İlgili Projeler

4. Mansiyon, Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Projesi YarışmasıUşak kent merkezi içinde yer alan korunmuş kültürel miras varlığına karşı yoğun yapılaşmanın da etkisiyle sosyal – kültürel donatıların ve yeşil alanların yetersizliği önemli bir problem oluşturmaktadır. Bu problemlerin çözümüne yönelik olarak;

Kent merkezinde görsel ve fiziksel kalitenin arttırılarak, kent imgesine ve yaşamına olumlu katkı sağlayacak mekânlar oluşturulması,

Alanın iyileştirilmesine yönelik tasarım ilkelerinin, estetik, işlevsel, ekonomik ve çağdaş çözümlerinin ortaya konulması projenin ana amacıdır.

Projenin hedeflerinden birisi de İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan meydanları ve rekreasyon alanlarını birbirine bağlayan ve cadde boyunca kesintisiz yaya sürekliliğini sağlayan bir kurgu oluşturmaktır. Kentte yaşayan insanların kentin hareketliliği ile iç içe olması ve çeşitli rekreasyonel ya da günlük faaliyetlerde bulunurken daha güvende hissetmelerine olanak sağlanmıştır.

HÜKÜMET MEYDANI'NIN DÜZENLENMESİ
Alanda mevcut bitki dokusu, tarihi anıt korunarak bir tören alanı oluşturulmuş ve kentin günlük yaşantısını devam ettireceği, insanların karşılıklı etkileşim ve iletişim içinde olacağı, yeşil alan, su ve sert zemin öğelerinin dengesinin sağlandığı, seyir ve toplanma amaçlı bir mekan olması sağlanmıştır.

BELEDİYE MEYDANI VE CUMHURİYET MEYDANI'NIN DÜZENLENMESİ
Belediye binasını saran bir saçak sistemi tüm cadde ve meydan üzerinde devam ettirilmiş ve bir süreklilik sağlanmıştır. Meydan ve çevresi farklı kentsel donatılarla biçimlendirilmiş ve kamusal-kültürel kullanımlarla zenginleştirilmiştir. Modüler satış birimleri gerektiği ölçüde yerleştirilerek kuru meyve ve sebze yerlerini oluşturmaktadır. Çay yeniden düzenlenerek meydana kazandırılmıştır.

Künye
Proje Yeri: Uşak
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: 4. Mansiyon

Pin It
Mimar

Münire Sağat

Barış Ekmekçi

Çiğdem Durukan

Tuncay Gültürk
Yardımcı Mimar(lar)
Metehan Gürsoy
Emre Yolcu