Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Expo 2016 Antalya Sergi Alanı

Artı Mimarlık, projeyi anlatıyor:

“EXPO 2016 Antalya”; Antalya’nın Aksu İlçesi’nde 112 hektarlık bir alanda; 2013 - 2016 yılları arasında sürdürülen projelendirme ve uygulama süreci sonucunda 23 Nisan 2016 tarihinde tamamlanarak ziyaretçilerine kapılarını açan uluslararası bir organizasyon mekanının kurgulanması, projelendirilmesi ve müşavirliğini içeren bir süreçtir.

Ülkemizin ev sahipliği yaptığı İLK “EXPO" olma özelliği taşıyan “EXPO 2016 Antalya Uluslararası Bahçecilik Sergisi” etkinliği 23 Nisan - 30 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.  Etkinliğin mekan kurgusu süreci 3 yıl içerisinde, uluslararası iki farklı yetkili kurumun (AIHP ile BIE) müşterek onayı ve ulusal iki farklı yetkili kurumun işbirliği ile hayata geçirilmiştir. (EXPO organizasyonu genel bilgileri için bakınız EK)

“Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya” yaratmak amacıyla, “Çiçek ve Çocuk” temasıyla yola çıkan; kültür, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında bir buluşma noktası olacak olması temellerinin üzerinden çizgilere dönüşen EXPO 2016 Antalya Projesi çoklu düşüncenin kavramsal bir yansımasıdır. 

Expo'ların; en üst düzey karar alıcılardan çocuklara kadar uzanan katılımcı yelpazesinden dolayı; sıra dışı sergiler, diplomatik temaslar, iş toplantıları, kamusal tartışmalar, akademik çalışmalar ve canlı gösteriler gibi sayısız etkinliğe, uluslararası ve ulusal çapta bir iletişime mekan sağlamak kaygısı ile kurgulanmıştır.

EXPO 2016 Antalya'da; gelecek nesillere bırakacağımız dünya kapsamında, “Yeşil” kavramı ve sürdürebilirliği, Kentsel alanlarda kaybolan yeşil renk, Yok olan bitki türleri ve ormanlar, Çölleşme, Küresel ısınma ve Tükenen kaynaklar sorunlarına gerek proje iskeletinde, gerekse akademik ve sosyal etkinlikleri kapsamında değinilmiştir. Bu sorunlara karşı alınacak önlemler ve çözümlere dair bir küresel platform mekansal olarak sunulmuş, aktiviteler içeriğinde çözüm arayışları üzerinde düşünülmüş, konuşulmuş ve farkındalık yaratılmıştır.

Proje kapsamında ise; yenilenebilir ve doğal enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliğinin artırılması, ağaç yoğunluğu, karbon salınımı düşük ürünlerin tercih edilmesi, su değirmenleri, güneş enerjisi uygulamaları, yeşil köprü ve geri dönüşüm uygulamaları, büyük oranda karbon ayak izi miktarının azaltılması gibi konularda duyarlı davranılarak duruşu ile sessiz bir şekilde de sesini duyurmaya çalışmıştır.

Alanın doğusunda yer alan Aksu Çayı’nda alınan su arıtılıp değirmene ulaştırılarak enerji üretilmiş, devamında su havalandırılarak, hiçbir kimyasal kullanmadan 71.500 m2’lik EXPO Gölü’ne taşınmıştır. Daha sonra su, alanın batısında yer alan yangın ve sulama suyu depolarına tekrar arıtılıp gönderilerek, alanın sulamasında kullanılmış, fazla gelen su ise batıda bulunan Tehneli çayına verilerek doğal bir döngü sağlanarak birçok canlıya ekosistem oluşturmuştur.

EXPO Gölü, henüz aradan kısa bir zaman geçmesine rağmen birçok kuş, balık türü ve bitkilere ev sahipliği yapmaktadır ve misafirleri her geçen gün artmaktadır.

Eğitici ve görsel öğeler, bireysel deneyimi ön plana çıkaran aktiviteler ile ziyaretçilerin deneyimleyeceği senaryolar hazırlanmıştır. Tüm alanlarda tema ve alt temalarla bütünleşen mekânsal düzenlemeler planlanmıştır. EXPO 2016, teknolojik uygulamalarla, kültürel ve toplumsal kimliklerin tanıtılmasına yönelik bir etkinlik olmayı hedeflenmiştir. Fikirlerin, kültürlerin, gelecek nesiller için proje ve ürünlerin sergilenmesi amaçlanmıştır.

EXPO 2016 Antalya'da; tüm anlatım ve uygulamalar "engelsiz" planlanmış olup, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin konforu düşünülmüştür. EXPO alanındaki yollar üzerinde; görme, işitme ve bedensel engelli ziyaretçiler ile çocuklar ve yaşlılar için yönlendirme ve durak noktalarına da yer verilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Engelsiz Proje Belgesi alınmıştır.

Projede tüm işlevlerin mekansal dağılımı yapılırken; katılımcı ülkelerin bahçelerini ve kültürlerini sergileyebilecekleri etkinliklerini yapabilecekleri, il-ilçe belediyeleri, kurum- kuruluşların bahçelerini sergileyip, tanıtımlarını yapabilecekleri alanların kurgusu sırasında toplam 1121222 m²'lik proje alanının 75750 m²'lik kısmı parsellere bölünerek ayrılmıştır. Sponsorlar; proje alanının farklı yerlerinde 6 ay süresince bahçeleri ya da tanıtıcı etkinlikleri ile projelendirmenin kurgusal düzenin dışında olarak yer almışlardır.

Proje alanı, ilk aşamada doğu ve batısında bulunan akarsular sebebi ile ıslah projeleri üretilerek taşkınlardan korunmuş, tüm alanı kapsayan altyapı projeleri ve alanın iki ucunda yer alan teknik alan 1 ve 2'de toplanan teknik öğeler bütüncül olarak değerlendirilerek çözümlenmiştir.

Yaya akışının kurgusu mekansal süreklilik çıkışlı düşünülmüş, yer yer meydanlaşan yollar mekan algısındaki değişimin öngörüldüğü yapı çevrelerinde insan ölçeğinin büyütülmesi ile yansıtılmıştır. Alanın ölçeği gereği, yaya sirkülasyonun sağlanabilmesi için shuttle yolu yaya yollarına ek olarak tasarlanmıştır.

Proje aşamasında duygular mekana yansıtılarak, peyzaj tasarımın en etkileyici öğesi olan bitkilerin zaman boyutu, rengi, dokusu, kokusu ve ölçeği etkin kullanılmış, tüm alana bir mekan dinamiği getirilmiştir. Yaya sirkülasyonu üzerinde bu dinamik unsur ile sürprizli köşeler oluşturulmuş, yer yer manzaranın vurgulandığı alanlara yer verilmiştir. Tüm çizgisel dokunuşlar; ziyaretçilerin hafızasında EXPO'ya özgü kokular, hisler, renkler bırakarak, mekanın duygulara dönüşmesi ve bir ömre anlatıcı olabilmesi isteği ile içselleştirilerek yapılmıştır.

EXPO 2016 Antalya’nın tasarım, proje, gelişim ve oluşum sürecinde alan içindeki tüm öğeler; "Tarih, Biyo-çeşitlilik, Sürdürülebilirlik, Yeşil Şehirler" alt temalarından yola çıkarak geliştirilmiştir.  Proje alanı içerisinde, Expo kategorisinin, temanın, alt temaların, sloganın ve misyonun gereği çok farklı işlevler barındıran çeşitli yapılar ve açık mekanlar yer almaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Antalya, Aksu
Proje Tipi: Park
Proje Tipi Grubu: Kentsel Tasarım
İşveren: Expo 2016 Antalya Ajansı
Danışman: Halim Perçin, Hasan Yılmaz
Ana Yüklenici: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Proje Yöneticisi: Halime Özsüt Şenol
Mimari Mesleki Kontrollük: Artı Mimarlık, Koba Mühendislik
Şantiye Yöneticisi: Mehmet Şenol
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Proje Bitiş Yılı: 2015
İnşaat Başlangıç Yılı: 2014
İnşaat Bitiş Yılı: 2016
Arsa Alanı: 1.121.222 m²
Toplam İnşaat Alanı: 119.109 m²

Pin It
Mimar

Halime Özsüt Şenol

Işıl Farukoğlu

Ekrem Kurum

Selçuk Ekiz

Mustafa Akar

Filiz Çabuk