Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Kepap 49 Park Caddesi

Kebap 49 Ankara’nın kentsel kültürünün önemli bir parçasıdır.

İnşa edileceği Ankara’nın en işlek caddelerinden birisi olan Park Caddesi’nde köşe arazisinde tek bir kütlede kurgulanmıştır. Bu kütlenin kurgusu iç ve dışın birbirini takip ettiği, aralarındaki sınırın kalktığı bir akış içerisinde planlanmıştır: Yapının kendisi aynı zamanda bir dış mekandır, formu da bu iç dış muğlaklığı vurgular niteliktedir.

Yapının  tektoniğinde-malzeme seçimi ve strüktür- sadelik, formunda da okunaklılık vurguları önemlidir. Kebap 49’un kentsel kültürde yer alan sade ve güvenilir karakterine gönderme yapılmıştır. Yapının kütlesindeki geri çekilmeler ve dışarı çıkan saçaklar iç dış geçirgenliğini kuvvetlendirirken aynı zamanda da mekan çeşitliliği yaratmakta ve her mekanın dışarıyla ilişkili olmasını sağlamaktadır. Böylece yemek hollerinin hepsini karşılayan bir bahçe veya teras oluşmuştur.

Köşe arazisinde yer alması yapıya iki cepheden de sergilenme avantajı kazandırmıştır. Cephenin Park Caddesi’yle direk olarak görsel ilişki içerisinde olması, içeride yemek yiyen insanların sergilenmesi fikrini pekiştirmiştir. Bu sebeple yemek holleri cephede çözülüp cephelere vitrin işlevi kazandırılmıştır.

Bu köşe arazisinin dışarıdan en bağımsız ve cephe ihtiyacı duymayan kısmında ise restoranın kamusal olmayan fonksiyonel alanları konumlandırılmıştır. Bu alanlar teknik altyapı, mutfak, düşey sirkülasyon, ıslak hacimler, şaftlar ve servisler olarak düşünülebilir.

Özellikle yapının kütlesindeki geri çekilmeler ve dışarı çıkan saçaklar iç dış geçirgenliğini kuvvetlendirirken aynı zamanda da mekan çeşitliliği yaratmakta ve her mekanın dışarıyla ilişkili olmasını sağlamaktadır. Böylece yemek hollerinin hepsini karşılayan bir bahçe veya teras oluşmuştur. Aynı zamanda üst kattaki teraslar çift katlı bahçe konseptiyle şekillenmiştir.

Düşey sirkülasyonların kurgusu da mekandaki kullanım yoğunluğu göz önüne alınarak yapılmıştır: yemek holleri girişten itibaren düşey sirkülasyona doğru sırayla dolmakta, eğer alt kat dolarsa ancak o zaman üst kata geçilmektedir.

Yapıda tek büyük bir yemek holündense birden çok yemek holü tasarlanmıştır. Bunun sebeplerinden en önemlisi tek büyük bir yemek holünün restoranı büyük ve boş göstermesinin davetkarlığı azaltmak gibi farklı dezavantajları olabilmesidir. Bunun dışında servisi (iç işleyiş) kolaylaştırmak, mekan konforunu (ses, koku gibi) sağlamak ve farklı kullanım alternatiflerine  (büyük-küçük gruplar, çiftler, iş toplantısı vb. farklı sosyal gruplar) olanak sağlamak gibi kriterler tasarım sürecinde göz önüne alınmıştır.

Künye
Proje Yeri: Ankara, Yenimahalle
Proje Tipi: Restoran / Kafe / Bar
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Özbeyoğlu Ailesi
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Arsa Alanı: 1.450 m2
Toplam İnşaat Alanı: 1.200 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Orçun Ersan

Nilgün Deniz

Uğur Furtana