Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Maltepe Başıbüyük TOKİ Konutları - Parsel 49

Atelye 70 tarafından yapılan kapsamlı bir kentsel dönüşüm projesinin parsel bazında inşa edilen ilk etabı olan Parsel49 konut sitesi 2021 yılında tamamlandı.

Projenin tasarımcılarından Doğu Kaptan, Başıbüyük ve Gülsuyu-Gülensu mahalleleri için bir kentsel dönüşüm modeli olarak sundukları projeyi aşağıdaki gibi anlatıyor:

"Bölgeyi incelediğimizde 1950’lerin başından itibaren İstanbul E-5 otoyolu merkezli sanayileşme politikası ve iş gücü ihtiyacı nedeniyle kırdan kente göç olgusu yaratırken, kırdan kente göçenler, şehir yaşamının zorluklarıyla karşılaşmış, bu zorlukları akrabalık ve hemşerilik ilişkileriyle aşmaya çalışmışlardır. Gülsuyu-Gülensu ve Başıbüyük mahalleri de bu doğrultuda gelişi güzel gelişen gecekondu yapılaşmasına sahne olmuştur.

Proje alt bölgesi olan Başıbüyük mahallesi düşük yoğunluklu, daha seyrek bir yapılaşmaya sahip olmasının yanı sıra parsel sahipliliği açısından büyük bir çoğunluğu kamu mülkiyetindedir. Ancak bu bölge de üzerinde plansız spekülatif konut gelişimi baskısını hissetmektedir. Özellikle çevre hinterlantta gelişen mega projeler, dev üniversite kampüsleri ve hastaneler gibi yoğunluğu çeken oluşumlar bu gelişim baskısını daha da hızlı arttırmaktadır. Bu anlamda zaman içerisinde mahallenin kendine has romantik görüntüsünü kaybedeceği maalesef öngörülmektedir.

Modern planlama ve kentsel tasarım ilkeleri ekseninde katılımcı ve bütüncül bir plan ile alt bölge olarak tarif edebileceğimiz alanda planlanan alt merkez ve konut alanları yaptığımız çalışmanın omurgasını oluşturmaktadır. Bu plan çalışması getirdiği şehircilik standartları ve sosyal çeşitlilik ile sadece Başıbüyük mahallesini etkilemeyecek yarattığı zengin açık-kapalı yaya odaklı, yeşil ve mavi ile bütünleşen kamusal mekanları ile çevre hinterlandına da önemli katkılar sunabilecektir.

Proje bir planlama ve kentsel tasarım çalışması ve de bir tür yerinde dönüşüm modeli olarak doğmuştur. Şu an plan kapsamında bir ada bazında gerçekleştirilen mimari uygulama süreci de tasarlanan bütünün ilk etabı ve örneğidir.

İlk etap kapsamında gerçekleştirilen konut alanı ada bazında dönüşüm ile kamuya açık ortak alanlara imkân veren bir komşuluk grubudur. Sosyal konutlar yatayda gelişen ve alanın zorlu topografyasına uyum sağlayan kademeli mimarisi ile ölçek bağlamında çevresi ve kurguladığı peyzaj ile entegre olmaktadır. Bloklar arazinin sahip olduğu eşsiz deniz manzarasına yönelerek ve birbirlerinin görüşünü kesmeden konumlanmıştır. Sokak kültürünü benimsemiş yapı adasında mahalle kültürünün değişmezi olan komşuluk geleneğinin devam ettirebilmesi için sosyal donatılar açık-kapalı alanlar olarak planlanmış, kapalı alanlarda doğal ışık ve hava sirkülasyonu özellikle düşünülmüş, teras ve balkon gibi manzaraya yönelen açık mekanlar projenin karakteristiğini oluşturmuştur.

Sonuçta kentsel dönüşüm sürecinde yapı, sokak, mahalle üçlü sistematiğini ön plana çıkaran, dönüşümü hem mekânsal hem de yaşamsal bileşenleriyle ele alan, “sosyal etki yaratan” bir model önerilmek istenmiştir."

* Başıbüyük Mahallesi alt bölgesine ait nazım plan İBB ve Maltepe belediye işbirliğiyle yürürlüktedir. Planın altlığını oluşturan Prof. Hüseyin Kaptan’ın özet raporuna ise buradan erişebilirsiniz.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Maltepe
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Konut
İşveren: Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Maltepe Belediyesi
Danışman: Ekim Kaptan
Ana Yüklenici: Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Maltepe Belediyesi
Peyzaj Mimarlığı: TÜMAŞ , Atelye70 Planners and Architects, Atelye70 Planners and Architects
Statik Projesi: TÜMAŞ
Mekanik Projesi: TÜMAŞ
Elektrik Projesi: TÜMAŞ
Fotoğraf: Serdar Temizkan, Kıvanç Başak
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Proje Bitiş Yılı: 2021
İnşaat Başlangıç Yılı: 2017
İnşaat Bitiş Yılı: 2021
Arsa Alanı: 20.000 m2
Toplam İnşaat Alanı: 40.000 m²

Pin It
Mimar

Hüseyin Kaptan

Doğu Kaptan

Yonca Temizkan

Marco Lombardini

Fatma Gençdoğuş

Seda Sultansu

Marco Biozzi

Erkan Göray

Murat Er
Yardımcı Mimar(lar)
Başar Tosun
Buse Katana
Deniz Gürsu