Similiar Projects

Katılımcı, Tasarım Koridorları Ulusal Fikir Yarışması

Proje Açıklama Metni

#KENTSEL BAGLAM & KÖRFEZ

Tasarımın üst ölçekte ilk çıkış noktası, İzmir Körfezi''nin kapsayıcı merkezcil düzgün yay geometrisidir. Tasarım kentle üst ölçekte ilişkisini bu güçlü izden çıkışla kurar.

Körfezin bu dairesel, organik,kapsayıcı ve bütünleştirici etkisi metaforik olarak projenin genel konsept başlangıcını oluşturmuştur. Bu bağlamda yapılan ilk eskiz ve fikir çalışmaları, konsepti güçlü şekilde destekleyeceği düşünülen basit geometri dairenin, tasarımın yapıtaşı olarak belirlenmesinde etkili olmuştur.

Ayrıca daire mekanların, organik olarak ihtiyaca yönelik çeşitlenebileceği fikri cazip gelmiştir.

#BÜTÜNLÜK & SERBESTLİK

Yarı amorf, açık yay geometrisi, bir taraftan kapsayıcı ve bütünleştiriciyken bir o kadar da sınırlayıcı bir etken olmaktan uzak serbestlik hissi veren bir yapıdadır bununla birlikte Akdeniz ikliminin hakim olduğu İzmir Kentinin,bütünlük karakteristiğine karşın körfeze doğru yönelen serbestlik ve açıklık durumu, tasarımın stabiliteden uzak bir serbestide olması amaçlanmıştır. Bu kararın,proje beklentileri içerisinde olan "gelip-geçici" özelliğe de atıfta bulunacağı düşünülmüştür.

Bu konsept kararları doğrultusunda, düzlemdeki kapalı-açık mekan organizasyonuna ek olarak,düzlemde değil kendine hacimde "mobil" olarak hareket alanı bulan, uçan çatı fikri oluşmuştur. Bu fikri gerçekleştirmek için günümüzde, reklamcılık alanında yoğunluklu olarak kullanılan, hayli gelişkin teknolojiye ulaşmış, helyum gazlı inflatbl balonlar referans alınmıştır,tasarım bu doğrultuda şekillenmiştir.

Bu bağlamda, konumlandığı yere göre organik biçimlerle çeşitlenen dairesel mekanlar üzerinde, elipsoid geometride uçan helyum çatılar olarak tasarımın genel hatları oluşturulmuştur. Uçan çatılar, kapalı mekanlardan farklı ihtiyaçlara göre 3. boyutta kontrol edilmesi için her elipsoid için 4 noktadan olmak üzere hem mekan için taşıyıcı kolon görevi gören hem de uçan çatıları kontrol eden hidrolik sistemlerin aplike edilmiş olduğu profiller tasarlanmıştır. Dairesel kapalı mekanlar, kamusal alanda, geçirgenlik hissini artırmak amacıyla cam kolon-spider sistemleriyle taşıtılmaktadır.

#SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Cam cepheler, birer metrelik modullerden oluşmaktadır. Ayrıca uçan çatının malzemesini oluşturan vinyl %100 geri dönüşümü gerçekleştirilebilen endüstriyel bir malzemedir.

Details
Project Location: İzmir
Project Type: Urban Design
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Architects

Eser Güngör

Gökhan Tuz

Mahmut İkbal Yıldırım