Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Untitled - 2 / Garage İnşaat İçin Yenidoğan’da Konut Geliştirme İş’i

Garage İnşaat için Yenidoğan’da Konut Geliştirme İşi MeMA'ya ait.

1. Yeni bir bölge daha -konut- inşa etmenin hedefi oldu, kentin doğu bölgesinde belirlenen yeni 'hedef' Sancaktepe. Bugüne kadar üretilenler ve ve üretilmekte olanlar üzerine 'soruların' cevapları açık değilken yeni "metakareler" ardı ardına pazarda yer buluyor.
2. Yaşamakta olan topluluğun demografik analizini tartıştık öncelikle. Mevcut demografik yapının çeşitliliği heyecanlandırdı bizi. Farklı coğrafyalardan göç almış bir bölge sancaktepe. Bu çeşitliliğe ış üretmeyi önerdik.
tasarladığımız "şey"in mevcut demografik yapı'dan daha çok, metropol çalışanı için pazarlanacağını -zaten biliyorduk ama- bir kere daha öğrendik.
3. Konut, ev, mesken tanımları ile modernite arasındaki mevcut gerilimi gözeterek nasıl bir tavır alabiliriz? *** Bunu tartıştık, Kullanıcısı (demografisi) belli olmayan bir gruba yerin olanakları, mevcut imar kuralları, yapımcı gurubun olanakları, m2 maliyeti, mevcut ve potansiyel kullanıcı profilini gözeterek şöyle -bir 'şey'- tasarladık:
4. Bahçelievler caddesi üzerinde mevcut dokunun sürekliliği için yol ile beraber inşa ederek hareket ettik, yaygın, çoklu bloklar üretmek yerine tek, uzun bir iki kol'u olan bir 'apartman' tasarladık.
5. Blok dışında geride kalan büyük alanı peyzajın bir parçası kıldık. Günün büyük bir aralığında boş kalan kapalı otopark yerine araçları da büyük peyzaj alanının bir parçası olarak gördük.
6. Tahmin edeceğiniz gibi pazarlama ekiplerinin öngördüğü üniteleri, yine pazarlama ekiplerinin öngördüğü büyüklüklerde ve oranlarda bir araya getirdik.
7. Daha iyi bir mutfak ya da daha iyi bir banyo çözümü geliştirmedik.
8. Ve fakat çok daha iyi bir ortak kullanım alanı ürettiğimizi düşünüyoruz ve paylaşmak istediğimiz noktada tam da burası. mesken ile kent arasında kullanıcının hem kente hem de meskene ait olma halinin önermesi olan 'arayüz'dü anlatmamız gereken...
9. İmar kurallarının öngördüğü koşulları sağlayarak (kat alanının 1/10'nu kadar yeşil alan üretebiliyorduk) ürettiğimiz kat bahçeleri; galeri boşlukları ile birbirlerine bağlanarak düşey-büyük bir bahçe'ye dönüştü. Büyük bahçenin yapıyı kemirmeye başlayıp, teraslanarak kente kendini göstermesine izin verdik. Böylece yeşilbahçe yapıyı da şekillendirmeye başlamış oldu.


*** "inşa etme, yerleşme, düşünme" Heidegger"in 1951'de teması mensch und raum (insan ve mekan) olan bir konuşmasının başlığı.
*** "Layıkıyla mesken tutma artık mümkün değildir... Ev geçmişte kalmıştır." Theodor Adorno
**** 'metâkare': metrekare ve metâ kelimlerinin birleştirilmesi ile tan mavitan ile simotaş binası konuşmalarında ürettiğimiz kavram

Künye
Proje Yeri: Sancaktepe, İstanbul
Proje Tipi: Apartman
İşveren: Garage İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Peyzaj Mimarlığı: MeMA ve merteyiler
İç Mekan Projesi: MeMA ve merteyiler
Proje Yöneticisi: Mert Tiber
Statik Projesi: Statica, Cem Özer
Mekanik Projesi: Deniz Mühendislik, Ahmet Boybada
Elektrik Projesi: STM, Kerem Tunçer
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Arsa Alanı: 7.046.41 m²
Toplam İnşaat Alanı: 10.569.03 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mert Eyiler
Yardımcı Mimar(lar)
İrem Güçlü
Mehmet Ali Yılmaz