Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

İstiridye Apartmanı

CM Mimarlık tarafından tasarlanan İstiridye Apartmanı, Etiler’de bulunuyor.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi’nde bulunan proje yoğun konut dokusunun olduğu bir bölgededir. 1960’lardan beri konut kullanımının zemin kullanımları da dâhil büyük oranda ticari birimlerle sekteye uğramayan hali ile bugün de mesken bölgesi karakterini devam ettirmektedir. Hâkim olan ayrık nizam yapılaşma ve genellikle kot kullanımı yoksa bodrum kat içermeyen ve çekme alanlarının bahçe kullanımlarına müsaade ettiği bölge tipolojisi bugün yapı yenilemeleri ile bazı farklılaşmaları beraberinde getirmektedir.

Söz konusu proje alanı bir köşe parseldir. Komşu ilişkileri bir tarafta bir konut yapısı ile uzun tarafta katlı bir otopark yapısıdır. Parselin yapılaşma koşulları kontur-gabari kıstasları dâhilinde aynı parselde bulunan bir önceki yapı referanslarıdır. Yapı konuşlanması da bu yapıya bağlı kurgulanmış, köşe noktalarını almıştır. Mevcut yapının içerisindeki konut paylaşımları ise kat bazında değişmemekle beraber sabit gabariye dâhil olan çatı ve bahçe katı konut kullanımı ile farklılaşmaktadır. Dolayısıyla muhtelif diğer benzer yenileme bölgelerinde de gördüğümüz yapısal, mimari kararları temel kütlesel kararları almakta engel oluşmaktadır. Kontur gabari şartlar ve malik, uygulamacı sabitliği başat mimari kararların nüvelerini evvelinde hazır etmektedir.

Bu bilgi ve şartlar dâhilinde bir önceki binanın hacimsel verisini giriş çıkış organizasyonları ve çekme, eksiltmeye dayalı cephe kararları ile yeni bir binaya evirmeye gayret ettik.

1970’lerde inşa edilmiş bir önceki binanın sahip olduğu özellikle sokak tarafları yeşil dokusu, yetişmiş ağaçları büyük oranda yapı ile tekrar, yeniden ilişkilendirildi. Bahçe kotu ilişkili konutlar ve üçe ayrılan blok girişleri  ağaç organizasyonu ile kararlaştırıldı.

Konut balkonları, iç mekân ile ilişkilenebilir bir kurguda içeri çekilerek oluştu. Alüminyum paneller güneş koruyucu veya kısmi mahrem oluşturma gayesiyle bir cephe elemanı olarak yer buldu.

Yapının sokak ile arasındaki arayüz, apartmana dair bir rekreasyon alanı olarak tarif edildi ve yapıldı.

Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: Apartman
Proje Tipi Grubu: Konut
Mimari Proje Ekibi: Sezin Ergene, Deniz Gezgin
İşveren: RAM Gayrimenkul
Ana Yüklenici: RAM Gayrimenkul
Peyzaj Mimarlığı: Landworks

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Cem Sorguç