Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Ödül, Lapseki Hükümet Konağı ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

Deniz Dokgöz, Ferhat Hacıalibeyoğlu ve Orhan Ersan tarafından tasarlanan proje 2. ödüle layık görüldü.

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Tasarım alanı ve yerleşim kararları
Proje alanı çevresindeki parseller ile ilgili düzenlemelerin temelinde Yeni Hükümet Konağı ve Ziraat Bankası binasının erişilebilirliği ve görünürlüğü önemsenmiştir. Bu düşünceyle Kreş olarak kullanılan yapı ve hastane binasının yıkılması (2 ve 3 numaralı parseller); mevcut otobüs durakları alanının ise ( 5 numaralı parsel) balıkçıların bulunduğu 6 numaralı alana taşınması ve bu alanda her iki işlevin bütüncül bir kurguyla düzenlenmesi öngörülmüştür. Alana ilişkin alınan kararlar sonucunda kıyı bandının sürekliliğine eklemlenen bir meydan (Yeni kent meydanı) yaratılarak, kıyı bandı sürekliliğinde iskeleye ulaşım haricindeki araç hareketliliği ve durağanlığı Atatürk Caddesi yönüne aktarılmıştır.

Öneri yerleşim kurgusu ile kıyı yönündeki yapılaşma eğilimi Atatürk Caddesi hattına yönlendirilerek, cadde üzerinde kütle sürekliliği dolu-boş dengesi ile sağlanmıştır. Hükümet Konağı, meydan, kıyı hattı ve kafe-otobüs durakları bölgesi ise yapısal bir öğe olarak saçak/kent takı ile tanımlanarak, tasarım alanı bütüncül bir yaklaşımla tanımlanmıştır. Yaya önceliğinin gözetildiği kıyı bandı kullanımında kentlinin deniz ile ilişkisini güçlendirmeye yönelik kıyı terası (denize inen amfi) ve deniz üzerinde ahşap iskeleler önerilmiştir. Ayrıca kıyı hattı boyunca önerilen yeşil doku ile deniz-kara yolu arasında tampon bir bölge oluşturulmuştur.

Yapı yerleşim kararları / İşlevsel çözümleme
Lapseki Hükümet Konağı'nın yapılaşma kararının başında, iç mekan ve dış mekan kullanımları arasındaki ilişkilerin önemsenerek, kamusallığın sürekliliği vurgusunun ön planı çıkarılması gelmektedir. Bu anlamda erişebilirlik ve görünürlük ölçütleri gözetilerek, kıyı bandı ve Atatürk Caddesi arasında erişime olanak sağlayan bir yerleşme ve yapılaşma kararı alınmıştır.

Atatürk Caddesi yönünde yapının girişlerinin de konumlandığı bir boşluk/niş yaratılarak, bu boşluğun oluşturulan yeni kent meydanı ve Halk Bahçesi aracılığıyla kıyı bandına eklemlenmesi kurgulanmıştır. Oluşturulan bu boşlukta yer alan rampa ile yapıya bir üst kottan da girişler sağlanabilirken; bu kotta oluşturulan açık mekan sürekliliği ile deniz yönündeki etkinlik amfisine ulaşılarak kıyı bandı ve Atatürk Caddesi arasındaki erişim alternatifleri güçlendirilmiştir.

Yerleşim geometrisi ile öneri yeni kent meydanını tanımlayarak sözü edilen alanla bütünleşen Hükümet konağının işlevsel çözümlenme ve fonksiyon dağılımları yapının kıyı ve Atatürk Caddesi yönlerini önemseyerek düzenlenmiştir. Yapı yeni kent meydanı yönünde galeriler ile boşaltılarak dış mekan hareketliliğin iç mekanda da bu yönde sürdürülmesi ve algılanması amaçlanırken, birimler Atatürk Caddesi tarafına ve güneybatı cephesine yerleştirilerek ana trafik aksında simgesel değeri güçlü kamusal bir imge elde edilmiştir. -3.60, 0.00, + 3.60 ve +7.20 kotu planlarından oluşan yapının işlevsel dağılımı aşağıdaki grafikte görülmektedir.

Yeni kent meydanı
Önerilen yapı geometrisi ve saçak kendi içinde bir açık alanı tanımlamaktadır. Sınırları Atatürk Caddesi yönünde Hükümet Konağı ve mevcut Ziraat Bankası Binası'nın kütleleriyle, deniz tarafında ise saçak/kent takı ile tariflenen yeni kent meydanı, aynı zamanda kıyı bandının sürekliliğinde bir genişleme ve etkinlik alanı olarak tanımlanmıştır. Bina, saçak/kent takı ve yeşil doku ile kendi içinde yeni kent meydanı, kent parkı tören alanı, kent meydanı, rekreasyon alanı ve halk bahçesini kapsayan bir odak alan olarak tariflenmiştir. Yeni kent meydanı, planlanan liman bölgesinden ve mevcut feribot iskelesinden eski kent meydanına erişim hattında konumlanmaktadır ve bu erişim yapının girişlerinin alındığı boşluk ile sağlanmaktadır.

Saçak/kent takı
Kentin önemli ulaşım noktası üzerindeki yer alan tasarım alanında yapılan düzenlemeler ve fonksiyon dağılımları, Hükümet Konağı ile bir bütünlük oluşturacak biçimde ele alınarak, hükümet binasının bir uzvu niteliğindeki saçak elemanı tüm fonksiyonel dağılımları bir araya getiren yapısal eleman olarak kurgulanmıştır. Hükümet Konağından başlayarak kıyı paralel biçimde uzanan saçak/kent takı sırasıyla; etkinlik amfisini, kıyı hattını, kent meydanı geçişini, iskele giriş-çıkışlarını ve son olarak da kafeler ve otobüs durakları kütlesini tarifleyecek biçimde kurgulanmıştır.

Kentin kıyı siluetinde belirgin bir yapısal öğe olarak var olabilecek saçak, kıyı hattı boyunca gölgelikli mekânların oluşturulmasına olanak vermiştir. Yapısal olarak saçak; kompozit kolonlar üzerinde çelik konstrüksiyon olarak tasarlanmıştır ve saçak üzerinde açılan boşluklar ahşap kirişler ile geçilerek, yürüyüş hattı boyunca gölgelikli ve korunaklı alanlar tanımlanmıştır. Saçağı taşıyan kolonlar üzerinde aydınlatma elemanları kullanılarak gece kullanımında düşey ışık bantları ile çevre aydınlatması sağlanmıştır.

Peyzaj kararları:
Mevcut ağaçlar yeni tasarım bağlamında korunarak ve taşınarak, sahil bandında arttırılan yeşil doku ile deniz kara yolu arasında tampon bir bölge oluşturulmuştur. Sahil bandında yaya sürekliliği sağlanarak deniz ve araç yolu arasında çocuk oyun alanları, heykel parkı ve yeşil alanlardan oluşan rekreatif bir koridor yaratılmıştır. Öneri ağaçlar bölgede doğal olarak bulunan türlerden seçilerek adaptasyon süreci minimumda tutularak gelişim hızı maksimuma ulaştırılmıştır. Mevcutta yer alan fıstık çamı(Pinus pinea), çınar (Platanus orientalis) gibi türlere ek olarak Zeytin (Olea europaea), defne (Laurus nobilis), harnup (Ceratonia siliqua) gibi yaprağını dökmeyen ağaçlar, karaağaç (Ulmus glabra), incir (Ficus carica), kestane (Castanea sativa) gibi yaprağını döken ağaçlar önerilmiştir. Artan yeşil doku ile denizden yaklaşan feribotların oluşturduğu vistalarda kentin bakir görüntüsü desteklenmiştir. Sahilde önerilen müşterek resifler ve iskelelerle balık popülasyonunu arttırmak hedeflenmiştir. Artan balık popülasyonu ile birlikte birbirini tetikleyen senaryo öngörülmüştür. Artan balık popülasyonu beraberinde kuşları getirerek, su altında ve su üstünde aktif yaşam hedeflemiş, ayrıca bölge sakinleri tarafından olta balıkçılığına zemin hazırlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Lapseki
Proje Tipi: Hükümet Konağı / Valilik
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Danışman: Cemal Coşak, Bülent Özgür, Kemal Gülavşar

Pin It
Mimar

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Deniz Dokgöz

Orhan Ersan