Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Philip Morris Seyahat Perakende Satış AŞ Ofisi

Philip Morris Seyahat Perakende Satış AŞ Ofisi, mimaristudio tarafından tasarlandı.

İstanbul Metrocity İş Merkezi'de yapılan proje çalışması, mimaristudio tarafından 2009 yılında aynı grup için Astoria Residence içinde tamamlanan butik ofisin güncel ihtiyaçlara yanıt vermemesi ve uluslararası ölçekte gelişen çalışma koşullarına uyumu açısından, yine mimaristudio tarafından gerçekleştirildi.

Projenin ilk adımı, yeni ihtiyaçlara uygun yeni bir lokasyon tespiti oldu. Bunun için projenin tasarım ekibi mimaristudio ile birkaç alternatif arasında, teknik altyapı ve ihtiyaçlara uygunluk olarak en ideal nokta seçildi.

Planlamada ana çıkış noktası, çalışanların pozisyonları arasında mekan hiyerarşisi olmayan, modern ve vizyoner bir çehreye sahip, mekan içerisinde çalışan kişiyi olumlu olarak motive eden bir iç mimari kurgu sağlıyor. Çalışan personelin şirket içi pozisyonundan ziyade şirket içi ihtiyaçların ön planda tutulduğu bu yaklaşım ile, güncel ve gelecek ihtiyaçlara yanıt veren, şirket performans ve dinamizmini öne çıkaran, modern, net ancak tasarım çizgisi olarak kurumsal havada bir proje ortaya konuldu.

Sade ancak şık mekanlar düşünülen projede ofis, giriş holünün açıldığı bir fuaye alanı ve bu alandan çıkan iki ana dolaşım hattı üzerine planlandı. Ofise ilk girildiğinde doğal taş ve mobilyadan özel olarak imal edilmiş bir banko sizi karşılıyor. Bankonun yönlendirdiği ilk mekan fuaye alanı. Bekleme ve dinlenme haricinde aynı zamanda bir toplantı alanı olarak tasarlanan bu alanı ofisin ana damarı olarak nitelendirilebilir. Mekan bu anlamda kullanılan malzeme, renk, servis imkanı ve aydınlatma konsepti ile ofis içinde çalışan ve gelen misafirlerin rahatlıkla kullanabileceği ve yaşanabilir bir alan olarak tasarlandı.

Fuaye alanından başlayan ve genel hacmin üçgen geometrisi nedeni ile arka servis çıkışında birleşen iki ayrı koridor, ofisi üç ayrı zona ayırıyor. İki kol cephe ile direkt ilişkide olup, ortada kalan alan ise bir çalışma adası niteliğinde. Özellikle tasarımda bu orta ada, gerek renk, gerek malzeme, gerekse planlama olarak ofisin çekirdeği konumunda. Çalışma alanları içindeki tek renk vurgusu, grup çalışma alanlarını da içinde bulunduran bu alanda görülüyor. Aynı zamanda belirli noktalarda aydınlatma armatürüne dönüşen ve bu çalışma kapsülünü düzensiz boşluklar ile çevreleyen dikmeler, alanın vurgusunu güçlendiriyor.

Ofis genelinde, iki ayrı cepheye bakan, iki farklı toplantı odası düşünüldü. Bunlardan bir tanesi 22 kişi kapasiteli genel bir toplantı odası, diğeri ise video konferans imkanı da sağlayan 12 kişilik bir toplantı alanı. Büyük toplantı odasında malzeme ve dokularda daha yumuşak tonlar kullanılırken, diğerinde iddialı renk ve malzemeler tercih edildi. Özellikle küçük toplantı odasındaki tüm duvar elemanları ve toplantı masası konseptin bütünlüğü açısından mimaristudio tarafından özel olarak tasarlanmış ve yaptırıldı.

Bağımsız çalışma birimleri ile grup çalışma alanları belirli bir tasarım kriteri ile ele alınırken direktör odası bu odalardan farklılaştırılmıştır. Mekan, çalışma ve toplantı olarak iki bölüme ayrılmış ve mekan içi ince yapı malzeme seçimlerinde bu ayırım özellikle vurgulanmıştır. Her bağımsız birimde olduğu gibi bu odada da bağımsız bir toplantı köşesi yer alırken, hareketli mobilyalar dışında tüm ahşap uygulamaları kullanıcıya özel olarak tasarlanmış ve yaptırılmıştır.

Büyük toplantı odası dışında ofis genelinde, kullanıcının talebi ile karo halı kullanılmamıştır. Ana giriş ve sirkülasyon alanlarında özel kesim granit seramik, küçük toplantı odasında lamine parke kullanılırken, çalışma alanlarında karo PVC zemin kaplama malzemesi tercih edilmiştir.

Ofis genelinde tüm mobilya işleri, mekanın konsepti ve ihtiyaçlarına göre mimaristudio tarafından özel olarak tasarlanmış ve projelendirilmiştir. Bunun yanında hareketli ofis mobilyaları kapsamında çalışma gruplarının dışında kalan tamamlayıcı ürünlerde Neotek, Connection ve Gotwob gibi farklı markaların, farklı çizgide ve projenin konseptini tamamlayan ürünleri tercih edilmiştir.

Çalışma birimlerinin iki ana koridora bakan cephelerinin etüdleri yapılırken, bu cephelerin doluluk ve boşluk dengelerine dikkat edilmiştir. Dolu yüzeylerin koridora bakan yüzlerinde Future-ist ve mimaristudio ortak çalışması ile hazırlanmış görsel çalışmalar, İstanbul' dan farklı karelerin, sıra dışı yorumları şeklinde göze çarpmaktadır.

Çalışma mekanlarının ortak sorunu olan akustik ve ses yalıtımı konusu proje aşamasında özellikle irdelenmiştir. Bu çerçevede tüm bölme duvarlar, zemin ve tavan bağlantı noktalarından boşluksuz, ses izolasyonlu, farklı katmanlardan oluşan duvar panelleri olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır.

Ofisin genelinde tercih edilen ve tasarım grubunun son yıllarda yaptığı çalışmaların çoğunda öne çıkan koyu tonlar, bu tasarım çalışmasında da duvar ve zemin kaplamalarının yanı sıra cam bölme sistemleri ve aydınlatma armatürlerinde de bir bütünlük içinde kullanılmıştır.

Ofisin tamamında aydınlatma tasarımı aşamasında Dark Aydınlatma' nın profesyonel desteği alınmıştır. Tasarım konseptine ve mekanların kullanım amaçlarına uygun, mekana özel planlamalar yapılmıştır. Tüm alanların bağımsız aydınlık seviyeleri hesaplanmış ve kritik alanlara müdahale edilmiştir. Bu çalışma ile aydınlatma kurgusunu oluşturan ve genel aydınlatmayı sağlayan armatürler, belirli alanlarda dekoratif ürünlerle desteklenmiştir. Dekoratif ürünler ile ilgili seçim ve siparişlerde ise Lumina Aydınlatma ile işbirliği yapılmıştır.

Planlamada açık ofis yaklaşımından ziyade hücreli bir çalışma yapısının tercih edilmesi ile, aydınlatma tasarımında çalışma alanları için önerilen ideal aydınlatma seviyeleri, mekan ve kullanım amacına uygun bir şekilde dengelenerek uygulamıştır. Bu bağlamda, günün değişik zamanlarındaki aydınlatma ihtiyacının farklılık göstermesi nedeni ile aydınlatma kontrolü de projeye entegre edilmiştir. Odalar arasındaki görsel geçirgenlik, tavanların bir algılanmasına ve aydınlatma gruplarının sürekliliğinin sağlanmasına yönelik tasarlanmıştır. Bu tekrarda mekan içlerinde farklı armatür seçimlerinin yanında, çalışma gruplarına özel aydınlatma çözümleri de sunulmuştur.

Projenin sonunda, işverenin kurumsal ciddiyetini içinde barındıran, aynı zamanda uluslar arası kimliği içinde global ölçekte vizyonunu yansıtan, yaşanılabilir bir çalışma alanı ortaya çıkmıştır.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Beşiktaş
Proje Tipi: Mağaza / Showroom
İşveren: Philip Morris Seyahat Perakende Satış AŞ
Aydınlatma Projesi: Dark Aydınlatma
Statik Projesi: Dilek Mimarlık
Mekanik Projesi: HMT İnşaat
Elektrik Projesi: Frekans Elektrik
Fotoğraf: Gürkan Akay
Proje Başlangıç Yılı: 2013
İnşaat Bitiş Yılı: 2013
Toplam İnşaat Alanı: 550 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ayça Akkaya Kul

Önder Kul
Yardımcı Mimar(lar)
Kürşad Hazer