Pin It

Argos Yapı

Argos Yapı'nın kurulmasına vesile olan ilk ürün, "argos in Cappadocia" otelidir. 1996 yılında projelendirme ve restorasyon çalışmalarına başlanan otel, 13 yıl süreyle sadece restorasyon çalışmasını sürdürmüş nadir örneklerdendir.

Bu süreçte, ekibe danışmanlık yapan Sayın Turgut Cansever'in değerli deneyimleri, ortaya çıkan ürünün niteliği konusunda önemli belirleyicilerden biridir.

2003 yılında kurulan Argos Yapı, Kapadokya Bölgesi Uçhisar Köyü'nde gerçekleştirilmekte olan restorasyon çalışmalarını uzun soluklu bir süreçle ileriye taşımak; Kapadokya mimarisinin gelecek kuşaklara örnek olacak çalışmalar ile korunması ve restorasyonu konusunda çalışılmasını sağlamak; kaya ve taş doku üzerinde edinilen deneyimi, Anadolu'nun diğer bölgelerine de aktarmak için çalışmak yaklaşımıyla, çeşitli ölçeklerde projelendirme ve yapım çalışmaları yürütmekte olan bir yerel ofistir. Kuruluşundan buyana, bünyesinde çok sayıda mimar, restoratör, tekniker ve taş ustası çalışmıştır / çalışmaktadır.


Harita