Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Kiptaş Başakşehir Vaditepe Okul Projesi

İstanbul Başakşehir’de yapılacak olan “Vaditepe Okul Projesi”, nitelikli bir “Eğitim Yapısı” olarak anaokulu, ilkokul, ortaokul ve idari yapıya ait tüm birimleri, bünyesinde barındıracak anlayışta tasarlanmıştır.

Proje konsepti; alanın çevresel ve topoğrafik verilerinin doğru okunması ile biçimlenmiştir. Mimari kurguyu oluşturan ve alanının sınırlarını baz alan akslar, ana fonksiyonları belirleyen izlere dönüşmektedir. Fonksiyon mekânları arası geçişler ile yaratılan 3. boyuttaki etki, ana kurguyu güçlendirmektedir.

Proje alanında; kuzey – güney aksına paralel doğrultuyu yakalayan ve proje alanının mevcut geometrisini refere eden bir platform kurgulanması ve “Eğitim Meydanı” olarak biçimlenmesi, ana yerleşim kurgusunun omurgasını oluşturmaktadır. Platform izini yakalayan yapılar, aynı zamanda fonksiyon gruplarını da biçimlendirmektedir. Ana platforma paralel ve konturu sınırlayan simetrik etkideki iki bloktan ilki; anaokulu ve ilkokul fonksiyonunu barındırırken, diğeri ise, ortaokul yapısı olarak tasarlanmıştır. Eğitim kütleleri; içinde yer aldığı arsanın dikdörtgen biçimine uyumlu olarak, lineer kurguda tasarlanmıştır. Bu form, cephede kullanılan ve farklı fonksiyon alanlarında farklı ritimlerde kullanılan cephe elemanları  ve farklı biçimlenişlerle zenginleştirilmiştir. Prizma biçiminde tekrarlanan eklemeler ve yine aynı formda içeri çekilmelerle binaya hareket kazandırılmıştır. Her açıdan farklı bir deneyim yaşatan yapıda, ana formu belirleyen masif form, cam yüzeylerle ve ana prizmaya eklemlenen kare kütle ile geometrisini kesinleştirmektedir. Eğitim bloklarında; oluşturulan geniş galeriler, şeffaf yüzeyler, geniş düşey sirkülasyon elemanları ve teneffüs alanları ile öğrencilerin rahatlığının ve etkileşimlerinin güçlendirileceği bir mekânsal kurgu yaratılmaya çalışılmıştır.

Aynı paralelde; gerek cephe etkisi, gerekse fonksiyon dağılımı olarak farklılaşan diğer blok ise, “Lineer Eğitim Platformu” aksını yakalayan “İdari Blok” olarak tanımlanmıştır. Bu kütleyi iz olarak tamamlayan güçlü su etkisi ve düşey yeşil kullanımı, görsel zenginliği üst düzeye taşımaktadır. Yapının su ile kesişen arakesiti, velilerin kullanımına ait “karşılama-lobi” fonksiyonu ile biçimlenmiştir. Satış birimi ise, su ve yeşilin buluştuğu noktayı yakalamaktadır. “İdari Blok”, doluluk-boşluk bağlamında arazi bütününde dengeli bir bütün yaratılmasına katkıda bulunmaktadır. İdari binanın, diğer binalardan farklılaşan ancak aynı zamanda benzer nitelikteki mimari dili ile vurgulu bir etki sağlanmaya çalışılmıştır.  Bu blokta kullanılan geniş saçak elemanı ve avlulu mimari biçimleniş, şeffaf etki ve kullanılan ritim elemanları ile pekiştirilerek ziyaretçiler için davetkâr bir kapı hissi yaratılarak, çekici bir mekan kurgusu oluşturulmuştur. Ana platform, alt kotla, seyir terasları ve açık etkinlik alanı ile ilişki kurmaktadır. Yapı grubu; alt kotlardan tümüyle birbirine bağlanmaktadır ve ortak kullanım mekanları alt kotlarda planlanmıştır.

Yapı, dolu boş yüzeyleri ve arkad elemanları kullanımlarıyla, durağan kütle etkisinden sıyrılmakta; alana ait ve o alanda varolan bir kimlikten, yeni bir harekete başlamanın, kurgusunu yaratmaktadır. Yapı da yakalanan net geometri ve yalın mimari dil, modern çizginin geleneksel figürlerle birleştirildiği, kullanılan malzemeler ile (doğal taş ve cam) de bu birleşimin vurgulandığı bir tasarım anlayışı olarak ifade edilmektedir.

Yapıda, 500 kişilik bir konferans salonu, 20 adet atölye,  600 m2 kapalı spor salonu, 43 adet sınıf ve açık spor ve oyun alanları bulunmaktadır.

Yapı grubu, gerek alanın tümündeki varlığı, gerekse yol ve meydanlarla kurduğu ilişkiyle güçlü bir ”Eğitim Merkezi” yaratmaktadır. Proje alandaki “Eğitim Meydanı” ve çevresindeki düzenlemeler, çeşitli yaş gruplarındaki öğrencilerin açık alan ve spor gereksinmelerini karşılayacak peyzaj kurguları ile şekillendirilmiştir. Yapıların yerleşimlerinde ve 3. Boyutta yarattıkları etki, bütünleşik bir dil sunulmaya çalışılmıştır.

Proje gerek yerleşim kurgusu, gerek alandaki duruşu ve yarattığı kimliğiyle, “referans” olacaktır.

Künye
Proje Yeri: Başakşehir, İstanbul
Proje Tipi: İlkokul, Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: Eğitim
İşveren: KİPTAŞ
Peyzaj Mimarlığı: KİPTAŞ
İç Mekan Projesi: Mimarca Tasarım ve Mimarlık
Statik Projesi: SDG Mühendislik
Mekanik Projesi: Güney Isı Makina
Elektrik Projesi: Enkom Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Arsa Alanı: 14,939 m2
Toplam İnşaat Alanı: 21,636 m2

Pin It
Mimar

Jülide Kazas

Hülya Erdoğan

Hatice Tozar Kılıç

Balkın Çoker Bilici

Canan Oduncu