+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Zonguldak Limanı Kıyı Yenileme Projesi

Kivi'nin Zonguldak Valiliği için yürüttüğü, Zonguldak Turizm Kalkınma Planı ile bütünleşik geliştirilen, Zonguldak Doğa ve Kültür Turizmi (Proje 67) kapsamında üretilen projelerden biridir.

ASMA, projeyi anlatıyor:

Karadeniz’in kent merkezine nüfus ettiği, deniz ile dağ arasında sıkışmış ve bu sıkışmışlığın içerisinde kendi dinamiklerini ortaya çıkarmış bir kent Zonguldak. Geçmişte kömür ile var olmuş; bugün ise kömürün bıraktığı mirası ortaya çıkararak kendini tekrar var etmeye hazır...

Bu dönüşümün başlangıç noktası olarak kömür ile denizin buluştuğu yer olan limanı kabul etmek yanlış olmayacaktır. Yıllarca kömürün taşınması için kullanılan Zonguldak Limanı süreç içerisinde değişime uğramış ve bir çöküntü alan haline gelmiştir. Tarihsel süreçte önemli bir rol üstlenen bu limanın halk tarafından rahatlıkla kullanılamaması dönüşüm vaktinin geldiğinin temel göstergesidir.

Bu anlamda projenin üstlendiği rol Zonguldaklılar ile kıyıyı tekrar bir araya getirmektir. Valilikten başlayan kıyı bandında yapılacak yeni düzenlemeler ile yaya sürekliliğini ve kentlinin kıyıya erişimini sağlamak temel amaçtır.

Valilik ve tünel arasında yer yer iskeleler kullanılarak denizle karanın ara kesitinde yürüyüş alanları oluşturulmuş ve kentten denize doğru ve kıyı boyunca yaya yolları önerilmiştir. Bu sürekliliğin içerisinde kullanıcıların suya temas edebileceği yeni alanlar yaratılmış ve bu alanların 24 saat aktif kullanımını sağlayacak ticari mekanlar önerilmiştir.

Şüphesiz ki halk arasında çekek olarak adlandırılan küçük balıkçı teknelerinin yanaştığı ve bakımlarının yapıldığı alanlar bugün büyük oranda işlevlerini kaybetmiştir. Bu alanlar atıl konumlarıyla kentlinin suya temasını da engellemektedir. Proje; bu tür mekanların tekrar gözden geçirilerek kentlinin rahatlıkla kullanabileceği bir dönüşümü vaat etmektedir. Bahsi geçen çekek mekanlarının geçici kullanım amaçlı düzenlenmesinin yanında kıyı boyunca sosyal ve ticari işlevler bir araya getirilerek canlı ve hayat dolu bir kıyı bandı oluşturması düşünülmüştür.

Details
Project Location: Zonguldak
Project Type: Urban Design, Park
Employer: Zonguldak Valiliği
Peyzaj Mimarlığı: MDesign, Murat Memlük, Mehmet Çıkrık, Sevgi Çalı
Interior Architecture: ASMA
Concept Design: ASMA, SMAG Mimarlık, MDesign
Construction Drawings: ASMA
Structural Project: TECTA Proje
Mechanical Project: ARTU Mühendsilik
Electrical Project: ELK Mühendislik
Plumbing Project: ARTU Mühendsilik
Çelik Projesi: TECTA Proje
Altyapı Projesi: MPK Proje
Project Start Date: 2018
Project End Date: 2018
Total Construction Area: 25,000 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Ali Sinan

Hasan Okan Çetin

Elif Yılmaz

Nehir Biçer