Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Şişli Belediyesi Hizmet Binası

Boran Ekinci Mimarlık ve Hakan Dalokay Mimarlık tarafından tasarlanan belediye hizmet binası ARKIV Seçkileri 2013'te yer alıyor.

Yapı lineer bir ana strüktür ile bu strüktürü çevreleyen bir yeşil kabuğun ilişkisi içinde ortaya çıkar. Yeşil kabuk, kırılan yüzeyleri ile yapının çevresi ile bağlantılarını görsel ve fonksiyonel açıdan güçlendirir; yapı çevresinde hareketli bir dolaşım sistemi oluşturur. Kabuğun kırılarak farklı kotları birbirine bağlayan yüzeyleri sayesinde, yapının zemin üzerindeki –toplam 12 metre yüksekliğindeki- ilk 2 katı topografyanın bir parçası haline gelir. Böylece belediye yapısının giriş bölümü ile halkın kullanımına açık alanları görsel olarak üst katlardan ayrılırken; yapı olduğundan alçak görünür ve zerafet kazanır. 4er metre yüksekliğindeki üst katlarda ise yapı strüktürü sürekli bir gölgeleme sistemi ile çevrelenir. Sistemi oluşturan, eksenlerinde hareket eden paneller sayesinde yapıda hem maksimum enerji tasarrufu sağlanır; hem de cephelere hareketlilik, kütleye hafiflik kazandırılır. Yapının önemli bir avantajı plan kurgusunun sadeliğidir. Alt katlarda tercih edilen l plan ile üst katlarda tercih edilen 2 yandan çekirdekli lineer plan, oldukça karmaşık bir işlev programına sahip olan yapıya algı ve kullanım netliği/ rahatlığı sağlar. Yapının iç mekanlarında galerili ve köprülü bir dolaşım sistemi tercih edilmiştir. Ana dolaşım hattı yan akslarında yer yer boşaltılarak galeriler oluşturulmuştur. Her katta devam eden bu galeriler sistemi sayesinde katlar arası iletişimin yanı sıra dolaşım alanlarında iç mekan deneyiminde ferahlık sağlanması amaçlanmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Şişli, İstanbul
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: Şişli Belediyesi
Fotoğraf: Cemal Emden
Proje Başlangıç Yılı: 2010
Proje Bitiş Yılı: 2011
İnşaat Başlangıç Yılı: 2011
İnşaat Bitiş Yılı: 2013
Arsa Alanı: 5.200 m2
Toplam İnşaat Alanı: 28.750 m²

Pin It
Mimar

Hakan Dalokay

Boran Ekinci