Similiar Projects

Beytepe Restorium

2 Mimarlık tarafından tasarlanan konut projesi Ankara Beytepe'de bulunuyor.

Tasarımcıları projeyi anlatıyor:

Restorium Beytepe konut projesini vaziyet planında bütünlenmiş iki ayrı adada tasarımladık. Konut ada, yaya aksı ve blok girişlerini kesiştiren “meydan”ı ile sosyal yaşama katkıda bulunurken, ortasındaki 900 metrekarelik atrium ile -3.50 kotundaki botanik park, etkinlik ve oto park alanının gün ışığı ve tabii havalandırmasını sağlıyor. Villa adada, topoğrafyaya uyumlu yerleşimin yanı sıra içine eklemlenen serası ile villa anlayışına çevreci bir gözle bakıldı. Kitlelerin yalın formu, yerden başlayıp çatıyı saran iklim kalkanı ile zenginleştirildi ve tüm bu yapısal kurguda en önemli yapıtaşı olarak betonun geleneksel konut kullanımının en güzel örneklerinden biri sergilendi.

Map
Details
Project Location: Çankaya, Ankara
Project Type: Housing Complex
Proje Tipi Grubu: Konut
Employer: Keklikoğlu Gayrimenkul
Ana Yüklenici: Keklikoğlu Gayrimenkul
Peyzaj Mimarlığı: Ada Peyzaj, Nurcan Önen
Interior Architecture: Mahmut Tümer
Projcet Manager: Murat Uslu
Concept Design: Murat Uslu, Mahmut Tümer
Grafik Tasarım: Ajans Branda, Erhan Aral
Structural Project: Vb Teknik, Volkan Bülbül
Mechanical Project: Lesse, Levent Sırakaya
Electrical Project: Denge Mühendislik, İsmail Yalçın
Plumbing Project: Lesse, Levent Sırakaya
Çelik Projesi: Kayen, Oğuzhan Erdem
Altyapı Projesi: Ensari, Mehmet Ensari
Model: Boyut Maket, Mehmet Sel
Architectural Supervision: Mahmut Tümer
Project Start Date: 2011
Project End Date: 2012
Construction Start Date: 2012
Construction End Date: 2016
Building Plot Area: 21,000 m2
Total Construction Area: 27,000 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Murat Uslu

Mahmut Tümer
Contributing Architect(s)
İrfan Bülbül
Hakan Bülbül