Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi

Project Design Group, projeyi anlatıyor:

Arazi verilerinden kaynaklanan bodrum kat yapamama durumunun değişkenlik gösteren hali...

Tasarım sürecinde ihtiyaç program ve arazi koşulları birleşimi hibrit bir süreci yanında getirdi. Doğal ışık kullanımını istemeyen ya da az isteyen birimlerin zemin altına konumlanamayışı yeni bir alt zemin oluşturma gereksinimini doğurdu. Zeminin kapalı olma durumu sorgulanırken kullanıcıların 3. Boyutta yaşayacağı zenginlik ve gün içerisindeki ezber ‘okul’ kavramının ‘güzel sanatlar’ ile ilişkilendirme çabası üzerinden tasarım şekillenmiştir.

Güzel Sanatlar Lisesi, tasarım sürecinde bir eğitim ortamı olmanın yanı sıra kullanıcılar için zamanlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere yaşayan bir duraklama alanı olarak kurgulanmaya çalışıldı. Atölyelerin sadece yapı içerisinde değil farklı kotta ve farklı hacimlerde gerçekleşmesini sağlamak için kurgular oluşturuldu. Düşey sirkülasyon alanları galerilerle sarılarak 3. Boyutta iletişimin arttırılması yanı sıra bu alanların hacimsel büyüklüğü farklı atölyelerin sergileme ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde tasarlandı.

Zemin katı saran ve günışığı kullanımını şekillendiren topoğrafya aynı zamanda ‘yeşil bina’ olma durumunu da sağlamaktadır. Ön cephedeki topoğrafyadaki lineer yırtıklar gün ışığı kullanımı şekillendirirken, büyük yırtıklar yapıya girişleri tanımlamaktadır. Bu topoğrafya üzerine oturmuş kütleler ihtiyaç programına cevap verecek şekilde blok olarak ayrıştırılmıştır. Yapım ve işletim maliyeti göz önünde tutularak brüt beton olarak kurgulanan bu bloklar, ahşap panellerle mekan içi konforu sağlanmasına olanak verilmiştir.

Dış cephe kaplaması, rahat gölgeleme sağlarken kaplama arkasındaki açıklıklar, içeri bol doğal ışık veren duvarlarda rastgele kesilmiştir.

Künye
Proje Yeri: Çanakkale
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Toplam İnşaat Alanı: 4.680 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Murat Şahin

Cengiz Gültek
Yardımcı Mimar(lar)
Vladimir Kalmik