İlgili Projeler

Nevmahal

TAMatolye tarafından tasarlanan apartman, İstanbul Bağcılar'da bulunuyor.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Topoğrafik konumu ve çevresinde yer alan kamusal donatılar sebebiyle oldukça avantajlı bir konuma sahip olan projenin, bu avantajları güçlendirecek bir kütle ve plan yapısı ile tasarlanması hedeflenmiştir.

Tek blok olarak planlanan yapı kütlesi, kuzey ve güney yönünde iki parçaya ayrılmış; bu iki parçanın ortasında kalan boşluğa kat holü yerleştirilmiş, bu sayede kat holü alanın güneş ışığı ve temiz hava alabilmesi sağlanmıştır.

Yapının yaşam alanları olan salon ve mutfağın bulunduğu doğu ve batı cephesi; şeffaflığın öne çıktığı, nispeten daha sakin bir cephe karakteri sergilerken, kuzey ve güney cepheleri ise pencere hizaları ve genişliklerinin değişkenlik gösterdiği hareketli bir yapıya sahiptir.

Genel planlama yaklaşımı olarak pencereler maksimum büyüklükte kullanılmış, özellikle doğu ve batı yönünde yer alan salon ve mutfak pencereleri, gün ışığından en fazla fayda sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu mahallerinin yanı sıra, yatak odaları ile ıslak hacimler gibi ikincil mahallerin de yakın çevrede yüksek yapı bulunmamasının getirdiği avantaj ile, mahremiyet unsurları gözetilerek, olabilecek en fazla şekilde gün ışığı ve manzaradan faydalanmaları hedeflenmiştir. Bununla birlikte pencerelerin geometrileri, yüksek yapılarda bulunması gereken güvenlik önlemleri göz önünde tutularak şekillendirilmiştir.

Yapının yer aldığı çevrede çok fazla ağaç olmaması sebebi yapı bünyesinde yeşil dokunun yer alması hedeflenmiş, bu amaçla her 3 katta bir, kat holleri önünde, ağaçların yer alacağı yeşil platformlar tasarlanmıştır.

Doğu ve batı yönlerinde yeşilin düşey sürekliliği ile kuzey ve güney yönlerinde yapı cephesindeki hareketli cephe tasarımı kütlenin karakteristik özelliğini oluşturmuş, çevre dokudan farklılaşması ve yenilikçi bir karakter kazanması sağlamıştır.

Yapı planlaması, yönetmeliklerce tariflenen ve sınırlandırılan alan içerisinde, gerekli konfor şartları gözetilerek, kullanıcı için olabilecek en fazla verimi alacak şekilde oluşturulmuş; plan şeması, tefrişat ilişkisi bağlamında oldukça hassas bir şekilde ele alınmıştır. Özellikle dolap alanları mümkün olabildiğince geniş şekilde kurgulanmış, hem daire içi alan hem ortak alanlar kullanıcı konfor prensipleri göz önünde olacak şekilde tasarlanmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Bağcılar, İstanbul
Proje Tipi: Apartman
Proje Tipi Grubu: Konut
İşveren: Karkın Gayrimenkul
Ana Yüklenici: Karkın Gayrimenkul
Statik Projesi: Osman Demir
Mekanik Projesi: Metin Meriç
Elektrik Projesi: Özcan Kocaman
Maket: Maketsan
Fotoğraf: Barış Çavuş, Kürşat Gökahmetoğlu, Burak Şükrü Sahan
Şantiye Yöneticisi: Kemal Özoğlu
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2016
İnşaat Başlangıç Yılı: 2016
İnşaat Bitiş Yılı: 2017
Arsa Alanı: 809 m²
Toplam İnşaat Alanı: 5,393 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mustafa Taner Arıkan
Yardımcı Mimar(lar)
Kaan Şahinbaz