İlgili Projeler

1. Mansiyon, Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Proje arazisinin bulunduğu doku müstakil konut dokusu olarak kurgulansa da ilerleyen zamanlarda az katlı ve bahçeli oluşundan dolayı bir dönüşüm göstermiş ve kreş, özel eğitim kurumu, çocuk eğitim kurumu gibi çocuklara yönelik mekanlara dönüşmüştür. Tasarım alanı etrafında kırktan fazla çocuk eğitim alanı olarak yeniden işlevlendirilen kurum bulunmakta; buna karşılık alan içerisinde çocukların vakit geçirebileceği park ve oyun alanları yetersiz kalmaktadır. Bu noktada alanın yakın çevresinde varlığı gözlenen çocukları kapalı mekanlara hapseden oyun alanları çocuklar tarafından tercih edilen yerler olarak yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Bu noktada, çocuklar için açık alanların yetersizliği, mevcut yapı stoğundan elde edilen dönüşümler ile mekansal kalitenin artamaması Bornova Çocuk Dünyası tasarımının kurgulanmasında etken olmuştur.

Tasarımın ana fikri, çocuklara günün her saati serbestçe aktivite yapabilecekleri açık, yarı açık ve kapalı mekanları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bunu da çocuklara serbestçe hareket edebilecekleri bir OYUN ÇAYIRI kurgusu ile önermektedir. OYUN ÇAYIRI mevcut park ile başlayan yeşil sürekliliği yapı kabuğunun çatısını da yeşil bir yüzey olarak ele alan ve orta noktada, görsel olarak izlenebilen bir oyun alanı önermektedir. Yapı kabuğu içerisinde çocukların kullanacağı okuma salonu, etkinlik amfisi, atölyeler gibi her türlü eylem, bu yeşil kabuğa çıkabilmekte, çok amaçlı salonun amfisi ile birleşerek kamusal alternatifler sunmaktadır. Çok amaçlı salon kurgusu Bornova Çocuk Dünyası kapalı durumda iken bile dışarıya hizmet verecek biçimde ele alınarak, alanın günün farklı saatlerinde etkin olarak kullanılmasına olanak sağlaması hedeflenmiştir. Yapı kabuğunun bitişi ise kabuktan kopuk ve içerisinde üstte yönetsel aktivitelerin altta ise geçici ve sürekli sergilerin bulunduğu yalın kütle ile sonlanmaktadır. Kütlenin masif etkisi hem kuzeye yönelik bir tavır hem de yapı kabuğunun yeşil kurgusuna bir fon olabilme amacını taşımaktadır. Yapının ana ve servis giriş noktaları ise bu yalın kütle ve ona yönelen yapı kabuğu arasındaki boşluktan alınmıştır.

Künye
Proje Yeri: Bornova, İzmir
Proje Tipi: Sosyal Tesis
Proje Tipi Grubu: 1. Mansiyon
Danışman: Orhan Ersan, Cemal Coşak, Uğur Yılmaz, Ali Kılıç, Harun Kırlıoğlu

Pin It
Mimar

Deniz Dokgöz

Ferhat Hacıalibeyoğlu