İlgili Projeler

2. Ödül, Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje YarışmasıUlaşım yapıları bulundukları kentle buluşma noktalarıdırlar. Bu nedenle, fonksiyonelliğin yanı sıra simgesel değer taşımalı, özgün ve akılda kalıcı olmalıdırlar. Önerimiz Uşak kentine, imar planında işaret edilen yarışma arazisi üzerinde topografyanın elverdiği koşulları iyi analiz ederek yerine özgü bir şehirlerarası terminal kompleksi kazandırmayı hedeflemektedir.

Yarışma alanı Uşak-Afyon karayolunun 10. Km sinde doğu-batı yönünde lineer şekilde konumlanmıştır. Alanın kuzeyinde bulunan ve karayoluna paralel olan parsel, imar planında da öngörüldüğü üzere kamulaştırılarak rekreasyon amaçlı kullanılmalı ve bu parselde olası bir yapılaşmanın önüne geçilmelidir.

Önerimiz proje alanına doğu-batı aksında lineer şekilde konumlandırılmış ve terminal kompleksinden geriye kalan alanın da rekreasyon alanına dahil edilebilmesi amacıyla arazinin güney sınırına yaklaştırılmıştır. Bu yerleşim tasarımın çıkış noktası olan simgesel kabuğun, rekreasyon alanının önemli bir parçası olmasına ve yapının Uşak-Afyon karayolu yönünden simgesel kabukla algılanmasına olanak vermektedir. İmar planında öngörülen, yarışma alanını çevreleyen araç yoluna ek olarak kontrollü giriş çıkışların sağlanacağı yolcu ve otobüs için iki ayrı servis yolu tasarlanmıştır.

Yarışma alanında bulunan oniki metrelik kot farkı, öngörülen lineer yerleşimde şartnamede belirtilen gelen-giden-ilçe terminalleri ve peronların ayrımında belirleyici rol oynamaktadır. Tasarlanan kotlanmadan hareketle oluşan terminal kompleksi işlevsel ayrımı bu kotlar aracılığıyla sağlarken, birbirleriyle görsel ve işlevsel anlamda bağlanarak, bir total mekan oluşumu hedeflenmiştir.

Yarışma alanının batı ucunda 0.00 kotunda giden yolcu terminali ve peronları, ortada +6.00 kotunda gelen yolcu terminali ve peronları, doğu ucunda +12.00 kotunda ilçe-köy terminali ve yönetim birimleri konumlandırılmıştır. Öngörülen her terminal kendi içerisinde kafeterya, bilet satış, dinlenme-bekleme alanları ve ticari alanları barındırmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Uşak
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Otogar
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül

Pin It
Mimar

Barış Demir

Sıddık Güvendi

Tuna Han Koç