Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Topografyayı kendine örtü almak

Proje alanının iki köşesi arasında uşak-afyon yoluna paralel yaklaşık 12 metrelik kot farkı bulunmaktadır. mesafe açısından dik olarak kabul edilmeyen bu kot farkı tasarımın çıkış noktası olmuştur. topografyayı yırtan ve tekrardan saran bir kompozisyon oluşturularak bütünsellik sorgulanmıştır. yarışma alanını kuzey tarafı hem mülkiyet sorunu göz önüne alınarak hem de bu bütüncül yaklaşımı destekleyecek şekilde bölgenin yerel yeşil dokusuyla kuvvetlendirilmiş ve uşak-afyon yolu üzerinden yapının topografyayla bütünleşmesi desteklenmiştir. ayrıca tasarımda saat kulesi kurgulanarak bir nirengi noktası oluşturumuş ve hızlı ulaşımda terminalin algısı kuvvetlendirilmiştir.

Ulaşım şeması

Ulaşım şeması oluşturulurken izmir-afyon otoyolu referans alınmıştır. öngörülen ulaşım sistemi terminalden çıkan otobüsler ve terminale gelen diğer araçların uşak yönüne geri dönmelerini sağlayacak eklenti oluşturularak güçlendirilmiştir. ayrıca bu otoyolun yapım sürecinin gecikmesi/ertelenmesi göz önünde tutularak istanbul'da metrobüs ring sistemini sağlayan, çabuk imalata izin veren ve maliyeti bu doğrultuda minimum olan bir sistem kurgulanmıştır. bu ring yol altından yada yol üstünden kot durumuna göre sağlanabilmektedir. ayrıca afyon yönünden gelen araçların terminale girmesini sağlamak için aynı sistem tekrarlanmıştır. fakat afyon yönünden gelen yolun uşak yönüne doğru eğimli olması göz önünde tutulduğunda bu ring sisteminin üst kotta kurgulanması öngörülmüştür.

İmar durumunda verilen yolları referans alan terminal binası bu kurgu içerisine oturtulmuştur. 50 metre genişliğindeki uşak –afyon yoluna yan yollar eklenmiş ve bu sisteme dahil edilmiştir. ayrıca 50 m olan bu yol sistemi yaya ulaşımı için çok kesici bir özelliğe sahip olması ve ileri dönemde bu alanın kamusal potansiyeli göz önüne alındığında yarışma alanına kuzey parselden ulaşım sağlayan bir yaya geçiti ön görülmüştür.

Terminal binası imar yollarından beslenirken, terminal yapısının ana ulaşım elemanı olan otobüsler tamamen bu trafikten soyutlanmış ve kendi ring sistemi oluşturulmuştur. ilçe terminali bu imar yolundan beslenmesine rağmen terminal kompleksinin içerisinde bir bütünün parçası olacak şekilde plan kurgusuna dahil edilmiştir. böyle hızlı ve sık olan bu ilçe ulaşım şeması ana ulaşım şemasından ayrılmıştır. terminal kompleksine gelen diğer araçlar imar yolundan beslenip yapı önünde bir ring kurgu içerisinde duraklama alanlarına ya da yolcularını bırakıp bu alandan ayrılabilmelerine olanak sağlayan bir kurgu oluşturulmuştur.

Kamusal dokunuş 'önü' kamuya bırakılmış bir sahne

Terminal binasının giriş bölümünde servisler,halk otobüsleri, taksiler, otopark vb. unsurlar sahip olunan kot farkı kullanılarak bir platformun altında kurgulanmıştır. böylece terminal binasının önü kamuya bırakılmış bir sahne haline gelmiştir. burada yöresel değerlerin sergilenmesinden, dinlenme alanlarına kadar birçok katalizör bulundurulabilir. ayrıca platformda oluşturulan yırtıklardan bu alana çıkılabildiği gibi bu yırtıklar sayesinde alt mekanda doğal havalandırma yapılabilmektedir.

Künye
Proje Yeri: Uşak
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Otogar
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: Ayhan Öçkaç, Ömer Dabanlı, Serkan Günak, Ömer Uluğnoyan, Mehmet Çalık

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

İbrahim Çelepöven

Hakan Deniz Özdemir