Other Works
Similiar Projects

Triacity

Mimar Triacity'yi aşağıdaki gibi anlatıyor:

İncek bölgesi özel okul ve üniversite fonksiyonlarının yoğun olarak yer bulduğu, konut alanlarının ise müstakil evlerden oluştuğu bir bölgedir. Fakat yeni planlamalarda yüksek yoğunluklu konut alanları göze çarpmaktadır ve bölgenin, şu an devam eden projeler ile Ankara'nın lüks konut yatırımlarının geçekleştiği bir bölge olacağı sinyalini vermektedir.

Projeye başlandığı dönemde imar haritaları dışında çevreye referans veren hiçbir şeyin olmadığı bir bölgede tek tutanak lüks konut fonksiyonu ve arsanın fiziki belirleyicileriydi. Proje arsası üçgen şeklinde ve kendi içinde yaklaşık 27m kot farkı bulunan, önündeki ana yola ve eğime göre yerleşildiğinde tamamen kuzey cepheli bir arsadır. Emsal değerinin 2 gibi yüksek bir değerde olması, arsanın üçgen formu, eğimin tamamen kuzeye doğru yönlenmesi gibi kısıtlar yerleşimde temel belirleyici olmuştur.

Arsa'daki kuzey yönlü dik eğim konusu, üst kotu referans alan ve aynı zamanda konut kütlelerine temel oluşturacak adeta yapay bir topoğrafya ile çözülmüştür. Bu yapay topoğrafyayı (kaide), yola cephe verdiği noktalarda ticari fonksiyonlar, hemen arkasında toprak altında kalan kısımlarda ise katlı otopark, iç bahçeye cephe veren kısımlarına ise sosyal tesisler oluşturmaktadır. Konutlar bu kaide üzerinde 10, 20, ve 21 katlı 3 blok halinde yükselmiştir. Yapılaşma yoğunluğunun getireceği negatif etki de düşünülerek Kaidenin üstü tamamen yeşil çatı olarak çözülmüştür ve konutların özellikle salon ve mutfak gibi yaşam alanlarının tamamının Güney cepheye ve iç peyzaj alanına dönmesi sağlanmıştır.

Bloklar yerleştirilirken, henüz yapılaşmayan, fakat imar haklarından dolayı yetersiz çekme mesafelerine kadar dayanacağını ve yüksek yapıların yapılacağını tahmin ettiğimiz komşu parsellere sırtını vermek ve kendi iç boşluğunu yaratmak fikri üzerinden gidilmiştir. Bloklar daire tiplerine göre sınıflandırılmıştır. Özellikle okul ve üniversite fonksiyonları ile gelişen bölgede 1+1 ve 2+1 dairelere yoğun olarak yer verilmiş ve bu daireler 21 katlı blokta toplanmıştır. 10 katlı blokta 2+1 ve 3+1 daireler bulunurken 20 katlı blokta 4+1 ve 3+1 planlı daireler yer almaktadır.

Details
Project Location: Gölbaşı, Ankara
Project Type: Housing Complex
Peyzaj Mimarlığı: YPM
Interior Architecture: YPM
Projcet Manager: Binnur Arslan
Structural Project: YPT
Mechanical Project: YPT
Electrical Project: YPT
Project Start Date: 2012
Project End Date: 2013
Construction Start Date: 2013
Building Plot Area: 15.827 m²
Total Construction Area: 70.000 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

R. Güneş Gökçek

Bengü Yener

Bora Yıldırım

Ömer Akmil

Esra Duman