Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi

MTF Proje, Adana Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda 1. Ödül alan, 2013 yılında uygulanan ve ARKIV Seçkileri 2013’te yer alan projeyi anlatıyor:

Yarışma arazisi Adananın yeni gelişim bölgesi olan Belediye Evleri Mahallesinin Kuzey - Güney odakları arasında "SülüklüPınar Mevkii" denilen yeşil bir alanın kıyısında kalır. Yarışma arazisinin konumundan hareketle kentsel ölçekte bir tasarım yaklaşımı benimsenerek bu alan "ÇUKUROVA KENT PARKI" olarak ele alınmıştır. Proje, yeşil alan ile bina ilişkisi kurabilen ve mekânsal oluşumları yeşil bir çatı ile örterek çevreye olan etkiyi en aza indirme çabasıyla oluşur. Topografya ile uyumlu, az katlı bir yapı tasarlayarak katılımcı ve özgün bir dil yaratma denemesidir.

Çevresel bağlamda Kent Parkı içinde güçlü ve tüm alt kotlara erişebilen yeni bir yaya aksı tasarlanarak yapı bu ilişki içerisinde konumlandırılmıştır. Peyzaj ile bütünleşen yapı eteğinin altında Kültür Merkezi yer alır. Yapı kabuğunun hareketi ve kültürel etkinlikleri vurgulayan dinamik çizgileri Kültür Merkezini işlevsel olarak ana binadan ayırır. Yeşilin altına boyluboyunca uzanan yapı meclis salonunun karşılayıcı açılımı ile sonlanır. Meclis Salonu uzun bir cümlede bir nokta görevi görür.

Belediye Hizmet Binasının geleneksel kamusal yapıların anıtsal duruşundan uzak, kurulu sistemden çok kullanıcısına öncelik ve hareket alanı sağlayan bir kurgusu vardır. Binaya yaya girişleri çevre zeminin bir devamı niteliğinde herhangi bir kot farkı yaratmadan "düzayak" tasarlanmıştır. Böylece engelli kullanımına da elverişli bir yaya ulaşım çözümü sunulmuştur. Bina programı bodrum kat ile birlikte 4 katlı Belediye Hizmet Binası, 450 kişi kapasitesinde Kültür Merkezi, Nikah Salonu, Kent Kitaplığı, Kent Bilgi merkezi ve Atölyelerden oluşur.

Çukurova bereketli topraklar anlamına gelir. Burada yaşayan yerel halk için önemli olan "toprak" ilişkisi bu alanda nasıl yaşatılabilir sorusu sorulur. Günümüz yapılı çevre-insan ilişkilerinde "yer duygusundan yoksunluk" izleği ön planda yer alır. Bu durum Deleuzeün "yersiz – yurtsuzluk" kavramını akıllara getirir. Projede, buradan yola çıkarak birliktelik, topluluk bağlılığı gibi kavramlar doğrultusunda yerel halkın bir araya gelebileceği, karşılaşabileceği mekânlar, odak noktaları ve amfi tiyatro tasarlanır. Yerel halkın Çukurova Kent Parkında kitap okumak, dinlenmek, bisiklet kullanmak, gezinti yapmak, sanat atölyelerinde çalışmak gibi muhtelif aktivitelerde bulunabilmesi amaçlanır.

Proje kapsamında kullanıcının yaşantısına ve konforuna önem veren bir iç planlama öngörülür. İnsanın mekân içindeki konforu, çevresi ile ilişkisi ve çalışma verimi ile sürdürülebilir bir yaşantıyı sağlama düşüncesi taşınmıştır. İç hacimde yaratılan "Avlu" kullanıcıya az katlı yapıyı kısa zamanda algılama şansı tanır. Yapının avlu kurgusu ve sirkülasyon sistemi yapı kullanımını kolaylaştırır ve işlevsellik katar. Farklı açılar yaratılarak oluşturulan koridorlar kullanıcıya yeni deneyimler sunar.

Yapının güney cephesinde kullanılan Metal mesh malzeme cephede gölgelenme etkisi yaratır. Atrium üzerinde yaratılan cam yarıktan doğal ışık endirekt olarak iç mekâna alınır. Yarık üzerinde açılabilir doğramalar sayesinde yapıda doğal havalandırma imkânı yaratılır. Adana ikliminde teras çatının yeşil çatı olarak tasarlanması yapıyı ciddi anlamda bir ısı yükünden korur. Proje yapıda enerji ihtiyacının azaltılması ve çevreye uyumu ile ekolojik girdiler barındırır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Çukurova, Adana
Proje Tipi: Kültür Merkezi, Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Kamu, Kültür
İşveren: Çukurova Belediyesi
Peyzaj Mimarlığı: Çukurova Belediyesi
İç Mekan Projesi: MTF Proje (Mimari Tasarım Fikirleri)
Proje Yöneticisi: Kopmaz İnşaat
Statik Projesi: Ata Şehir Proje
Mekanik Projesi: Ata Şehir Proje, Tempo
Elektrik Projesi: Atabar
Akustik Projesi: Deda Sahne
Fotoğraf: Ozan Öztepe, Uğur Ceylan
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2012
İnşaat Başlangıç Yılı: 2012
İnşaat Bitiş Yılı: 2013
Arsa Alanı: 12,860 m2
Toplam İnşaat Alanı: 17,100 m2

Pin It
Mimar

Derya Ekim Öztepe

Ozan Öztepe

Deniz Ekim Çubukçu

Z.Sofia Török
Yardımcı Mimar(lar)
Umut Sert