İlgili Projeler

Katılımcı, Kültür ve Sosyal Etkinlikler Evi Ytong YarışmasıPROJE AÇIKLAMASI:

YAKLAŞIM:

Yoğun göçler sonucu yaşanan hızlı nüfus artışı ile kentler zamanla birbirlerine benzemekte, özgünlüklerini hızla yitirmektedirler. Kişiliksiz kentlerin çözümü, farklılıkların zenginliğindedir. Farklı kültürlerin birleşimi ile iletişimsizlik, kopukluk ve yabancılaşma yerine zenginliklerin ortaya çıkması, kent kültürünü de geliştirecek bir faktördür. Farklılıkları ayırmak yerine bir araya getirmek ise kent kimliğini kentlinin belirleyeceği bir ortam yaratacaktır. Bu sebeple kentler yeni keşiflere ve sürprizlere açık olmalıdır.

İstanbul kenti içinde de birbiri ile entegre olamayan farklı sosyal ve kültürel katmalar ortaya çıkmış ve kent ölçeğinde bir yabancılaşma söz konusu olmuştur. Bu farklı katmandaki kentlinin birlikte yaşayabileceği, öğrenebileceği, üretebileceği ve paylaşabileceği bir "Semt Kültür ve Sosyal Etkinlik Evi" birimi bu gelişimde rol oynayabilecektir.

Bu bağlamda projede, bulunduğu çevre ve koşullara uyum gösterebilen, bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunabilecek, kentli gruplara kent yaşamı ile ilgili bilinç kazandıracak, duyarlı bir tasarım ile çevreye tasarımsal bir zorlama yerine, yerel koşullara uyum gösteren, net, yenilikçi bir yaklaşım ortaya konulmak istenmiştir.

MİMARİ ve PLANLAMA:

Bu bağlamda mimaride genel yaklaşım, projenin bulunduğu kıyı alanının kışkırtıcı ve deneyimsel yapısı üzerine özgün, çağdaş ve estetik bir kurgu ile, çevresi ile güçlü bir iletişim kuran ve kentsel doku ile entegre olan bir birlikte yaşama alanı yaratmaktır.

Proje alanının kıyı aksı boyunca devam eden yoğun bir araç ve yaya yolu üzerinde bulunması sebebi ile arazinin caddeye açılan bölümü bir "kent meydanı" oluşturularak kentli kullanımına ayrılmıştır. Giriş bloğu ve çok amaçlı salon birimi "yol-kıyı" aksında kurgulanmış ve bu aks boyunca, röper kıyı düzlemine kentsel geçirgenlik ve erişim sağlamıştır. Arazinin kıyıya yakın açık alanı ile irtibatı sağlanan kent meydanı, projedeki birimlerin fonksiyonları ile de iç içe ancak yapıdan da bağımsız olarak kullanılabilmektedir. Konferans ve gösterilerde bir fuaye, nikah sonrası bir kutlama alanı, yoğun kent hayatından bir kaçış ve dinlenme bölümü, açık sergi alanı, çocuklar için açık bir oyun parkı gibi işlevleri örnekleyebiliriz.

Araziye aynı kotta yayılmak isteğiyle tek kat çözümü tercih edilen projede, birimlerin planlamasında özellikle kıyıya ve güneye yönlenme ön plandadır. Giriş bloğu, bir bağlantı ile irtibatlandırıldığı çok amaçlı salon ile aynı aksta, güney cepheleri kentlilerin açık alan kullanımlarına uygun şekilde çözümlenmiştir. Aynı şekilde atölyeler de her biri bağımsız birimler şeklinde yüzü deniz cephesine dönük bir yaklaşımda ele alınmıştır. Projenin bulunduğu konum dolayısıyla, genel siluette bu birimlerin yapısal formları birer yelkenliye gönderme yapmaktadır. İdari birim ise kent dokusunu bu kurgudan ayıran ancak birimlere geçişi sağlayan bir bağlantı kütlesidir.

Tesise ilk giriş, "giriş bloğu"ndan sağlanmaktadır. Bu blok güney aksı boyunca sergi ve kafe alanı ile kafe alanının açık alana uzantısı şeklinde planlanmıştır. Bloğun karşılama bankosu yanı batı kanadından "çok amaçlı salon", kafe alanı yanı doğu kanadından ise "idari blok" geçişleri mevcuttur. İdari blok içinde idari birimler, danışma birimleri, etüd ve çocuk oyun alanları planlanmıştır. Bu blok aynı zamanda güney aksına uzanan şeffaf geçitlerle atölyelere ulaşımın sağlandığı bir yapıdır.

"Atölyeler", projenin yer aldığı bölgenin ihtiyacına göre sayıları artırılabilecek ya da azaltılabilecek bir düşünce ile parçalı bir yapıda, bağımsız birimler şeklinde planlanmıştır. Her bir atölyenin kabuğu, deniz yaşamına gönderme yapan bir yaklaşımla şekillendirilmiş olup, açık havada da kentlinin kullanımına imkan sağlayacak ve su öğesi ile irtibatı sağlanmış birer teras alanı ile birlikte tasarlanmıştır.

"Çok amaçlı salon" bloğuna, giriş bloğundan yapılan bir giriş dışında kent meydanından da giriş sağlanabilmektedir. Semt ölçeğinde kurgulanan bu salonda, farklı yerleşimler ile toplantı, konferans, tiyatro, gösteri, davet ve nikah gibi organizasyonlar yapılabilmektedir. Binanın güney (deniz) yönündeki şeffaf uzantısı, açık alana da açılabilen bir fuaye alanı olarak planlanmıştır. Bu alan özellikle nikah sonrası kutlama alanı, davet esnasında toplanma alanı olarak düşünülmüştür. Binanın kabuğu, tıpkı atölyelerin mimari yaklaşımında olduğu gibi deniz hayatına gönderme yapmakta olup, binanın sağır bölümleri bir balığın dış kabuğunun (pullarının) farklı formda yorumlanması şeklinde ortaya konulmak istenmiştir. Kullanılan paneller, yarı parlak yüzeyler ile bu etkiyi kuvvetlendirmektedir.

YAPI MALZEMELERİ:

Bulunduğu kıyı alanının kışkırtıcı ve deneyimsel yapısı üzerine özgün, çağdaş ve estetik bir kurgu ile ortaya konulan projede doğal taş, cam, ahşap, brüt beton gibi malzemelerin doğal hali tercih edilmiştir. Atölyelerin mimari formundaki deniz yaşamı vurgusunu tamamlayan ve aynı vurguyu kendi kabuğunda yansıtan çok amaçlı salon dış cephe kaplamasında ise biraz daha ön plana çıkan, vurgulamak istediği algıyı kuvvetlendirici, yarı parlak kompozit ya da metal paneller tercih edilmiştir.
İç mekan zeminlerinde doğal taş kullanımı, çok amaçlı salonda akustik esaslı malzemelere dönüşmektedir. İç mekanların tamamlayıcısı dış teras alanlarında ise doğal taşın yanı sıra ahşabın sıcaklığı da tercih edilmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Tasarımda yön-mekan-fonksiyon birlikteliği göz önünde bulundurulmuştur. Kütle yerleşimlerinde güneş enerjisi kullanımına önem verilmiştir. Cephedeki doluluk-boşluk proporsiyonları ile güneş kırıcılarla da güneş kontrolü sağlanmıştır. Cam cephelerde şeffaf low-e camlar düşünülmektedir. Ek olarak, enerji tasarrufu sağlayabilecek, cam önü güneş kırıcı dikmelerle de soğutma konforu ve iç doğal gölgeleme desteklenmektedir.

Ana giriş binası çatısında oluşturulan cam çatı ile gün ışığı direkt içeri alınmıştır. Güneş kontrolünü sağlamak için bu cam çatıda kullanılan sabit ahşap paneller, aynı zamanda akustik amaca sahiptir. Doğal ışık alan ve iç havanın temizlenmesi de sağlayan iç mekan bitkileri de aynı akustik amaca hizmet etmektedir.

Giriş ve idari bina çatısında uygulanabilecek yeşil çatı, atmosferde bulunan toz partiküllerini filtre edecek, havada veya yağmur sularında bulunan çevreye zarar veren maddeleri emerek toprağa iletecek ve binanın nefes alması sağlayacaktır. Doğal bir ısı ve ses yalıtımı görevi gören bu çatıda oluşturulabilecek güneş panelleri ile de ısıtma ve kullanım amaçlı sıcak su sağlanabilecektir.

Mimari formların tamamlayıcısı olan, giriş ve çok amaçlı salon bloklarının yol ve deniz cephelerinde tasarlanan saçaklar oluşturduğu gölge alanlar ile kullanıcılara açık mekan kullanım imkanı tanımaktadır.

Künye
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Önder Kul

Ayça Akkaya Kul
Yardımcı Mimar(lar)
Kürşad Hazer