+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

NOTCH | YARIK

Silkar Plaza'da sergilenen Silkar Plaza Notch; doğada var olan ham malzemenin işlenerek ve tasarlanarak farklı doğal bir form ve strüktürde tekrar algılanması süreci olarak tasarlanmış.

PIN, projeyi anlatıyor:

Kullandığımız akdolam mermer, bitki türleri, mekansal çözümlemeler ile doğal ve yapay çevremizle olan etkileşimimizi arttırmanın ve bağımızı geliştirmenin önemi vurgulanmak istenmiştir. Notch deneyimlenmesi tüm duyularların bütünleştiği; malzeme-renk, hacim-ölçek, ışık-bitki değerleri ile doğal olgulara görünürlük kazandıran Fenomenolojik kavrayış kuvvetidir. Zemin ile kurduğu kuvvetli ilişkiyi kullanılan bitki türleri ile ön plana çıkarmak ve tasarımı doğa ile bütünleşmiş farklı kayaç oluşumları, derin vadiler, eğimli düz yüzeyler, mağara oluşumları gibi doğal ögelerle betimleyip sınırlayarak yorumlanan mekansal tanımı kullanıcıya hissettirmektir.

‘Manevi olandan maddi olana... Dışsal, kaos, güç, inşa _ insan bedeni üzerinden - ideal, güzellik, düzen, içsele - tinsel düşünceler. Tüm bunlar, yaratım döngüsü.’

Biofilik konusu kapsamında, tasarımda yaratılmak istenen etki bitkilerle güçlenmiştir. Mekânın öğle saatleri haricinde direkt gün ışığı almayan, loş ve klimalı ortamına uygun olarak tropikal ve az bakım gerektiren bitkiler seçilmiş olup, optimum toprak derinliğini sağlayan kaide içine yerleştirilerek bir bütün oluşturmuşlardır.

2 cm kalınlığındaki AKDO levhalar, 2-6 cm arasında değişen parametrik bir anlayışla birbiri üzerine düşey bir düzlemde montajlanmaktadır. Levhaların alüminyum kesitleri malzemenin hafiflemesini ve birbiri üzerine kolayca montajlanması sağladı.

Map
Details
Project Location: İstanbul, Bayrampaşa
Project Type: Temporary Structure
Employer: AKDO
Consultant: Seçkin Pirim, Fem Güçlütürk, Arzu Nuhoğlu
Ana Yüklenici: Silkar Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Alt Yüklenici: Detay Metal
Structural Project: Nelsa İnşaat
Çelik Projesi: Nelsa İnşaat
Photography: Yercekim Mimari Fotograf
Construction Site Manager: Nelsa Inşaat
Project Start Date: 2017
Project End Date: 2017
Construction Start Date: 2017
Construction End Date: 2017
Total Construction Area: 40 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Akın Arslan

Berna Itah

Çağlar Biber

Ebru Ulu

Fikret Sungay

Mert Sezer

Mina Öner

Salih Küçüktuna

Tuğçe Seda Mut