Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Satın Alma, Adıyaman Aktif Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Kolektif Mimarlar tarafından hazırlanan proje satınalma ödülüne layık görüldü.

Mimari Proje Raporu

Engelli bireyler ve gaziler ile yakınlarının yaşamlarını kolaylaştırmanın ve sosyal yaşamın içinde aktif, üretken olabilmeleri için gereken sosyal mekanizmaları oluşturmak çağdaş bir ülkenin öncelikli görevlerinden olmalıdır. Ülke genel nüfusunun yaklaşık %10 unu oluşturan engellilerin çok az bir kısmı eğitim olanaklarından yararlanabilmekte, yararlanabilenler ise istihdam edilememektedir. Engelli ve yakınlarının eğitimin yanı sıra sosyal, duygusal ve ekonomik olarak da desteklenmeleri gerekmektedir. Bu aşamada en önemli unsur toplumun sosyal duyarlılığını arttırmaktır.

Bu çerçeve içerisinde ele alınan Adıyaman Aktif Yaşam Merkezi engelli bireyler ve yakınlarının fırsat eşitliği kapsamında eğitim alabilmelerinin yanı sıra sosyalleşebilmeleri, meslek edinmeleri ve toplumun bütünüyle kaynaşabilmeleri adına sosyal bir yapı olarak kurgulanmıştır.

Engelli kullanımının yoğun olacağı yapıda az katlı bir kurguya gidilmiş ve proje alanın bütününe yayılarak tüm işlevlerin açık alanlarla doğrudan bağlantıları sağlanmıştır. Proje alanın kent merkezinden uzak olması sebebiyle yapıya kentten ulaşım özel araçlar ve toplu taşıma ile mümkündür. Bu durum proje alanı içerisinde yoğun otopark gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Yapının farklı fonksiyonlarını kullanacak bireyler için parçalı bir otopark çözümüne gidilmiştir.

Proje alanının kentle bağlantısı Batı sınırında bulunan Vartana Yolu ile sağlanmaktadır ve yapıya yaklaşım bu yol üzerinde kurgulanmıştır. Tasarlanan giriş platosu yapının tüm birimleriyle algılanabileceği bir kurgudadır ve merkezi mekanla (avlu) doğrudan bağlantılıdır.

İhtiyaç programında işaret edilen tüm fonksiyonlar bu merkezi mekan etrafında organize edilmiş ve merkezi mekanın aynı zamanda bir sosyalleşme mekanı olarak hizmet etmesi amaçlanmıştır.

Merkezi mekandan dışarı taşan ve alanın kuzey sınırında uzanan atölye birimleri genel yapı kurgusu içerisinde gürültü zonu olarak öngörülmüş ve sistemin dışına taşması sağlanmıştır. Atölye birimleri yapı alanı içerisinde kurgulanan açık alanlarla doğrudan ilişkilidir.

Yapı kuzey ve güney yönlerinden iki betonarme kabuk ile sarılmış ve şeffaf cephelerin merkezi mekana açılmasıyla içe dönük bir kurgu hedeflenmiştir. Kuzey yönünde konumlanan betonarme kabuk içerinde avlu ve açık alanlar yönünde destek ve iş meslek eğitim birimleri kurgulanırken kuzey cephesinde kalan kısımlarda yapının genel çekirdek ve servis birimleri konumlandırılmıştır. Yapının genel kurgusunda yalın bir mimari dil tercih edilmiş ve bu dil malzeme ve strüktür tercihleriyle de desteklenmiştir. Tercih edilen malzemeler yapının herhangi bir kaplama gerektirmeksizin saf haliyle algılanmasını sağlamaktadır.

Sonuç olarak engelli kullanımına dönük az katlı, erişilebilir, algılanabilir ve kolay inşa edilebilir bir yapıya ulaşmak hedeflenmiştir.

Künye
Proje Yeri: Adıyaman
Proje Tipi: Diğer Sağlık Yapıları
Proje Tipi Grubu: Satın Alma

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Barış Demir

Tuna Han Koç

Oya Eskin Güvendi

Sıddık Güvendi