İlgili Projeler

1. Ödül, Beylikdüzü Belediyesi Cemevi ve Kültür Merkezi Yarışması

MİMARİ RAPOR

DEV AÇIK ALAN KORİDORU | Kent Parkı

E-5 karayolundan Marmara denizine uzanan Kavaklı Dere havzası, bir açık alan koridoru yaratarak Beylikdüzü ilçesini parçalara ayırmakta, etrafındaki yerleşmeleri ve mahalleri tanımlamaktadır.

Bu dev açık alan koridoru yaklaşık 8000 m uzunluğuyla ve toplam 800.000 metrekarelik alanı ile gelişmekte olan kent dokusunun nefes alacağı dev bir kent parkı olarak çalışacaktır.

1/5000 İmar planı ile bu açık alan koridoru etrafında kurgulanan kamusal yapılar ise bu dev parkı işleten programlar olarak çalışmaktadır.

Bu haliyle Cemevi, Kültür merkezi, park ve spor alanı bu dev parkı işleten kentsel akapunktur noktası olarak çalışmaktadır.

SOSYAL MERKEZ | Külliye

Cemevi, kültür merkezi, spor ve rekreasyon alanlarından oluşan program, gelecekte, arkasında gelişmekte olan konut alanının sosyal merkezi olarak çalışacaktır. Bu sosyal merkez ile mahalleyi ve dev kent parkını birleştirecek bir arayüz önerilmiştir, program parçaları bu arayüz etrafında organize edilmiştir.

ADA ÖLÇEĞİ | Tek bir geometrik mekan sistemi

İbadethane, kültür merkezi, park ve spor alanları içeren bu ada, mahallenin sosyal merkezi olarak bir bütün halinde çalışması beklenirken; jenerik belediye imar planı mantığı doğrultusunda 3 ayrı işlev için 3 ayrı parsele bölünmüş, ortaya büroktatik gereksinimler dışında pek bir anlamı olmayan sınırlar çıkmıştır. İmar ise alelade bir konut parseliymiş gibi verilmiştir. Bürokratik bir takım prosedürler , zorunluluklar sonucu ortaya çıkan bu durum ana tasarım problemi olarak belirlenmiş, 3 ayrı parselin sınırlarını yok eden,parçalar arasında biçimsel akışkanlık kuran bir mekansal sistem önerilmiştir.Her parça bir diğeri ile programatik ve mekansal olarak ilişkilendirilmiştir, mekanların topografya ile birlikte Kavaklı dere açık alan koridoruna akması amaçlanmıştır.

YAPI ÖLÇEĞİ | Geleneksel Anadolu Evi

Alevi ibadethanesi hep saklı kalmış, hiç bir zaman jenerik, sembolik bir biçime ve temsiliyete dönüşememiştir. İşletme açısından da mekansal açıdan da Geleneksel Anadolu evi mantığından kopmamıştır. Alevi dedesinin evi ibadet haneye dönüşmüş, geleneksel anadolu evinin mekansal yapısı ve malzeme kültürü ise Cemevinin özüne sinmiştir.

Proje kapsamında bu tarihi ilişki tekrar ele alınmış, Geleneksel anadolu evinin mekansal izleri ve mantığı soyutlanmıştır.

Geleneksel anadolu evi, çift programlıdır. Mutfak, depo, ahır, avlu (taşlık), bahçe gibi göreceli olarak umuma açık programlar zemin katta, salon ve odalar gibi özel programlar üst katta kurgulanmıştır. Bu iki kat 2 ayrı strüktürel katman olarak çalışmaktadır. Zemin (Kamusal) kat yığma taş iken, Üst (Özel) kat ahşap balon frame olarak kurgulanır. Geleneksel anadolu evlerinde işlevsel ayrım, strüktür olarak da sürdürülmüş bu yolla mekansal bir esneklik saplanmıştır. Geleneksel anadolu evinde zemin kat topografyaya uymuş, onu yeniden tariflemiş, Üst kat ise bunun üzerinde kendi geometrik yapısı ile yerleşmiştir.

Bu bağlamda Kültür merkezi, park ve spor alanları Geleneksel anadolu evinin zemin katı gibi organize edilmiş, Cemevi ise bir üst kota alınarak bu dünyadan mahremiyeti sağlanmıştır. Malzeme ve strüktür konusunda da bu ayrım sürdürülmüş, Zemin kat ve peyzajda iç - dış sürekliliğini bozmayacak şekilde doğal taş dokusu tercih edilmiştir. Cemevi katlarında ise Ahşap strüktür ve dokular tercih edilmiştir.

CEM MEYDANI

Aleviliğin doğa ve doğa güçleri ile kurduğu ilişkiye referansla dogal malzemeler tercih edilmiştir. Stüktür ve bitiş malzemeler brüt ve doğal halleriyle kullanılmıştır. Alevi kozmolojisinde önemi olan merkezi yapı, dört yön ve kapı metaforları cem meydanında soyutlanarak kullanılmış, park ile meydan arasındaki görsel bağ güçlendirilmiştir.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Beylikdüzü
Proje Tipi: Cemevi, Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
Danışman: Bengi Altuğ, Gökhan Turan, Zeynel Lale Eke

Pin It
Mimar

Mehmet Metin Polat

Bilge Altuğ

Ata Kurt
Yardımcı Mimar(lar)
Ecem Özden
Emre Açıkel