+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Similiar Projects

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi Doğu Kapısı

Üniversite bünyesinde öğretim üyeleri tarafından tasarlanan giriş kapısı 2015 yılında tamamlandı.

Mimarları projeyi anlatıyor:

Yapı, Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşkesinin doğu yönündeki alternatif araç yaklaşımı için tasarlanan giriş kapısı olarak anılır.  Çevresi ve bağlamı ile ilişkisi, teşkil ettiği sınır hattında bir eşik olma özelliğinden öteye gitmez. ‘Üniversite’, ‘bilim’, ‘eğitim’ vb. gibi kavramlarla doğrudan ya da dolaylı herhangi bir ilişki kurmaz, dahası, biçimsel ve sembolik olarak düzeysiz-zorlama kimlik arayışlarına oldukça mesafelidir.

Dolayısıyla yapı; son dönemde ülke genelinde gözlenen üniversite sayısındaki niceliksel artışa ve buna bağlı olarak artan benzer yapı üretimlerinin yerleşikleşen durumuna bakıldığında; normal şartlarda mimarlık üretimi içerisinde ‘olağan’ olarak nitelenmesi gereken tavrıyla; yerleşikleşen suni durumda ne yazık ki marjinal tarafta kalır.  Buna bağlı olarak değinilen yerleşik ‘suni’ üretimlerin mimarlık dışı çevrelerde yarattığı beğeni kalıpları çerçevesinde ‘halen bitmemiş’ olarak ifade edilebilen yapı, ‘bitmiştir’…

Yapı; malzeme, strüktür, kütle ve hacim kurgusu ile salt tektonik bir mimari temsili ifade eder ve 60 m2 kapalı alan, 180 m2 yarı açık alan, 800 m2 lik açık alan düzenlemesinden oluşan bir bütündür. Brüt beton olarak inşa edilen yapıda 25 metrelik saçak; betonarme algısı, kesit boyutları ve bu strüktürel gerçekliğinin kiriş ve boşluk etkileşimiyle yarattığı durum ile baskın bir karaktere sahiptir. Yataydaki bu ifade düşeyde bir uçta kütle, diğer uçta ise parçalı perdeler ile desteklenerek, strüktür, mekan, malzeme ve form etkileşimi sonucu boşluğu kapsayan hacim var olur.

Map
Details
Project Location: İzmir, Buca
Project Type: Gate
Proje Tipi Grubu: Ulaşım
Employer: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Consultant: Orhan Ersan
Ana Yüklenici: Nilgün Özkan İnşaat
Projcet Manager: DEÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Structural Project: Necati Atıcı
Mechanical Project: Ufuk Yılmaz İpekoğlu
Electrical Project: Mehmet Şener
Photography: Emre TUNCER
Project Start Date: 2014
Project End Date: 2014
Construction Start Date: 2015
Construction End Date: 2015
Building Plot Area: 800 m2
Total Construction Area: 240 m²

Pin It
Architects

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Deniz Dokgöz

Halil İbrahim Alpaslan
Contributing Architect(s)
Turgut Şakiroğlu
Gülcan Afacan