Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Yarışması

MİMARİ RAPOR

Tespit 1:

Proje alanı yakın çevresinde yer alan bina adaları, binaların giriş katlarının 3. boyuta kaldırılması ile oluşmaktadır.

Tespit 2:

Yine bölgede bulunan yapı adaları, yeşil alanlar ile keskin sınırlar ile ayrılmakta, iç içe geçememektedirler.

Tespit 3:

Yapılar optik ve fiziksel anlamda katı ve kapalıdır. Geçirgen değillerdir.

Tespit 4:

Bölgede bulunan yeşil alanlar, yüzey olarak yeterli olmasına rağmen birbirinden kopuk ve bir üst kurgunun eserinden ziyade rastgele oluşmuş alanlar olarak göze batmaktadır.

Hedef 1:

Proje alanı, bina programından beklenen kentsel odak noktası kimliğini, kentsel bir yapı ve meydan yerine tüm bölge mevcut yeşil alanlarının yeniden kurgulandığı bir senaryoda, sürpriz bir kentsel bir park - koru şeklinde değerlendirilmelidir.

Hedef 2:

Toplu taşıma araçları, bir noktada yoğunlaştırılıp o alanı otobüs terminali kimliğine sokmayıp, seyrekleştirilerek lineer bir ring üzerinde dağıtılmalı ve günlük hayatın içerisine uygar bir biçimde normalize edilerek (tıpkı sokakta, caddede, mahallede olduğu üzere)

Hedef 3:

Toplu taşıma trafiğine bağlı oluşan çevre kirliliği sıfırlanmalı, böylece Aktarma merkezi kavramının çağrıştırdığı olumsuzluklar dileması yıkılmalıdır. Bu doğrultuda, yapılacak binaların olabildiğince doğal önlemlerle iklimlendirilmesi de hedeflenmiştir.

Kentsel kurgu:

Proje alanı, kent merkezinden gelen metronun son durağıdır. Çevre mahalleler göreceli olarak yeni kurulmuş ya da kurulmaktadır. Mahalleler içerisinde (savruk da olsa) yeterli yeşil alanlar mevcuttur. Doğru bir üst ölçek stratejisi ile bu kopuk yeşil alanlardan (bir süreklilik yaratmak sureti ile) hem gezinti, hem de emniyetli bisiklet yolları için yararlanmak mümkündür. Alanın güney doğusunda yer alan Ege Üniversitesi ormanı da bölge için (ne yazık ki) atıl bir yeşil alan olarak göze batar. Bu alan, otoyol boyunca kuzeye doğru giden kanal evresi yeşil alanı ile birlikte kurgulanabildiği takdirde özellikle hobi ve spor bisiklet kullanıcıları için önemli bir bisiklet kamp alanına dönüştürülebilir. Proje alanı, üst ölçekte önerilen yeşil koridorlar sisteminin düğüm noktasında yer alır ve tavrını, o sisteme entegre olmak ve yeşil kopukluğunu önlemek üzere gösterir. Amaç, kentsel bir meydan yaratmaktan ziyade, kentsel bir koru/park yaratmaktır.

Kütle ve çevre plastiği:

Yukarıdaki tespit ve hedeflerin doğrultusunda önerilen yapı, kentsel ve anıtsal bir cüsseye sahip olmayı reddeder ve proje alanında kurgulanan kent korusunun içine sirayet ederek yeşilin içine dalar, yeşilin de kendi içine girmesine olanak tanır. Ticaret harici işlevlerin zeminden koparılması ile daha da hafifleyen yapı, zeminde oluşan sokaklarından da yeşilin akmasına olanak tanır. Bina çelik konstrüksiyondan oluşturulacaktır. Cephe malzemesi ağırlıklı olarak saydamlığı yüksek camdır. Amaç, yeşil ile iç içe geçmiş, yazın yeşille kamufle edilmiş, kışın ise dalların arasından kış güneşini yansıtan mütevazı bir yapı tasarlamaktır.

Ulaşım kurgusu:

Aktarma istasyonlarında amaç, yolcuyu en kolay şekilde bir sonraki bineceği araca ulaştırmaktır. Metro, otobüs, otobüs dolmuş, dolmuş taksi vb. aktarmaların sağlıklı yapılması, sadece yolcu değil, aynı zamanda araç trafiğinin de doğru işlemesine bağlıdır. Hayal edilen koru ile aktarma merkezinin bir arada işleyebilmesi için, öncelikle alanın rahatsız edici otobüs yığınlarından arındırılması amaçlanır. Otobüslerin lineer bir durak dizini mantığı ile izleyecekleri güzergah, takip edilen ringin alışageldiğimiz, içinden otobüs geçen, içinde durak bulunan sokaklarınki kadar basit bir işleyiş getirir.

Böylece gerek yolcular, gerekse sürücüler rastgele ve karmaşık yollar izlemek zorunda kalmayacaktır. Otobüslerin seyrekleştirilmesi ile de koruda bir "kellik" yaratmanın önüne geçilecektir. Yine dolmuşların da bu ringin içerisinde yer alan bir küçük ring sistemi ile alana mümkün olduğunca teğet geçmesi sağlanacaktır. Basit ama etkili işlemesi amaçlanan aktarma senaryosu, sadece yolculara değil, aktarma istasyonu alanını kat edip kuzey yönüne (yeni Evka proje alanları da dâhil olmak üzere) geçmek isteyen kullanıcılar için de bir rahatlama getirecektir.
İzmir genelinde kurgulanan bisiklet rotaları için de önemli bir aktarma ve buluşma merkezi olması beklenen alan, bu beklentilere cevap verecek alt yapıya kavuşturulmakla birlikte, bisikletleri koru/park bölgesinin dışında tutarak, tüm bisiklet yollarını çeperinde sunar.

Bina programı kurgusu:

Öneri proje, talep edilen programı, eğitim ve tiyatro fonksiyonlarını zeminden yükseltmek, ticari ve yardımcı diğer işlevleri ise zemin kotunda (Güney-Kuzey aksında sokaklar yaratacak şekilde) düzenlemek sureti ile keskin bir şekilde ikiye ayırmıştır. Eğitim merkezi ve Tiyatro birimlerinin ana girişleri de bu sokaklarda ve koru/park düzenlemesinden beslenecek şekilde yine zemin kotundadır.

Tiyatro girişi zeminde bir ön fuaye olarak da adlandırılabilir. Bu mekândan üst katta bulunan ana fuayeye, (tiyatro binasının bir kimlik öğesi olarak da tanımlanabilecek) heykelsi bir merdivenle ulaşılır. Ana fuaye, sergi salonu, çok amaçlı salon, medyatek ve tiyatro salonuna hizmet eder. Tiyatro sahnesi, arazinin kuzey tarafında doğal topoğrafyanın elvermesi ile açık otoparktan servis alabilmektedir. Keza sanatçı girişi de bu konumdadır.

Zemin seviyesinde bulunan ikinci bir bina girişi eğitim merkezine hizmet eder. Eğitim merkezi, bir üst katta ana fuayeye bağlantılıdır. Programda yer alan dans salonu, çocuk eğitim merkezi, atölyeler vs. gün ışığından ve koru atmosferinden olabildiğince yararlanabilecek şekilde çözülmüştür. Programın tavan yüksekliği elveren işlevleri, bir asma kat aracılığı ile çözülmüştür. Zemin altında yer alan 2 bodrum katı, gerekli kapalı otopark, teknik hacim ve sığınak işlevlerine imkân tanıdığı gibi birimlere servis imkânı da sağlar.

Harita
Künye
Proje Yeri: İzmir, Bornova
Proje Tipi: Kültür Merkezi, İstasyon / Durak
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: Tuncay Gün, Enise Burcu Derinboğaz, Binali Tercan, Nilay Özger

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Rahmi Uysalkan