tarihi dokuya yeniden hayat verilerek yeni bir yeşil kuşak oluşturmak hedeflenmiştir. Hicri Sezen ve Alaaddin Parklarının mevcut yeşilleri ile Porsuk Nehri kıyısındaki yeşil alanlar, Hamamyolu Caddesinde bulunan &ccedil;ok yıllık ağa&ccedil;lara ek olarak k&uuml;p şekli verilmiş ıhlamur ağa&ccedil;ları, &ccedil;alılar, sarmaşıklar, yer &ouml;rt&uuml;c&uuml;ler ve &ccedil;im alanlar ile birbirlerine bağlanmıştır.</p> <p class="basicparagraph">Bir diğer prensip, geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilir ahşap kompozit kullanılarak tasarlanmış kesintisiz bir kentsel platform oluşturmaktır. Topoğrafya &ouml;n plana alınarak, &uuml;&ccedil; boyutlu kurgu ile planlanan bu kentsel platform; k&ouml;pr&uuml;y&uuml;, kafeleri, platformları, kitap fuarını, havuzları ve oturma alanlarını oluşturmaktadır. Ziyaret&ccedil;ilerin sadece yatayda değil; &uuml;st ge&ccedil;itleri ve rampaları ile d&uuml;şeyde de hareket etmelerini sağlayarak, onların kent dokusunu farklı bir bakış a&ccedil;ısıyla deneyimlemeleri hedeflenmiştir.</p> <p class="basicparagraph"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/11.jpg.jpeg.jpg.jpeg" /></p> <p class="basicparagraph">Temel tasarım prensiplerinden bir diğeri ise, b&uuml;t&uuml;n zonları alan boyunca lineer bir kurguda devam eden bir kentsel aks ile bağlamaktır. Bu kentsel aks 1,2 km uzunluğunda, merkezinden lineer LED aydınlatma ge&ccedil;en, el yapımı camların g&ouml;m&uuml;l&uuml; olduğu beyaz &ccedil;imentodan oluşan bir yaya aksıdır. Odunpazarı cam at&ouml;lyelerinde &uuml;retilen el yapımı camların bu aksa entegre edilmesi &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Proje alanının bu kentsel platformla olan ilişkisi, var olan pasajların ve &ccedil;evresinde bulunan sokakların referans alındığı kentsel bağlantılar ile sağlanmıştır. Bu ge&ccedil;iş alanları, pasaj girişlerinde cam g&ouml;m&uuml;l&uuml; beyaz &ccedil;imento ile vurgulanırken, sokaklar ile olan bağlantılarda ahşap kompozitlerin ve yer d&ouml;şemelerinin renklerinin değiştirilmesiyle &ouml;ne &ccedil;ıkarılmıştır.</p> <p class="basicparagraph">Alanda &ouml;n plana &ccedil;ıkarılan bir diğer konu ise kafe alanlarının yoğunluğunun ve &ccedil;eşitliliğinin arttırılmasıdır. Kafeler; meydanlı kafeler, platform kafeleri, k&ouml;pr&uuml;altında bulunan kafeler ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k kafeler olarak &ccedil;eşitlendirilmiştir. Platformun basamaklanmasıyla oluşan bu kafelerin &ccedil;atılarında farklı yer &ouml;rt&uuml;c&uuml;lerden oluşan bitki havuzları tasarlanmıştır. Ayrıca basamaklanmış b&ouml;l&uuml;mlerde ziyaret&ccedil;ilere oturma imkanı sağlayarak oturma alanlarını arttırmak hedeflenmiştir.</p> <p class="basicparagraph">Kentsel Platformun, &ccedil;ocuklar i&ccedil;in eğlenceli bir alana d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi tasarımda &ouml;nem verilen bir diğer konudur. Farklı yaş grupları i&ccedil;in tasarlanmış &ccedil;eşitli &ccedil;ocuk oyun alanları ile proje alanı renklendirilmiştir. Proje alanına 2 &uuml;zeri ile 6 &uuml;zeri yaş gruplarına &ouml;zel tasarlanmış oyun alanlarına ek olarak her yaş grubuna hitap eden trambolin alanları &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Aynı zamanda &uuml;&ccedil; boyutlu kurguya sahip kentsel platformun kendisi bir oyun alanına d&ouml;n&uuml;şmektedir.</p> <p class="basicparagraph"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/15.jpg.jpeg.jpg.jpeg" /></p> <p class="basicparagraph">Kentsel platformda, ziyaret&ccedil;ilerin dinlenmesi i&ccedil;in su elemanlarının kullanımına &ouml;nem verilmiştir. Projede suyun farklı formlarda ve &ouml;l&ccedil;&uuml;lerde hareketlendirilmesiyle tasarlanan &ccedil;anak havuzu, taş havuzu, buhar havuzu ve bank havuzu olmak &uuml;zere 4 farklı tip havuz tasarlanmıştır.</p> <p class="basicparagraph">Tasarım prensiplerinden bir diğeri ise Odunpazarı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali&rsquo;nde ahşap sanat&ccedil;ıları tarafından tasarlanan heykellerin proje alanında sergilenmesidir. Heykellerin konsepte uygun alanlarda sergilenmesinin, alana farklı bir hareket katacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p class="basicparagraph">Son olarak aydınlatma elemanlarının kentsel platforma &ouml;zel tasarlanması hedeflenmiştir. Mevcut ağa&ccedil;lara y&ouml;nelik tasarlanan bronz paslanmaz &ccedil;elik levhalar ağa&ccedil; diplerindeki spotlarla aydınlatılarak ışığın yansıması sağlanmıştır. Buna ek olarak hem park alanını hem de alışveriş sokağını aydınlatan, ahşap dokuya uyumlu sokak lambaları tasarlanmıştır. Ayrıca alandaki tasarlanan mimari birimler, ahşap kompozitin akışını vurgulamak amacıyla lineer led ile &ccedil;evrelenerek aydınlatılmıştır. Projedeki aydınlatma tasarımları ile Hamamyolu Caddesinin her saatte kullanıma uygun olması sağlamıştır.</p> <p class="basicparagraph"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/31.jpg.jpeg.jpg.jpeg" /></p> <p class="basicparagraph">&ldquo;Hamamyolu Urban Deck&rdquo; projesinde tasarlanan b&uuml;t&uuml;n birimler, bu fikirlerin entegre edilmesiyle oluşmuştur. B&ouml;ylece Hamamyolu Caddesi kentsel dokuya entegre olarak, her yaş grubundaki ziyaret&ccedil;iye hitap edebilecek farklı aktiviteler barındıran bir yaşam alanına d&ouml;n&uuml;şmektedir.</p> Tue, 08 May 2018 14:29:00 +03 Galata61 http://www.arkiv.com.tr/proje/hacimimi-61/9131 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/sanalarc/galata61/SANALarc_Hacımimi61_01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Murat Şanal,Alexis Şanal,Begüm Öner,Matyas Skardelli,Handan Akyürek<br>Mimarlık Ofisi : SANALarc Mimarlık, Araştırma ve Kentsel Tasarım<br><br>SANALarc tarafından tasarlanan, Beyoğlu Hacımimi Mahallesi'nde yer alan apartman 4 normal ve 2 penthouse daireden oluşuyor.<br><br><p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.youtube.com/embed/Sp6lOZICclE" width="100%" height="315" frameborder="0"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.youtube.com/embed/S-FqPRPARWk" width="100%" height="315" frameborder="0"></iframe></p> Tue, 08 May 2018 14:08:57 +03 Kartalline http://www.arkiv.com.tr/proje/kartalline/9130 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/kartalline/Kartalline_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal,Mustafa Gökhan Çelikağ,Ceren Kocabıyık<br>Mimarlık Ofisi : ofisvesaire<br><br>Kartal'da lineer bir parselde konumlanan projede tasarım, arsanın getirdiği plan şemasındaki yatay lineerliğin kütleye taşınmasıyla geliştirilmiştir. Her katta birbirinden farklı iki bağımsız birim doğal aydınlanan kat holleriyle ayrılmaktadır.<br><br> Tue, 08 May 2018 09:14:59 +03 Çeşme Konutları http://www.arkiv.com.tr/proje/cesme-konutlari/9120 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/cesme-konutlari/CesmeKonutlari_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal,Mustafa Gökhan Çelikağ,Ceren Kocabıyık<br>Mimarlık Ofisi : ofisvesaire<br><br>Projede hedeflenen 126 adet 1+1 konut, her dairenin denize benzer şekilde yönlenmesi hedefiyle iki lineer bloğa yerleştirilmiş ve bu sayede ortada havuz ve sosyal alanlar için nitelikli alan kazanılmıştır.<br><br><p>Bu blokların d&uuml;şeydeki&nbsp;s&uuml;rekliliği&nbsp;katlarda farklılaşma ile kırılırken, yataydaki s&uuml;reklilik ise d&uuml;şey dolaşım&nbsp;i&ccedil;in ayrılan&nbsp;&ccedil;ekirdekler ile&nbsp;par&ccedil;alanmıştır. Ahşap, &ccedil;elik ve br&uuml;t betonun hem binalarda hem de peyzajda ana malzemeler olarak se&ccedil;ildiği&nbsp;projede&nbsp;daireler arası yatay dolaşım i&ccedil;in &ccedil;elik konstr&uuml;ksiyonun en belirginleştiği&nbsp;arka cephelerde a&ccedil;ık koridorlar yapılmıştır. Bu alanlar kullanıcılar i&ccedil;in alternatif yarı a&ccedil;ık ve ortak boşluklara d&ouml;n&uuml;şmektedir.&nbsp;<i>&nbsp;</i></p> Thu, 03 May 2018 14:25:12 +03 Maya Rezidans http://www.arkiv.com.tr/proje/maya-rezidans/8578 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tago-449508167/maya-rezidans/mya02_3054b_rvz2.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gökhan Aktan Altuğ,Emre Kurbak,Aslı Eroğlu,Sinem Aykanat,Burak Karaca<br>Mimarlık Ofisi : TAGO Mimarlık<br><br>TAGO Architects tarafından tasarlanan konut projesi İstanbul Erenköy’de bulunuyor. <br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>&Ouml;d&uuml;ll&uuml; mimar G&ouml;khan Aktan Altuğ, Erenk&ouml;y kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m projesini farklı bir a&ccedil;ı ile ele almıştır. Maya Apartmanı, yoğun bir kent merkezinin ortasında bulunan, tasarıma dayalı yaşamın başlıca bir &ouml;rneğidir. Şık, modern ve profesyonel &ccedil;izgileri konut projesinde birleştiren Maya Apartmanı. kentin en kalabalık b&ouml;lgelerinden birine yaşam değeri katmıştır.</p> <p>Karma kullanıma sahip 7 katlı yapı, zemin katta bulunan ticarileri, 2 bodrum kat otopark ve dikkat &ccedil;ekici &ccedil;atı tasarımı ile inşa edilmiştir. Maya Apartmanı. butik bir proje &ouml;zelliği &ccedil;er&ccedil;evesinde, yalın malzeme se&ccedil;imi, doğal ışık kullanımı ve a&ccedil;ık alan yerleşimi ile mahalle estetiğine uyum sağlamayı ama&ccedil;lamıştır. Bina, geniş pencere, y&uuml;ksek tavan, giriş sa&ccedil;ağındaki &ccedil;elik kullanımı ve gri renk se&ccedil;imi ile i&ccedil;inde bulunduğu b&uuml;y&uuml;k şehrin end&uuml;striyel arka planına da selam vermektedir.</p> <p>Katlar boyunca tekrar eden planların monotonluğu, cephe tasarımdaki kayan paneller ile bozulmuş, yapıya kendine &ouml;zg&uuml; cephe karakteri armağan edilmiştir. Yapıya kendine &ouml;zg&uuml; cephe karakteri ile bozulmuş, yapıya kendine &ouml;zg&uuml; cephe karakteri armağan edilmiştir.</p> Wed, 02 May 2018 15:16:00 +03 Mars Lojistik http://www.arkiv.com.tr/proje/mars-lojistik/8898 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/udesign/mars-lojistik/mrs01_2232b.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Umut Uzuner,Bihter Erdem Okumuş,Yağmur Yetim<br>Mimarlık Ofisi : Udesign Mimarlık<br><br>İstanbul Bağcılar'da bulunan Balance Güneşli iş kulesinde yer alan Mars Lojistik ofisi Udesign Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>1998&rsquo;den bu yana uluslararası taşımacılık sekt&ouml;r&uuml;nde lider firma olan Mars Lojistik&rsquo;in merkez ofisi Balance G&uuml;neşli iş kulesindeki ofisinin tasarımı ve uygulamasını Udesign Mimarlık olarak tamamladık. Genel konseptimizi lojistik sekt&ouml;r&uuml;nde kullanılan ara&ccedil;ları gerek grafik ve g&ouml;rseller ile gerekse a&ccedil;ık ofislerde kullandığımız NPI profiller, calaskarlar ve multi-fonksiyonel yazı tahtası-b&ouml;l&uuml;c&uuml; paneller ile destekledik. Firmanın uluslararası kimliğini kullandığımız malzeme ve renkler ile tasarımımıza yansıttık. A&ccedil;ık ofislerde hiyerarşik d&uuml;zeni ve şirketin gizlilik politikasını korumak adına al&ccedil;ak b&ouml;l&uuml;c&uuml; paneller ile sağlandı. Binanın bize sağladığı y&uuml;ksek tavanı ofislerde a&ccedil;ık bırakarak ferah bir &ccedil;alışma ortamını destekledik. Zeminlerde ise pvc ve katları tanımlayan farklı halılar kullanıldı.</p> <p>Toplam &uuml;&ccedil; katı birbirine bağlayan &ccedil;elik konstr&uuml;ksiyon merdiven uygulaması ile d&uuml;şey sirk&uuml;lasyonu kolaylaştırmayı ama&ccedil;ladık. Merdiven ve cephe arasında kalan alanı bir i&ccedil; bah&ccedil;e olarak değerlendirip, şirketin ilkelerinden biri olan doğallık ilkesini vurguladık. Ofis i&ccedil;i g&uuml;n ışığından maksimum yararlanabilmesi adına cam b&ouml;l&uuml;c&uuml; sistemler ile mekanlar tanımlandı. Y&ouml;netici odalarında farklı tip halı ve masa grubu kullanılarak mekanın kimliğini vurgulamak istedik.</p> Mon, 30 Apr 2018 10:30:00 +03 Kuriş İş Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/kuris-is-merkezi/8882 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cm-mimarlik/kuris-is-merkezi/cem_sorguc_kuris (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Cem Sorguç<br>Mimarlık Ofisi : CM Mimarlık<br><br>CM Mimarlık tarafından, zeminde parekende satış, üst katları ofis olarak tasarlanan iş merkezinin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Sakarya / Sakarbaba mevkiinde gelişmekte olan aks &uuml;zerinde yer alan bir kavşak k&ouml;şesinde CM Mimarlık&rsquo;ın 4 sene &ouml;nce &ccedil;alıştığı ve inşa edilen bir ofis/ticaret yapısının karşı k&ouml;şesinde bu kez başka bir yapı tasarlamak g&uuml;ndeme geldiğinde diğer yapı ile bir diyalog kurması d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/cem_sorguc_kuris%20%283%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Alt katları perakende ticaret &uuml;st 2 katı ise ofis ve alt ticaretlerin bir uzantısı olma ihtimali taşıyan bu al&ccedil;ak katlı yapı cephe verdiği Sakarbaba Caddesi&rsquo;nin bug&uuml;n hissettiren ve zaman i&ccedil;erisinde daha da &ouml;nem taşıyacak bir lineer aksına da cevap vermeliydi. Bu tasarım kararlarını ve cephe/blok d&uuml;zenini de oluşturan n&uuml;velerden biri oldu. Caddeye dayanan yapı uzunluğu ile bir arka alan oluşturuyor. Bir cephe yırtığı ile bu arka alana ulaşılıyor.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/cemal_emden_kuris%20%281%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>G&uuml;ney tarafında peyzaj ile kurgulanan bu avlu gerek ofisler i&ccedil;in bir dış mek&acirc;n kullanım alanı gerekse de zemin kat yeme-i&ccedil;me işlevli ticaretlerin ikincil alanı olarak kullanılabiliyor. Yapının kavşağa bakan batı tarafında darlaşan parsel a&ccedil;ısına cevap niteliğinde bir k&ouml;şe yapı gibi tasarlanan katlı birim yer alıyor ve cephe/k&uuml;tle tavrıyla da iki y&uuml;zey arasında ge&ccedil;iş sağlayarak ayrışıyor.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/cemal_emden_kuris%20%285%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Yapı betonarme/&ccedil;elik str&uuml;kt&uuml;r olarak kompozit bir yapı olarak tasarlandı. Teras katları geri &ccedil;ekilerek &ouml;nlerinde kullanım terasları oluşturuldu. Ofisler ve ticaretler ihtiyaca/talebe bağlı olarak birleşerek alan kullanımını artırma kabiliyetine sahip.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/cemal_emden_kuris%20%2811%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Var olan bir bodrum kat ise gerekli servisler, ihtiya&ccedil;lar yanı sıra otopark işlevi i&ccedil;ermekte.</p> Wed, 25 Apr 2018 10:47:00 +03 Kayabaşı Paşaçayır Mevkii (24. Bölge) Sosyal Konut Yerleşmesi http://www.arkiv.com.tr/proje/kayabasi-pasacayir-mevkii-24-bolge-sosyal-konut-yerlesmesi/8772 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/bbmd/kayabasi-pasacayir-mevkii-24-bolge-sosyal-konut-yerlesmesi/001 cadde.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Özgür Bingöl,İlke Barka<br>Mimarlık Ofisi : BBMD Bingöl Barka Mimarlık ve Danışmanlık<br><br>BBMD tarafından tasarlanan toplu konut projesi İstanbul Başakşehir'de bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Kayabaşı Paşa&ccedil;ayır Mevkii (24. B&ouml;lge) Sosyal Konut Yerleşmesi, Toplu Konut İdaresi&rsquo;nin b&ouml;lgede de uygulayageldiği nokta bloklardan oluşan tip-projeye dayalı sosyal konut &uuml;retiminin alternatifidir. Dolayısıyla proje, sınırlı ekonomik ve zamansal &ouml;l&ccedil;&uuml;tlere bağlı olarak projelendirilmiş ve uygulanmıştır. Tip-projeye dayalı &uuml;retim s&uuml;recine &ouml;zg&uuml; koşullarda ve aynı akt&ouml;rler ile hayata ge&ccedil;irilmiştir. Hazırlanan kentsel tasarım projesine bağlı olarak projelendirilen ve yerleşme, i&ccedil;erdiği kamusal a&ccedil;ık alan dizgesi ile aynı zamanda &ccedil;evresinde sık&ccedil;a uygulanmakta olan y&uuml;ksek yoğunluklu kapalı konut yerleşmelerine de alternatif bir kentsel &ccedil;evre tanımlamaktadır.</p> <p class="ListParagraph">Alanda, kentsel str&uuml;kt&uuml;re sahip, topoğrafya ile ilişkili ve &ouml;r&uuml;nt&uuml; oluşturacak şekilde konumlandırılan farklı konut tipolojilerinden meydana gelen orta yoğunluklu bir yerleşim modeli benimsenmiştir. Ortak a&ccedil;ık yaşam alanları olarak &ouml;nerilen meydan, i&ccedil; bah&ccedil;e, sokak, yeşil alan ve parkların dışında, tek bir kotta konumlandırılan ve yerleşmenin omurgası olarak tanımlanabilecek bir ana cadde tasarlanmıştır. Caddeyi tanımlayan konut bloklarının zemin katlarında perakende ticaret birimleri yer almaktadır. Proje kapsamında, farklı yerleşme bi&ccedil;imleri bir arada kullanılmıştır. Yerleşme d&uuml;zeni; i&ccedil; bah&ccedil;e ve meydan gibi kamusal a&ccedil;ık mek&acirc;nlar tanımlayan bitişik bloklar, istikamet tanımlayan dizi bloklar, nirengi noktası olarak uygun b&ouml;lgelerde konumlandırılan nokta bloklar ve vadi tabanına yakın m&uuml;stakil sıra evler ile kurulmuştur. Yerleşmede 2519 adet konut birimi ve 87 adet ticari birim bulunmaktadır.<i>&nbsp;</i></p> Tue, 24 Apr 2018 12:14:00 +03 AVVLU http://www.arkiv.com.tr/proje/avvlu/9109 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/avvlu-1902223405/AVVLU_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal,Mustafa Gökhan Çelikağ,Ceren Kocabıyık<br>Mimarlık Ofisi : ofisvesaire<br><br>Kütle, zıtlık arayışı üzerinden 2 farklı parça olarak tasarlanmıştır.<br><br><p>İlk par&ccedil;a zemin katta yer alan ve g&ouml;rsel olarak ge&ccedil;irgen ticari alanken, ikinci par&ccedil;a daha ge&ccedil;irimsiz olan konut alanıdır. Ge&ccedil;irimsiz konut k&uuml;tlesi daha sonra par&ccedil;alara ayrılmış, bu par&ccedil;alanma sonucu cephedeki boşluklar oluşmuştur.&nbsp; Plan şemasında ise 10 farklı daire bir i&ccedil; bah&ccedil;e/avlu &ccedil;evresine yerleştirilerek maksimum cephe kullanımı hedeflenmiştir.</p> Fri, 20 Apr 2018 12:20:48 +03 Kartal'da Apartmanlar http://www.arkiv.com.tr/proje/kartalda-apartmanlar/9107 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/kartalda-apartmanlar/KartalKonutlari_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal,Mustafa Gökhan Çelikağ<br>Mimarlık Ofisi : ofisvesaire<br><br>Konut projesi, istanbul'un yeni gelişen bölgelerinden birinde yer almaktadır. <br><br><p>K&uuml;tle herhangi bir &ccedil;ıkma olmadan temiz bir prizma olarak tasarlanmışsa da, ama&ccedil; bu k&uuml;tlenin yatay ve d&uuml;şey yapı elemanları ile par&ccedil;alanması olmuştur. D&uuml;şeylik, k&ouml;şe profilleri ve d&uuml;şey cephe panelleri aracılığıyla kurgulanırken bu d&uuml;şey durum kirişlerin cephedeki yansıması olan yatay profiller ile dengelenmiştir.&nbsp;</p> Fri, 20 Apr 2018 11:50:05 +03 Gebze İş Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/gebze-is-merkezi/9106 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/gebze-is-merkezi/GebzeIsMerkezi_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal,Mustafa Gökhan Çelikağ<br>Mimarlık Ofisi : ofisvesaire<br><br>Kütle kararlarının zıtlık üzerinden verildiği ofis projesi İstanbul-İzmit yolu üzerinde yer almakta.<br><br><p>Servis mekanlarının (d&uuml;şey dolaşım, ıslak hacim ve depolar) br&uuml;t beton bir k&uuml;tle i&ccedil;ine alındığı projede &ccedil;alışma alanları br&uuml;t betona zıtlık oluşturacak şekilde m&uuml;mk&uuml;n olduğunca şeffaf bırakılmıştır.&nbsp;</p> <p>​Bu iki k&uuml;tlenin biraraya geldiği alanda ise kat bahceleri tasarlanmış ve&nbsp;kullanıcılar i&ccedil;in yarı a&ccedil;ık toplanma alanları ortaya &ccedil;ıkmıştır. Servis/sirk&uuml;lasyon k&uuml;tlesinin keskin tutumuna karşın, &ccedil;alışma alanlarının yer aldığı k&uuml;tlede plan şeması farklı mekansal kurgular i&ccedil;in&nbsp;esnek bırakılmıştır.&nbsp;&nbsp;</p> Fri, 20 Apr 2018 11:20:37 +03 Beylikdüzü Konutları http://www.arkiv.com.tr/proje/beylikduzu-konutlari/9105 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/beylikduzu-konutlari/BeylikduzuKonutlari_2.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal,Mustafa Gökhan Çelikağ<br>Mimarlık Ofisi : ofisvesaire<br><br>Boşluğun tasarımının öncelik kazandığı projede civarda yer alan konut blok yapıları sorgulanmış, kütlelerden arda kalan atıl zemin yerine, zemin kotunda kullanılabilir nitelikli bir açık alan hedeflenmistir.<br><br><p>Dolayısıyla her biri 10 kattan olusan 6 konut bloğu tasarlamak yerine alandaki ayak izi genişletilmiş, orta alanda insan &ouml;l&ccedil;eğini yakalama hedefiyle yapıların ortalama kat y&uuml;ksekligi sınırlandırılmıştır.&nbsp;Mahalle ilişkileri, alana &ccedil;ıkan mevcut yollar, deniz kokusu ve manzara ile iklimsel &ouml;zellikler &ouml;nerilen k&uuml;tlenin yerleşim kararlarında etkili olmuştur. Bu parametreler &ccedil;evresinde 2 adet L-şeklinde blok, alanda kuzeybatı ve g&uuml;neydoğu y&ouml;nlerinde yerleşmiş, ortalarında alanın kullanıcıları i&ccedil;in tanımlı bir ortak alan bırakmışlardır. Yapı y&uuml;ksekliklerinin sınırlandırılması bu ortak alanın aynı zamanda iklimsel durumunu iyileştirmiştir. Zemin kotunda tasarlanan bu ortak alana ek olarak L-bloklar boyunca farklı kotlarda başka a&ccedil;ık alanlar da tasarlanmış, bu alanların erişilebilirliği kullanıcı tiplerine g&ouml;re ayrıştırılmıştır.&nbsp;</p> <p>Yapıda yer alan 18 farklı konut tipolojisi (hem tek, hem iki katlı olarak tasarlanmış), yapının kesiti g&ouml;zetilerek yerleştirilmiştir. Farklı tiplerin dağılımı bu tiplerin ortak kat terasları ile olan ilişkileri &uuml;zerinden kurgulanmıştır.&nbsp;<i>&nbsp;</i></p> Fri, 20 Apr 2018 11:16:20 +03 M Evi http://www.arkiv.com.tr/proje/m-evi/9104 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/m-evi/MEVi_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal<br>Mimarlık Ofisi : ofisvesaire<br><br>Toros Dağları’nda, ormana komşu bir arazide yer alan evin tasarımında öncelik yapının hiçbir ağaca zarar vermeden alana yerleşmesi yönünde olmuştur.<br><br><p>İnce bir dikd&ouml;rtgen şemaya sahip k&uuml;tle, girişi tanımlayan yarı şeffaf bir hacim ile par&ccedil;alanarak i&ccedil; bah&ccedil;e yaratmış ve konutun i&ccedil;erisindeki &ouml;zel ve ortak alanları ayırmıştır. Bu yarı şeffaf alan ile evin pasif iklimlendirilmesi de hedeflenmiştir.</p> Fri, 20 Apr 2018 11:11:17 +03