Similiar Projects

Katılımcı, Tasarım Koridorları Ulusal Fikir Yarışması

Tasarım Koridorları Ulusal Fikir Yarışması''nda 4. aşamada elenen 10468 rumuzlu proje.

Proje Açıklama Metni

"Bedenim, gerçek anlamda dünyamın göbek deliğidir, merkezli bakış açısının görüş noktası anlamında değil, gönderimin, belleğin, imgelemin ve bütünleştirmenin yeri anlamında. Şu açık ki ''''yaşamı yükselten'''' mimarlık tüm duyulara birden seslenmeli ve kendilik imgemizi dünya deneyimimizle kaynaştırmalıdır. Mimarlığın asli zihinsel görevi barındırma ve bütünleştirmedir. Mimarlık bizi salt kurgu ve hayal dünyalarında iskan etmek için değil, ''''dünyada-olmak'''' deneyimimize tercüman olmak ve gerçeklik ve kendilik duygumuzu güçlendirmek içindir." (Pallasma,Tenin Gözleri)

"Sanat deneyiminde kendine özgü bir alışveriş gerçekleşir; Ben duygularımı ve çağrışımlarımı mekana ödünç veririm, mekan da bana algılarımı ve düşüncelerimi ayartan ve özgürleştiren aurasını ödünç verir." (Pallasma, Tenin Gözleri)

İMGE [KENT]
Kent barıdırdığı hareketli ve hareketsiz tüm mekanizmalar birlikte var olan bir makinadır. Kentin geçirdiği fiziksel, kültürel, sosyal devinimler kenti, çeşitli formlara sokarlar ve kent bu imgelerin izleriyle birlikte var olmaya devam eder.İzmir kenti de birçok kent gibi, bu imgeleri sıklıkla görüp seçebileceğimiz kentlerdendir.

KIYI [KENT]
Kentin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği kırılmalar özellikle kıyı ile olan ilişkinin şekillenmesi, kente bir kıyı yaşam formu kazandırmıştır.

HAREKETLİ [KENT]
İzmir kıyısının, kentlinin yaşam şekline getirdiği bazı kent hareketleri vardır.Kıyı boyunca doğrusaldır, eğilir, kıvrılır, yataylaşır,içeri geçer ve tüm bunlar gündelik hayatın izlerini kentte okuyabildiğimiz fiziksel sınırlardır.

TASARIM [KENT]
Tasarım, kentteki dolaylı ve doğrudan algılayabildiğimiz tüm bu izlerin takip edilmesiyle başlar.Kıyının tüm bu kent hareketlerinin başladığı, en yoğun olduğu ve bittiği noktalarda yer alır.Aslında kıyı boyunca farkında olmadan takip edip, gündelik hayatta dahil olduğumuz 4 rota vardır.

Rota1 KONAK: [yoğun, tarihsel, hareketli kent odağı] değişen
Rota2 PASAPORT: [kıvrılan,kıyıya yaklaşan, manzara odağı] yoğunlaşan,kesişen
Rota3 ALSANCAK: [kalabalık, merkezi, lineer kent odağı] sınır
Rota4 PUNTA: [kentsel sınır, azalan, son bulan, ticari kent odağı]

Tüm bu kentsel veriler, bizi konak- punta arasında belirlediğimiz 4 noktada farklı farklı duygu düşüce ve beden hallerine sokar. Lokasyona ve bedenin bu hareketine göre şekillenen 4 iz, İzmiri kıyısının değişen algı koridorudur.Konapa gittiğinde kalabalık hissedersin, kendini kaybetmek istersin, pasaportta, yorulursun ve izleyici olmak istersin, Alsancakta şehre dahil olup, karşıda yada arada olmak istersin,Punta''da, kıyının gözle görülmeyen ama fazlasıyla algılanan biri sınırı olduğunu farkedersin,sınırdır, ticari bir limandır ve geçiş yapmak istersin.Beden bu noktadan ne yapacağına kendi karar verir.Ya geldiği 4 rotayı takip edip, geri gidecektir, yada ara sokaklara dahil olup, zamanla kente yeni bir rota kazandıracaktır. Beden özgürdür, ne yapacağını bilir.Katılımcı,o noktaya ayak basandır.

Map
Details
Project Location: İzmir
Project Type: Urban Design
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Architects

Pelin Serin

Pınar Serin

Yusuf Reşat Güner