İlgili Projeler

1. Satın Alma, Lüleburgaz Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Mimari Proje YarışmasıKENTİN YEŞİL YÜZÜ

YEŞİL KAVUŞMA.

Yapı bir peyzaj elemanı olarak ele alınmıştır. Yaya ve taşıt trafiğinin son derece yoğun olduğu terminal alanlarının kullanıcılarla ilişkisi neredeyse tamamen fonksiyoneldir. Projede söz konusu yoğun ve çok bileşenli terminal binası çözülürken programda ön plana çıkan fonksiyonellik
unsurunun yanı sıra yeşil dokunun yapıya dahil edilmesi çıkış noktasını oluşturmuştur. Programa dahil olan yeşil doku ile terminal binası kente gelen yolcuların hızla ayrıldığı bir son durak-mekan olmaktan çıkmakta, kent konuklarını yeşil bir yüzle karşılayan bir kavuşma mekanı sunmaktadır.

Program, yapı kabuğu ile oluşturulan topografya altında çözümlenmiştir. Kabuk üzerinde açılan boşluklar ile yapının dışa referans vermesi planlanmıştır.

Öneri çözüm ile arsanın batısında ve kuzeyinde yer alan mevcut yeşil dokunun sürekliliğini sağlanırken, oluşması muhtemel kirlilik perdelenmektedir. Oluşturulan topografyanın, kentliye ve kente uğrayanlara bir referans noktası teşkil etmesi öngörülmüştür. Alan içi trafik çözümü, taşıt ve yaya trafiğini bütünüyle ayrıştırmaktadır.

Yoğun taşıt trafiğinden arta kalan alan, nispeten küçük bir meydanla kente kazandırılmaktadır.Tasarımın genelinde benimsenmiş olan yalınlık, tüm fonksiyonların tek çatı altında toplandığı, kolay ulaşılabilir ve algılanabilir mekanlar olarak ortaya konmaktadır.

Öneri çözüm ile yapının, doğal çevreye olan etkisinin en aza indirgenmesi ve örnek teşkil etmesi hedeflenmiştir.Tasarımda, ihtiyaç programında yer alan hacimlere eksiksiz ve yeterli sayıda yer verilmiş, imar kısıtlarına uyulmuştur.

Künye
Proje Yeri: Lüleburgaz, Kırklareli
Proje Tipi: Otogar
Proje Tipi Grubu: Satın Alma
Danışman: Murat Aksu

Pin It
Mimar

Umut İyigün