Pin It

Rhizome Architects

Rhizome katılımcı, hiyerarşik olmayan ve gelişime açık bir organizmadır.

Gücünü bu katılımcı yapısından alan Rhizome, Karaköy’deki atölyesinde farklı disiplinlerden profesyoneller ve öğrencilerle birlikte mimarlık ve kent üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.


Map