Other Works
Similiar Projects

Atacorner Lüleburgaz

Atacorner Lüleburgaz, İstanbul’dan gelen ana arter üzerinde ve mevcut kent dokusunun bitiminde yer almaktadır.

Kent için eşik niteliğinde olan alanda hem anayol üzerinden hem de dokudan 10 ile 25 m arasında değişen çekme mesafelerinden sonra yapı yerleşmektedir. Bu durum ilk bakışta yapıya erişimde bir engel gibi görünse de bu geri çekme alanının meydan olarak düzenlenmesi sonucunda önemli bir kent boşluğu üretilmiştir.

Ticaret ve alışveriş fonksiyonları, yapının açık planlı ve avlulu tasarımıyla kente dahil olan ve kent dokusunun uzantısı olarak çalışan bir yapı ile çözümlenmiştir. Böylece bilindik anlamdaki güvenlikli sınırlardan geçilen, kentten kopuk duvarlaşmış bir ticaret mekanı değil bir kent parçası üretilmek istenmiştir.

Ön giriş meydanının uzantısı olarak tasarlanan avlu, parçalı dükkanlar tarafından çevrelenmektedir. Avlu etrafındaki yapılar dört yönden gelen giriş aksları ile bölünmektedir. Ana 4 kütle de kendi içerisinde mevcut yapı ölçeğini yakalayacak şekilde dükkan birimlerine bölümlenmektedirler. Böylece yapı içerisine yerleştiği kent dokusunun ölçeğini yakalamakta hem de mevcut doku ile arasında kamusal bir arakesit oluşturmaktadır.

Çekme mesafelerinden ötürü meydanın gerisinde kalan yapı meydanı da saran bir saçak öğesiyle görünürlüğünü arttırmaktadır. Ön meydanda bir totem ile başlayan saçak yapı boyunca sürekliliğini koruyarak bir iz oluşturmaktadır. Saçak hem bir işaret değeri taşımakta hem de açık avlunun çeperinde korunaklı bir gezinti rotası tariflemektedir.

Geçirgen zemin planimetrisi, üst katlarda birbirinden farklı tipolojilerideki kütlelerle tamamlanmaktadır. 4 farklı tipolojideki dükkan cepheleri yapının çeşitliliğini sağlamak üzere kurgulanmıştır.

Details
Project Location: Lüleburgaz
Project Type: Shopping Mall
Proje Tipi Grubu: Commercial
Employer: AtaGYO
Consultant: Ozan Özdilek, FMT
Ana Yüklenici: AtaGYO
Alt Yüklenici: Muhteşem Cephe
Peyzaj Mimarlığı: NOA, Nilüfer Çalışkan
Projcet Manager: Buşra Al
Photography: Ömer Yavuz
Construction Site Manager: Demet Karayer
Project Start Date: 2016
Project End Date: 2017
Construction Start Date: 2018
Construction End Date: 2019
Building Plot Area: 4,388 m2
Total Construction Area: 5,905 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Buşra Al
Contributing Architect(s)
Ece Sıla Bora
Bihter Öztürk
Merve Siper