Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Bağcılar İşitme ve Konuşma Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

LOT Studio Tasarım ve Mimarlık, projeyi anlatıyor:

Proje alanı Bağcılar İlçesi İnönü Mahallesi’nde 2.031 m2’lik bir parsel içinde yer almaktadır. Mevcut imar planında Pazar Alanı olarak tanımlanmış parsele bitişik bir durumdadır. Alanın kuzeyinde ise çevredeki en büyük yeşil alan olan Molla Gürani Parkı bulunmaktadır.

Projede 1.382 m2 inşaat alanı bulunmaktadır. Bunun 1.128 m2’si zemin katta, 254 m2’si ise 1. katta bulunmaktadır. Proje alanı dere taşkın alanı içinde yer aldığı için, İSKİ raporlarına ve imar plan notlarına göre bodrum kat inşa edilemez bölgededir. 

İhtiyaç programının yaklaşık 1.500 m2’lik programına göre proje alanı son derece sınırlı bir alana sahiptir. Çekme mesafelerinden sonra inşaat yapılabilir alan sadece 1.470 m2 kalmaktadır. Buna projenin tek katlı tercih edilmesi durumu da eklendiğinde yapının araziye sağlıklı biçimde sığması güç bir hal almaktadır. Yapının ana kullanıcısı olan çocuklar, oyun oynayıp sosyalleşecekleri açık alanlara ihtiyaç duymaktadır, bu da alanın tamamen yapıyla doldurulmasını imkân dışı kılmaktadır. Buna normalde bodrum katta çözülecek bazı mekânların (teknik hacim, sığınak vb.), sel durumu nedeniyle yerüstünde çözülme zorunluluğu eklenince projenin ana tasarım girdisi de “böyle bir yoğunlukta nasıl mimari kalitesi yüksek bir mekân tasarlanabilir” sorusu üzerinden ilerlemektedir.

Eğitim alanlarının hepsi zemin katta birlikte çözülmüştür. Personel alanları, ofisler, görüşme odaları gibi çocukların hiç kullanmadığı ya da çok az kullandığı mekanlar üst katta yer almaktadır. Bodrum yapılamadığı için, gerekli teknik hacimler ise, yemekhanenin arkasında, çocukların erişiminden uzak, birlikte çözülmüştür.

Alanın ana yollar ile tek bağlantısı güneydedir, o yüzden yaya ve araç girişi buradan alınmıştır. Yarattığı gürültü ve diğer negatif etkilerden dolayı batıdaki semt pazarından alana direkt giriş olmayacaktır. Kuzeydeki park ise eğitim alanlarının vistası içinde yer almaktadır. Park ile eğitim merkezi arasındaki görsel ilişki, eğitim alan engelli çocukların kendilerini aynı zamanda parkın içinde hissetmelerini sağlarken, engellilere ait mekanlarda çoğunlukla hissedilen toplumdan izole olma halinin de asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.

Güney-Kuzey aksındaki yaya omurgası ile girişten kuzeydeki bahçeye kadar kesintisiz bir skylight cam tavan sistemi altında yürünür. Bu mekanlara doğal ışık sağlarken aynı zamanda koridorların farklı aktiviteler için de kullanılmasını sağlar. Mekanların iç duvarlarında çok az opak malzeme bulunmaktadır. Mümkün olduğunca mekanlar ve sirkülasyon alanları arasında akışkan bir cephe yaratılmaya çalışılmış böylece tesis ihtiyaçlara göre şekillenen esnek bir iç mekan kurgusuna kavuşmuştur.

Bağcılar İşitme ve Konuşma Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Projesi tipolojisinin İstanbul içindeki ilk örneklerinden birisi durumundadır. Bunu sağlarken aynı zamanda, kuzey komşusu parkla azami görsel ve mekânsal bütünleşmeyi sağlayarak, yapının birincil kullanıcısı olan engelli çocukların kendilerini izole bir mekânda hissetmemeleri sağlanacak, rehabilitasyonun ilk adımı olan “kendini farklı / eksik hissetmeme” ilkesi mekânda da ifade etmiş olacaktır. Bağcılar İşitme ve Konuşma Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Projesi, programında “özelleşmiş” kullanıcılara sahip olan bir kamusal alan yaratarak, Bağcılar ve İstanbul halkına hizmet vermektedir.

Künye
Proje Yeri: Bağcılar, İstanbul
Proje Tipi: Diğer Sağlık Yapıları
Proje Tipi Grubu: Sağlık
İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Üst Yapı Projeler Müdürlüğü
Ana Yüklenici: Tümaş Mühendislik
Alt Yüklenici: LOT Studio
Fotoğraf: Figen Öztürk, Erkan Akan
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2016
İnşaat Başlangıç Yılı: 2017
İnşaat Bitiş Yılı: 2020
Arsa Alanı: 1.958 m2
Toplam İnşaat Alanı: 1.382 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Erkan Akan

Mehmet Hakan Akaydın

Volkan Taşkın
Yardımcı Mimar(lar)
Tuba Kara