+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Seğmenler Pazar Yeri, Ç.A. Salon, Kapalı Otopark ve Belediye Ek Hizmet Binası Projesi

Timöz Mimarlık tarafınan Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde tasarlanan pazar yeri, otopark ve sosyal tesis yapısının inşaatı 2018 yılında tamamlandı.

Merkezinde Avlu içinde yapılan ağaçlandırma, yeşil elemanlarla havanın filtrasyonu, cephelerde gölgeleme, pasif havalandırma, alınan serin havanın ısınarak üst kottan atılması, hava akışının sağlanması doğal havalandırma, yapıların arsaya konumlanmasında güneşin yönü, hakim rüzgar ve yüksek eğimli topografya tasarımımız için belirleyicidir. Bloklar eğime paralel olarak yerleşir, hakim rüzgarın sıcak mevsimlerdeki serinletici etkisini arttırabilmek amacıyla bloklar zemin kotta boşatılarak rüzgar akışı sağlanır, Böylelikle Pazar yeri olarak geniş kullanım alanı elde edilmiştir. Sirkülasyon alanları dahil tüm hacimlerin doğal ışık ve hava ile sağlıklı bir ilişki kurularak ekonomik ve çevreye duyarlı karma yapı geliştirilmiştir. Uygun ve doğru yönlendirme, çevre ile ilgili uyum ve bağlı çözümler temel planlama ilkelerindendir.  

Zeminde “sokaklar” ile Yeşil semt meydanı, korunaklı bol ışıklı Pazar yeri doğrudan ilişki kurularak, Kamuya açık alanlarla birbirine geçişin sağlandığı, Mekanların ve Kotların akıcı kullanıldığı, Semt meydanı niteliğinde kullanımların öne çıktığı bir tasarım öngörüldü. Proje her yaştan semt sakinlerinin farklı nedenlerlerle, olmayı arzu edecekleri ve yer alan işlevleri bizzat etkin biçimde kullanacakları, sosyal iletişimi güçlendirici bir merkez olarak yorumlandı. Kapalı otopark bodrum katta eğimlere uygun Pazar yeri alt kotlarından giriş-çıkışı ile 24 saat kullanılması sağlanmıştır. Çok Amaçlı Salonun standartları yüksek tutulmuştur, Kadın kulübü içinde tam donanımlı spor-egzersiz merkezi, kuaför, kafe hazırlanmıştır. Dar gelirliler için çok önemli gördüğümüz “Hayır çarşıları gıda-giyim-çocuk” bölümleri ile oldukça kapsamlıdır. Beyaz masa, Engelliler Merkezi, Derslikler (7ad) halka kaliteli eğitim verebilecek ve sorunlarına çözüm arayacak nitelikte teknoloji ile donanmış ferah mekanlardır.

Derslikler, atölyeler ile Üniversite-Belediye iş birliğine zemin oluşturan iş geliştirme/kuluçka merkezi, mahalleyi üniversite öğrencileri, mezunları, işini kurmak isteyenler için de bir cazibe merkezi haline getirecektir. Önemli bir Kamusal alan Tasarımı olarak ele alınan projenin, wifi ve elektrik girişlerinin yaygınlaştırılarak dijital erişimin kolaylaştırılması, ücretsiz akıllı masalar/ortak çalışma alanları oluşturuldu, mahalleye ait olmayı güçlendirerek, kamusal alanının yaşam, karşılaşma, üretim, kazanç ve dönüşüm mekanı haline getirilmesi hedefleri realizasyonu gözetildi.

Sıkışık mahalle arasında titiz, duyarlı davranılarak, ihtiyaç duyulan mekan ve fonksiyonlar yükselmeden çözümlenirken, Ferahlatıcı yeşil alan galerileri, Mahalle meydanı, Çocuk parkı, Rekreasyon alanları, bol ışıklı erişilebilir, güvenli, huzurlu ve etkin mekanlar sağlanarak yoğun kullanılması teşvik edildi.

Projemiz Engellilerin diğerleriyle eşit temelde erişimini sağlamak için, ulaşım da dahil olmak üzere, “Erişilebilirliğin tasarımına yönelik ilkeler”ini tam olarak uygular. Yürüyüş istasyonları, yaya yolları, ilgili yaya akışları etkili bir şekilde dikkate alınmıştır.

Enerji verimliliği en üst düzeyde uygulanmıştır. Kamu yapılarında elektrik giderleri oldukça büyük bir yüzde oluşturur. Enerji tasarrufu sağlayan LED aydınlatmalar, genel sıcak su temini için ‘güneş enerjisi kollektörleri’ kullanılarak, Doğal aydınlatma-ışıktan azami yararlanan tasarım anlayışı ile genel yapının ve ortak kullanım alanlarının enerji tüketimi en aza indirilmiştir.

Emniyetli, Güvenli karma yapı kompleksi, Mühendislik ve uygulama hizmetlerinde Deprem risklerini en aza indirmek üzere planlanmıştır. Bodrum perdeleri, taşıyıcı sistem ve düşey sirkülasyonlar betonarme, döşemeler betonarme-asmolen, Pazar yeri kolon ve makasları yüksek teknoloji çelik konstrüksiyondur.

Map
Details
Project Location: Gölbaşı, Ankara
Project Type: Pazar Yeri, Other Public Buildings, Social Facility, Car Parking
Proje Tipi Grubu: Kamu, Commercial
Employer: Gölbaşı Belediyesi
Peyzaj Mimarlığı: Ömer Gülkal, EPPU Mimarlık
Structural Project: Hasan Ulu, Nisan Proje Mühendislik
Mechanical Project: Tok Mühendislik
Electrical Project: Cengiz Öktem, Öktem Mühendislik
Acoustic Consultant: Asimetrik Ses,Işık ve Görüntü Sistemleri
Project Start Date: 2016
Project End Date: 2017
Construction End Date: 2018
Total Construction Area: 17,546 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Levent Timurhan

Seher Öz
Contributing Architect(s)
Gizem Şenel