İlgili Projeler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası

Antalya Büyükşehir Belediye Hizmet binası, bir yerel yönetim yapısı olmanın ötesinde, bütünleştiği dış mekanlarla birlikte yoğun kullanımlı bir kamusal mekân olarak kurgulanmıştır.

Genelde bu tür yapıların üstlendiği sembolik ve imgesel nitelik, ikonik bir mimariden çok, şehir hayatına katılabilme potansiyeli üzerine kurgulanmıştır.  Yapı içinde ve dışında, sosyal, kültürel, rekreatif işlevlere ev sahipliği yapacak açık, yarı açık ve kapalı alanlar, binayı bir yönetim yapısı olmanın ötesine taşıyarak şehrin günlük hayatına katkıda bulunma imkânı sunmaktadır.  

Yapının arazideki konumlanışı ile oluşturduğu giriş meydanı gerektiğinde farklı amaçlar için kullanılabilecek bir kent meydanı niteliğindedir. Binaya toplu taşıma araçlarıyla gelenleri ana giriş holüne eriştiren kolonatlı yol gölgelikli ve doğal hava akımının sağlandığı yarı açık bir mekandır. Bu mekân ile ana meydan arasında uzanan su, yansıtma havuzu olmanın yanında yarı açık mekandaki hava akımı için serinlik kaynağıdır. Binanın giriş holü, tüm katlar boyunca yükselen bir atrium olarak tasarlanmıştır. Tüm katlardan giriş holünün algılanması, bu mekânın da gerektiğinde farklı aktiviteler için kullanılma olanağını sağlar. Atrium, güneş ışığının kontrollü bir şekilde alındığı dingin bir ortama sahiptir. Atrium üzerinde konumlanan ve dört ayrı yöne bakan ışıklıklar, günün farklı saatlerinde farklı yönlerden güneş ışığı alırlar. Böylece kontrollü bir doğal aydınlatma sağlanırken, iklimsel açıdan sorun yaratılmamış olur. Ana giriş holünden, hizmet birimlerinin bulunduğu katlara akıcı bir sirkülasyon sağlamak için yürüyen merdivenler kullanılmıştır. Katlardaki tüm sirkülasyon alanları çatı veya cephelerden konrollü bir şekilde doğal ışık alarak, dış mekânın hissedileceği şekilde kurgulanmıştır. Böylece hem doğal aydınlatmadan azami ölçüde yararlanılmakta, hem de dış mekanla ilişki sürdürülmektedir.  Hizmet birimlerinin yer aldığı ofis mekanlarının tasarımında, Antalya’nın etkili iklimsel özellikleri ile dengeli bir ilişki kurmak, gün ışığından en üst düzeyde yararlanmak, doğal havalandırma olanaklarını kullanmak, ekonomik tercihlerle canlı ve nitelikli bir çalışma ortamı sağlamak, zaman içinde sık sık değişmesi muhtemel dinamik kurumsal yapılanmaya uyum sağlayabilecek esnek mekânsal çözümler üretmek gibi amaçlar etkili olmuştur.

Harita
Künye
Proje Yeri: Antalya, Muratpaşa
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: Antalya Büyükşehir Belediyesi
Ana Yüklenici: Güngör İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: K Mimarlık
Uygulama Projesi: MONO Mimari Tasarımlar
Aydınlatma Projesi: Cedetaş Mühendislik
Statik Projesi: İpekar Mühendislik, Kıvan İpekar
Mekanik Projesi: Tanrıöver Mühendislik
Elektrik Projesi: Cedetaş Mühendislik
Çelik Projesi: İpekar Mühendislik, Kıvan İpekar
Akustik Danışmanı: Nurgün Tamer Bayazıt
Maket: Atölye K, Murat Küçük
Proje Başlangıç Yılı: 2005
Proje Bitiş Yılı: 2006
İnşaat Başlangıç Yılı: 2007
İnşaat Bitiş Yılı: 2017
Arsa Alanı: 16.600 m2
Toplam İnşaat Alanı: 36.000 m²

Pin It
Mimar

Nurbin Paker

Hüseyin Kahvecioğlu