İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon, Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması (17306 Rumuzlu Proje)

MİMARİ TASARIM AÇIKLAMA RAPORU

Proje alanının belli bölgelerindeki  falezler  yapısal olarak sahil hattında doğal bir iz tanımlamaktadır.  Bu doğal doku, konyaaltı sahili boyunca kıyı şeridi düzleminin sürekli kılınmasında da etkin olmuştur. Yeşil koridorlar diye tanımladığımız alana erişim noktalarında kırılmalar yaşayan kıyı aksı, yer yer kumsaldan geri çekilerek de farklı etkinlik odakları oluşturmuştur.  Aynı düzlemde yer yer kopmalar da tanımlanarak, kumsala inen rampalar kurgulanmıştır. 

AKDENİZ BULVARI VE KUZEY HATTI 

Akdeniz Bulvarının proje alanında ana bir aks tariflemesi sebebiyle, tüm kıyı hattı ve beach park bölgesi bu aksı destekleyen  yeni tramvay hattı, bisiklet ve yaya yollarıyla güçlü kılınmıştır. 

Akdeniz Bulvarının kuzey hattında var olan ve yapılması planlanan yapıların uygun olanların zemin katlarının ve ön bahçelerinin sahil kamusal bandına destek verecek şekilde işlevlendirilmesi önerilmiştir. Tüm yapı adaları yeşil bir bantla kent hayatına katılmaya çalışılmış ve bu bant boyunca uygun noktalarda sezonluk kurulup kaldırılabilir ticari birimler önerilerek Akdeniz Bulvarının kent yaşamını destekleyen  bir çarşı özelliği de barındırabilmesi düşünülmüştür. 

GİRİŞİMCİLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ 

Motorlu araç trafiğine kapatılan Akdeniz Bulvarı hattında yer alan benzin istasyonu kaldırılarak konyaaltını farklı platformlarda da etkin kılabilecek bir girişimcilik ve kültür merkezi tasarlanmıştır. Kamusal amfi ve kamusal saçakla kent hayatına katılan kültür merkezi, tüm sosyal-kültürel faaliyetlerin odak noktası haline gelebilecek konumda ve niteliktedir. 

KONYAALTI KENT MEYDANI 

Konyaaltı kent meydanı peyzaj düzenlemesi yeniden yapılarak, fuar alanına dönüşebilecek boşluklar tasarlanmıştır. Denize doğru yükselen seyir terasıyla meydan çevrelenerek, aynı zamanda da teras altında gölgeli bir alan tanımlanmıştır. 

KENTSEL TASARIM AÇIKLAMA RAPORU 

Sahil yerleşmesi olarak, kuzeyden geçen araç yolu tarafından kıyı ile bağlantısı koparılmış proje alanında, her yaş grubunun yarışma alanını dinlenme, eğlence, sosyo-kültürel faaliyetler ile fuar-ticaret işlevlerine ilişkin mekânsal ihtiyaçlarına cevap verebilmesinde;  

• Lineer şekilde uzayan alanda yaratılacak etkinliklere en geniş anlamda katılarak kullanımını sağlamak için yeni odaklarının yaratılarak yıl boyunca sürdürülebilirliği sağlayacak Konyaaltı sahili boyunca uzanan ve Beach Parka bağlanan dokusal  ve algısal bir süreklilik oluşturulması,  
• Kentle yarışma alanının ilişkisini üç ciddi odak (Akdeniz bulvarı yan yolu, Dumlupınar Bulvarı ve Varyant) geçişlerinin yeniden kurgulanarak, alanı bir uçtan diğer uca kat eden ana yaya bulvarına bağlanıp, sahil bandının kentli tarafından maksimum kullanımının sağlanması,  
• Alan boyunca batıda Beach Park’la bağlantılı bir şekilde başlayan ve batıda limana kadar devam eden ana yaya aksı, önerilen aktivite odaklarını birbirine bağlarken diğer taraftan tüm alanda kesintisiz bir şekilde yaya dolaşımını sağlaması,  
• Alanın ekolojik sistemine saygılı ve korumacı bir yaklaşımın benimsenmesi  tasarım sürecinin bakış açılarını oluşturmuştur.

Harita
Künye
Proje Yeri: Antalya, Konyaaltı
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
Danışman: Güliz Salihoğlu, Pınar Küçükyağcı

Pin It
Mimar

Özlem Eren

F. Tuğçe Barkoç

Egemen Karakaya

Mehmet Hakan Akaydın